افغانستان و  دو نشست همزمان مزدوران دین فروش آمریکا در عربستان و نظامیان ناتو در مورد جهاد افغانستان

افغانستان و  دو نشست همزمان مزدوران دین فروش آمریکا در عربستان و نظامیان ناتو در مورد جهاد افغانستان

ارائه دهنده: خان  افغانی

یکی دو روز گذشته در بروکسل (مرکز ناتو) هم نشست جریان دارد و در شهر جده (عربستان سعودی) هم. مقامات کابل هدف این دو نشست را برای رسانه ها چنین بیان می کنند که گویا برای حل معضلهء افغانستان، از دوستان خارجی شان خواسته اند این نشست ها را دائر بکنند.

فرق هر دو نشست اینست که در نشست ناتو، هر دو رییس رژیم کابل خواستار زیادت عساکر اشغالگر، تداوم اشغال و کمک های دالری از باداران خارجی شان هستند. اما از ملاهای که در سعودی گردهم آورده شده اند می خواهند که بر ضد جهاد کنونی فتوی بدهند .

صرف نظر ازینکه این نشست های متضاد نتیجه ای خواهد داشت یا خیر، این نسخه های ناکامی است که در سال های گذشته بارها آزموده شده است.

این نشست ها در حالی جریان دارد که در عین همین شب و روزها، کافران اشغالگر در بخش های مختلف کشور به همکاری مزدوران داخلی شان برای کشتار گروهی و دسته جمعی افغان های بی گناه کمر بسته اند و از هیچ گونه جنایت دریغ نمی ورزند.

ویدیوهای دردناک و منظره های وحشتناک بمباران بی رحمانه و چاپه های و حشیانهء آن ها در لوگر، ننگرهار، خوست، بلخ، هلمند، غزنی، زابل، فاریاب و بعضی مناطق دیگر را می توان در رسانه های آزاد و شبکه های اجتماعی به چشم سر مشاهده نمود.

از سوی دیگر نمایندهء ترامپ/وزیر خارجهء امریکا مایک پمپیو مخفیانه به کابل می آید، با غلامان ارگ نشین اش می بیند و صبح آن روز اعلان می کند که ما در افغانستان باقی می مانیم، وی در همان روز هر دو رییس رژیم مزدور را به نشست سران ناتو روان می کند، تا ازان ها مطالبه بکنند که عساکر و دالر را اضافه بکنید.

از  یکطرف کفار اشغالگر و مزدوران داخلی شان برای تداوم اشغال و ادامهء وحشت و جنایت چنین دست و پا می زنند، اما از سوی دیگر نشستی را در سعودی به نام صلح طلب می کنند، آیا این دو کار با هم تضاد ندارد ؟ آیا این گونه صلح امکان دارد که از یکسو تلاش ها برای بقای اشغال شدت یابد و در عین حال نعره های صلح زمزمه شود ؟

این نیز نشان دهندهء منافقت مزدوران خود فروخته است که عنوان نشست را صلح می گذارند و لیکن از اشتراک کنندگان نشست مطالبه می کنند که فتوای تحریم جهاد مقدس در برابر اشغال ظالمانهء امریکا را صادر بکنند.

ملای درباری «کشاف» به نمایندگی از ادارهء کابل در مکتوبی که در نشست مذکور قرائت کرد نوشته بود : «در اخیر ما همهء شما علماء را به افغانستان دعوت می دهیم، تا دران جا از حال این ملت درد دیده و جنگ زده خبر شوید، قربانیان جنگ، بیوه زنان و یتیمان را ببینید، ما باور داریم که شما به گریه می آیید و جنگ بر علیه رژیم را ناروا می خوانید».

این ملاهای درباری بر دیگران نیز گمان دارند که همچون ایشان تحریف دین و غلامی امریکا را گناه نمی پندارند، ایشان بر علمای دیگر نیز گمان دارند که این قدر کم فکر و وجدان فروش اند که کورکورانه جهاد دفاعی مردم مظلوم را ناروا بخوانند و تجاوز اشغالگران ظالم را بر حق معرفی بکنند ؟

کشاف برای آن ها می گوید که جنگ افغانستان را تباه و ویران کرده است، اما نمی گوید که این جنگ را که آغاز کرده است و و این تباهی و ویرانی کار کدام طرف است. نه تهاجم چهل کشور کفری را به یاد دارد و نه می گوید که مدرسهء قندوز را چه کسانی به خون حافظان قرآن رنگین ساخت، تنها مطالبه می کند که جنگ طالب در برابر رژیم را ناروا بخوانید. از همینست که مردم نه از فتوای اندونزیا استقبال کردند و نه هم نشست سعودی توجه کسی را جلب توانست، اشغالگران و مزدوران شان باید این را درک بکنند که دیگر نیرنگ های شیطانی شما کار نمی کند، شب و روز های ذلت شما فرارسیده است ، از همینست که به هر خس و خاشاک دست دراز می کنید.

ما باور کامل داریم که خدواند تعالی این اشغالگران، غلامان شان و همه دسایس شیطانی آنان را همچون شوروی و انگلیس و ناکام می سازد. نشست های سعودی و ناتو برای حل معضلهء افغانستان نیست بلکه دسیسهء ناکام دیگری برای بقا و تداوم اشغال است و بس.

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: