سرانجام دارودسته ی جولانی و مریدش فتاحی که دوله را به خاطر القاعده  و القاعده را به خاطر گروهک خود و ناتو کنار گذاشتند و…

سرانجام دارودسته ی جولانی و مریدش فتاحی که دوله را به خاطر القاعده  و القاعده را به خاطر گروهک خود و ناتو کنار گذاشتند و…

به قلم : ابوخالد کوردستانی

زمانی که حکومت بدیل اضطراری اسلامی دوله بر بخشهای زیادی از خاک سوریه و عراق حاکمیت داشت دارودسته ی جولانی و مریدانش چون دارودسته ی فتاحی به بهانه ی سازمان القاعده و پیوستن به آن بیعتی که از دوله بر گردن داشتند را شکسته و دوله را رها کردند .

این نهایت حماقت و جهالت و غدر و خیانت است که شخصی از دولتی جدا شود و به سازمانی بیعت دهد . چون این حرکت از بالا به پائین و سقوط است نه پیشرفت و ترقی . قاعده ی شرعی این است که شخص با پیوستن به جماعت به سمت ۳ ابزار اصلی حرکت کند :

  • حکومت اسلامی علی منهاج نبوه
  • حکومت بدیل اضطراری اسلامی
  • مجلس واحد شورای مجاهدین

اگر شخص از جماعت خودش را به هر مرحله ای بالاتر برساند در مسیر صحیح شرعی حرکت کرده است اما اگر برعکس آن را طی کند بدون شک مسیر غلط تفرق و ذلیلی و سستی و بی ابهتی و در نهایت شکست را انتخاب کرده است. حرکت از خلافه علی منهاج نبوه به حکومت شاهیگری و بدیل اضطراری اسلامی  بنی امیه یک مصیبت بود و حرکت از حکومت بدیل اضطراری اسلامی عثمانی به اینهمه سرزمینهای مختلف و جماعتهای مختلف هم یک ضربه و مصیبت بزرگتری به حساب می آید . این حرکت به عقب و گام گذاشتن در مسیر غیر صحیحی است که کسی در آن شک ندارد .

حالا زمانی که جولانی و مریدانش به سفارش ناتو(از کانال حکومت سکولار و طاغوتی ترکیه) بیعت خودش را با حکومت بدیل اضطراری اسلامی دوله و به بهانه ی سازمانی به نام القاعده می شکند و تفرق را انتخاب می کند  آشکارا دچار غدر و خیانت و عقب گرد می شود و زمانی که بیعت با این سازمان بزرگ را نیز به خاطر رضایت اربابان مستقیم و غیر مستقیم خارجیش می شکند و  با ایجاد تفرق فاجعه امیز تری در مرتبه ای بسیار نازلتری قرار می گیرد آشکارا در مسیری غیر شرعی و شرک تفرق قرار می گیرد که بدون شک ثمره ای جز ذلیلی و شکست و نابودی تدریجی یا تبدیل شدن به مهره ای چون ربانی و سیاف و حکمتیار و… در انتظارش نخواهد بود .

هم اکنون که آثاری از حکومت بدیل اضطراری اسلامی دوله در خاک سوریه و بخصوص عراق باقی نمانده و آنهم تبدیل به جماعتی مثل سایر جماعتها شده است برای مسلمین ابزار مناسبی بود تا نفاق و غدر و خیانت گروهکها و جماعتک هائی را نشان دهد که فریبکارانه می خواستند به نام اهل سنت و جهاد فی سبیل الله خون جوانان مسلمان را در راه جنگ فی سبیل آمریکا و ناتو(از کانال حکومت سکولار و طاغوتی ترکیه) هدر بدهند . واقعا دوله در آن مدت کوتاه و محدودش وسیله ی آزمایش خوبی شد و چهره ی اصلی بسیاری از خیانتکاران و مجرمین را نمایان ساخت .  اهل سنت ایران باید از این واقعه ی تاریخی درس عبرت بگیرد و فریب شعارهای این اشخاص معلوم الحالی را نخورد که با وجود اینهمه تفرق و خیانت به اهل سنت باز  شعارهای عوام فریبانه ای در مورد در جهاد فی سبیل الله و اتحاد و … سر می دهند که گوش همه را خسته و چشم اهل عقل و تدبر را بیزار کرده است .

دیدگاهتان را بنویسید