آمریکا و متحدین آن در افغانستان  به صورت عمد مسلمین ملکی را قتل عام می کنند

آمریکا و متحدین آن در افغانستان  به صورت عمد مسلمین ملکی را قتل عام می کنند

ارائه دهنده: ابومحمود کندزی

دریک چاپه مشترک دشمن بالای یک بازار در خوگیانی، شمارزیاد دوکان ها،۱ باب مسجد،۱ پمپ تیل و۲۲ عراده موتر از بین رفت و۱۰ فرد ملکی شهید وزخمی شدند

بر اساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی با معیت مزدوران داخلی شان، بالای بازار ممله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار وحشیانه چاپه انداختند.

این وحشت دشمن ساعت ۱۱ بجه دیشب انجام یافت که درجریان آن شمار زیاد دوکان های عامه و یک باب مسجد بوسیله بم ها انفجار داده شد ویک پمپ تیل،و۲۲ عراده موتر شخصی مردم که در یک پارکینگ موجود بود همه را به آتش کشیدند وکاملا حریق گردید.

ودرجریان آن ۶ تن ملکی بی دفاع  را که یک تن آن منشی پمپ تیل، ۲ تن رانند موتر، ۲ تن دیگر آن دوکاندار ویک تن کارمندان سرک شرکت سرک سازی آن منطقه بود، بی رحمانه شهید کردند و۴ تن دیگر را زخمی نمودند.

خبرمیگوید که این دشمن اسلام و بشریت وافغانیت بوسیله این جنایات شان معادل میلیون ها افغانی را به مردم خساره وارد نمودند.

قابل ذکر است که دراین اواخر امریکایی های اشغالگر با مزدوران داخلی شان قصدا  ویرانی منازل مردم عامه وکشتار افغان های مظلوم را افزایش داده اند ودر ولایت های مختلف قریب هرشب بالای منازل مردم عامه چاپه می اندازند،بی رحمانه بمباران مینمایند،ومنازل مسکونی را تحت آتش توپخانه وهاوان قرار میدهند که دراثران خانه های مردم فقیر ومظلوم ما، مساجد ومکاتتب واراضی زراعتی از بین می رود وبشمول زنان، اطفال وموی سفیدان شمار زیاد از هموطنان ما شهید وزخمی می شوند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید