سخنانی چند در مورد تغییرمنهج وملی گرا بودن حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان

سخنانی چند در مورد تغییرمنهج وملی گرا بودن  حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان

به قلم: ابوصلاح الدین الکوردی

بسم الله الرحمن الرحیم

بدون شک هم اکنون که مسلمین در جنگ با حکومتهای متحد کفار جهانی و مرتدین محلی هستند تنها با قدرتی مثل خودشان یعنی با وحدت و حکومت می توان با انها رو برو شد نه با تفرق و گروههای متفرق و ضعیف . چون وحدت منبع قدرت و تفرق منبع ذلیلی است .

برای کسب این قدرت هم تنها ۳ ابزار وجود دارد:

 • خلافه علی منهاج نبوه
 • حکومت بدیل اضطراری اسلامی
 • مجلس واحد شورای مجاهدین

هم اکنون که ما از خلافه علی منهاج نبوه که همه ی مسلمین را با تمام تفاسیرشان در شورای اولی الامر واحدی جمع کند محروم هستیم حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی بهترین انتخاب و گزینه برای کسب عزت و جهاد با اشغالگران کافر خارجی و مرتدین و مزدوران محلی  هستند . تنها در صورت نبود این حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی است که باز از روی اضطرار و ناچاری مسلمین به مجلس واحد شورای مجاهدین پناه می برند .

حالا که در افغانستان حکومتی بدیل اضطراری اسلامی به نام طالبان وجود دارد بر مسلمین آن دیار با تمام تفاسیری که دارند لازم است که به آن بیعت دهند و در پناه این سپر با دشمن اصلی خود جهاد کنند . در این راستا ممکن است که این حکومت بدیل اضطراری اسلامی از تاکتیکها و امتیاز دهی هائی (مثل صلح حدیبیه توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم) استفاده کند که برای عده ای از ناظرین ایجاد شبهه کند و عده ای از مسلمین برایشان این شبهه درست شود که  طالبان عوض شده و طالبان سابق نیست و منهجش تغيير كرده و غیره

باید عرض کنم این حرکت مبارک در طول نزدیک به نیم قرن جهاد و مقاومت در دفاع از دین  با مخالفان زیادی روبرو شده وهربار قوی تر و قدرتمندتر از قبل ظاهر شده  چون جوهر وسرچمشه اش را شرع الله عزوجل  و مردمی بودن و کسب پایگاه مردمی قرار داده است مردمی مسلمان که کمتر خانواده ای وجود دارد که یک شهید در راه جهاد فی سبیل الله فدا نکرده باشد .

و در راه این مسیر سختی های زیادی را متحمل شده که می توانم با صراحت بگویم در این چند دهه ی گذشته هیچ قوم و گروهی همانند طالبان و مردم مسلمان افغانستان در راه جهاد فی سبیل الله امتحان وابتلاء نشده اند. ولی با این وجود تا حالا به فضل الله عظیم الشان ثبات ومبادی خود را حفظ کرده واز ان تنازل نکرده اند.

مبادئی مثل مروت ومردانگی و جوانمردی وایثار و دلاوری و شهامت و دفاع از دین و عرض و نصرت مظلوم و تسلیم نکردن مومنان و قتال کفار و متجاوزان و نشر دین وعلم و عدل و شرف و حیاء وغیره .هر چند کم وکاستی هائی هم وجود هم باشد یا در حالت اضطرار و ضرورت جنگی که وجود دارد بعضی از حدود را هم تطبیق ندهند که طبیعی است.  وباید مسلمان به یاد داشته باشد رشادتهای این قوم مسلمان و دلاور را در هر زمان حتی اگر خطایی هم باشد بر مسلمان واجب است پوشاندش اگر هم که باشد.

در حقیقت چه خوشما بیاید یا نه همه مجاهدین عالم از القاعده و انصار الاسلام و دوله و هیئه ودیگران جهادشان و عزتشان و … را بعد از الله مالک وحاکم،  مدیون سرچشمه اصلی یعنی طالبان هستند  واین یک حقیقت است که کسی نمی تواند از ان فرار کند، پس لازم است مسلمان حقیقی سپاس گذار این قوم مجاهد و مسلمان باشد نه اینکه بی صفت وقدر نشناس و گستاخ بوده و علیه بزرگان خود به دلیل تاکتیکهای خاص جهادی و مبارزاتی که در این حالت اضطرار جنگی به کار می گیرند عیب جویی های غیر شرعی و حتی تکفیر های نابجا کند و هل جزاء الاحسان الا الاحسان ؟

بدون شک رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول دوران حکمرانی و جهاد خودش در مدینه از تاکتیکهای و امتیاز دهی های مختلفی استفاده کرده است . از امتیازات صلح حدیبیه بگیر که به مشرکین داد تا دروغهائی که صحابی گرانقدر نعیم بن مسعود رضی الله عنه در جنگ احزاب تحویل کفار متحد و مهاجم داد و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود « الْحَرْبُ  خُدْعَةٌ » . حالا اگر حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان هم در این وضعیت خطرناکی که مسلمین در آن قرار گرفته اند از چنین سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و  تاکتیکها و امتیاز دهی هائی به نفع جهاد و مسلمین استفاده کند چه اشکالی دارد؟

به نسبت منهج ( نه تاکتیکهای به روز و در حال تغییر) طالبان باید این واقعیت را بدانیم که طالبان در حال تطبیق قانون شریعت الله و تشکیل حکومت اسلامی و اخراج اشغالگران کافر خارجی و نوکران محلی آن به رهبری آمریکا است که هیچ تغییری در این مسیر داده نشده است و هنوز هم گروههای سلفی جهادی زیادی مثل القاعده ی ایمن الظواهری وجود دارند  که به آن بیعت داده اند . همین کافیست کمی بیاندیشیم که اگر واقعا منهج وفکر طالبان عوض شده است که اینچنین نیست ایا با ان حال گروهی مثل القاعده با تمام فروعش در هند ویمن والجزائر و مغرب و مصر و……که منهج سلفی هم دارند با طالبان می ماندند و بیعت با  طالبان را  تجدید می کردن؟محال است چنین چیزی محال. جماعت قاعده با تمام اشتباهاتی که رهبریت آن مرتکب شده است مسلما اگه تغییری در منهج و مبادی حرکت طالبان مشاهده می کرد قطعا بیعت خود را تجدید نمی کرد و قطعا بیانیه ای صادر می کرد همچنانکه در مورد سایر گروههای اسلامی که به نظرش در منهج اشکال داشتند بیانیه صادر کرد .

در ضمن مجاهدین حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان  نیز چنین تغییر منهجی را قبول نخواهند کرد یعنی  عده ای که عیب جوئی می کنند از مجاهدین طالبان با غیرت ترند بر دین ومسلمین و مبادی دین اسلام؟!! عده ای که در میان خانواده و مردم محله و شهر خودشان  ریش شان را می زنند و می گویند امنیت  لازمه و… کسی که در چنین حد بسیار ناچیزی باشد ایا واقعا   حقیقت مجاهدین در حال جهاد طالبان را فهمیده است؟

به والله عظیم الشان که نه چرا که اگه می دانستن علیه شان چنین شبهاتی نمی گفتند. لکن مثالشان همانند مگسی است که بر درخت خرمای  بزرگی می نشیند و پرواز می کند و می گوید ای نخل من دارم از تو دور می شوم و تو  نمی توانی کاری علیه من انجام دهی . در پاسخ  درخت خرما می گوید برو دور شو ای مگس بی ارزش تو حقیر وقتی بر من نشستی احساست نکردم چه برسد بخواهم خود را برایت آماده سازم .ونخل پابر جا می ماند و مگس ها می ایند و می روند ولی تاثیری بر نخل عملاق نمی توانند گذارند…

کسانی که در حال شبهه پراکنی و حتی تکفیر های نابجای حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی هستند بدون شک هیچ شناختی از جایگاه و اهمیت «۳ابزار» در جهاد با کفار اشغالگر خارجی و کسب عزت و قدرت برای مسلمین ندارند  و حتی از دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان و مسأله ی وحدت و پرهیز از تفرق به شکل علملی آن و نه شعار باخبر نیستند و حتی می توان بگویم که این اشخاص مرید رسانه ها هستند و ساعتی در میان مجاهدین طالبان یا مجاهدین سایر حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی  نزیسته اند و گرنه شبهه علیه شان پخش نمی کردند.

در مورد شبهه ی وطنی و مسأله ی ملی گرا بودن طالبان هم باید گفته شود که با آنکه دعوت اسلام متعلق به تمام دنیا است اما رسول الله صلی الله علیه وسلم  ابتدا دعوت را به دستور الله تعالی از قوم و قبیله ی خودش شروع کرد «وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ». و خویشان نزدیکت را بیم ده.  و بعد از تشکیل حکومت اسلامی و در زمان وفاتش هم دستور داد : أَخْرِجُوا اَلْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ اَلْعَرَبِ . مشرکین ( به زبان امروزین = سکولاریستها) را از جزیره العرب بیرون کنید .

آیا جاهلان قصد ندارند با این دستورات، رسول الله صلی الله علیه وسلم را – نعوذ بالله- به وطنی بودن و ملی گرا بودن متهم کنند؟ چون هم از قوم خودش شروع کرده و هم دستور به اخراج مشرکین از جزیره العرب را داده نه سایر سرزمینها و… .

در میان لشکر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم سلمان فارسی بود و هم بلال حبشی و هم جابان الکوردی و فرزندش ابوبصیر و هم صهیب رومی و… اما باید دعوت را از جائی شروع کرد و بعد به تدریج پیش فت و باید منطقه ای را آزاد کرد و بعد سایر مناطق را . همان کاری که بعدها صحابه رضی الله عنهم اجمعین ادامه اش دادند و مشرکین را با آزاد سازی ایران و روم و بخشهائی از چین و آفریقا و… بیرون راندند . در میان صفوف طالبان هم تمام ملیتها وجود دارند و گروههائی مثل القاعده ی ایمن الظواهری هم هستند که هم سلفی هستند و هم غیر افغان . اما طالبان فعلا بر افغانستان تمرکز کرده است و این هرگز به معنی وطنی بودن و ملی گرا بودن نبوده و نیست .

پس مومن از ان بترسد که روز قیامت خصمش هزاران مجاهد ریش سفید طالبان باشد که ریششان را در راه نصرت این دین ومسلمین سفید کرده اند . الله تعالی اهل بدر را با پیش قدم شدنشان در یک غزوه بر دیگران برتری داد و همچنان عشره مبشره و اهل بیعت رضوان و مجاهدین قبل از فتح مکه و مهاجرین و انصار و تابعین و تبع تابعین را نیز به همان شیوه برتری داده در اثر پیش قدمیشان در نصرت دین الله عزوجل و نصرت مستضعفین ، اما متاسفانه مقاتلان امروزی هیچ قدر واحترامی برای مجاهدان پیش کسوت از طالبان و القاعده و انصارالاسلام که دو قدم بیشتر در راه نصرت الله تعالی ودینش برداشته اند را ندارند الا من رحم الله…

قال تعالی : [السابقون السابقون]

وقال : [والسابقون الاولون]

پس بیایید قدر پیش کسوتان و پداران گذشته خود را دانسته و همت و کوشش انان را در دفاع از دین و مبادی قانون شریعت الله ارج نهیم چرا که خیری در قومی نیست که از بزرگان صالح خود به بدی یاد کند یا آنها جاهلانه  نکوهش کند بلکه باید آنان را در جهاد فی سبیل الله و تلاش برای اخران کفار سکولار خارجی و نوکران محلی آنها و تلاش برای تشکیل حکومتی اسلامی و  تطبیق قانون شریعت الله اسوه خود قراردهیم  عسی ان یرحمنا الله بکرمه

 

 

4 دیدگاه دربارهٔ «سخنانی چند در مورد تغییرمنهج وملی گرا بودن حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان»

 1. 🔻نیمروز ۲ تن از اجیران در دلارام کشته و زخمی شدند

  امروز حوالی ساعت ۱۰ صبح، دو تن از اجیران در قرارگاه دشمن به نام سپین قرارگاه در مربوطات ولسوالی دلارام هدف سلاح دراگانوف مجاهدین قرار گرفتند که یک تن از آنان جابجا کشته شد و یک تن دیگر بشدت زخمی گردید.
  در همین حال قرارگاه دشمن هدف ۴ فیر هاوان نیز قرار گرفته است که در اثر آن به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست .
  ۶/۲۶/۲۰۱۸

  پاسخ
 2. صادق براهویی فرزند کریم براهویی مشاور وزیر ادارۀ اجیر در شهر زرنج از سوی افراد نامعلوم بقتل رسیده است که این واقعه بر مبنای دشمنی و رقابت های شخصی بوده است و ربطی به مجاهدین امارت اسلامی ندارد .

  ۲۰۱۸/۶/۲۶

  پاسخ
 3. 🔺غور : مردم یک منطقۀ وسیع در دولینه حمایت شان را از مجاهدین اعلان نمودند

  از ولایت غور اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۸ صبح، مردم منطقۀ زرقان ولسوالی دولینه که تعداد خانه های آن به ۵۰۰ خانه می رسد، به سرپرستی قومندان سرور حمایت قاطع شان را از مجاهدین امارت اسلامی اعلان نموده اند .
  افراد مذکور ۵۰ میل کلاشنکوف، ۳ میل پیکا و ۲ قبضه راکت نیز در اختیار مجاهدین قرار داده و آمادگی شان را برای هر نوع همکاری با مجاهدین اعلان نموده اند .
  افراد مذکور قبل از این با ادارۀ اجیر رابطه داشتند که اکنون رابطه شان را با ادارۀ فاسد قطع نموده و بیرق سفید توحید را بر فراز منطقه به اهتزاز در آورده اند .
  مجاهدین امارت اسلامی نیز از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده و این اقدام شجاعانۀ شان را به نفع کشور و جهاد جاری بر علیه اشغالگران ارزیابی نموده اند .
  ۲۰۱۸/۶/۲۵

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید