جنگ بین سلفیت نجدی و طالبان  و صوفی ها و شیعه و … آب ریختن به آسیاب کفار شغالگر خارجی

جنگ بین سلفیت نجدی و طالبان  و صوفی ها و شیعه و … آب ریختن به آسیاب کفار شغالگر خارجی

به قلم: ابوعبدالله موکریانی

تجربه ی سوریه و عراق به همه نشان داد که مسلمین نمی توانند بر اساس یک فقه مذهبی خاصی و حذف سایر تفاسیر مذهبی حکومتی فراگیر تشکیل دهند . دوله با مذهب «سلفیت نجدی» تلاش کرد به سبک بنیانگذاران آل سعود حکومتی فراگیر و حتی جهانی تشکیل دهد اما دیدیم که نشد و سایر تفاسیر اسلامی و سلفیون غیر نجدی هم حاضر نشدند زیر بار این فقه نجدی بروند .

دوله ابتدا با پذیرش عنوان کتاب ابوبصیر طرطوسی تحت عنوان «الروافض طائفه الشرک و رده» تمام شیعیان جهان را بدون در نظر گرفتن معیارهای تکفیر و ارتداد نزد اهل سنت به ناحق مرتد معرفی کرد و بعد از آن با برداشت نجدی از اصطلاحات مشرک و مشرکین تمام صوفیان و به عبارتی دقیقتر اکثریت قاطع مسلمین را به ناحق مشرک و مشرکین معرفی نمود . به دنبال آن کشتار عموم شیعیان صرفا به دلیل شیعه بودن و انفجارات مراکز صوفی ها و قبرهای مملو از مسلمین زیارت کننده و… شروع شد .

از سوی دیگر دوله بدون در نظر گرفتن معیارهای ارتداد و تکفیر در نزد اهل سنت تمام تأویلات و اجتهادات سایر گروههای جهادی مخالف (که اکثر سلفی مسلک هم بودند) به ناحق حکم ارتداد همه را بدون قائل شدن هیچ عذر شرعی برای آنها صادر کرد  و کشت و کشتارهای وحشتناکی شروع شد که همه شاهد آن بوده ایم .

طرف مقابل دوله هم آنها را به ناحق به خوارج بودن متهم کردند و هزاران نفر از افراد دوله را قتل عام کردند .

به همین سادگی مسلمین به مسلمین مشغول شدند و دشمنان اصلی که کفار سکولار و اشغالگر جهانی بودند از دور به ریش همه خندیدند و ثمره ی خون آنهمه مسلمان و ناموسهای پایمال شده و ویرانی های وحشتناک را برداشت کردند .

این یکی از تجربیات ما در همین چند سال گذشته بوده است . آیا وقت آن نرسیده است که مسلمین به خود بیایند و دست از تفرق و کشت و کشتار همدیگر بردارند ؟

ما دیدیم که در درگیری میان جنگجویان دوله و طالبان در شهرستان درزاب جوزجان بیش از ۴۰ تن از طرفین کشته، زخمی و بدست یکدیگر اسیر شدند. این تنها یک نمونه ی کوچکی از این درگیری ها بوده است . آیا شایسته نیست از خودشان بپرسند که این جنگها به نفع اهل اسلام است یا اهل کفر؟

در جنگ بین شیعه و سنی و سلفی نجدی با سلفیت ائمه ی اربعه و در جنگ بین سلفیون نجدی با تصوف و دیوبندی ها و اشعری ها و ماتریدی ها و… چه کسی سود خواهد کرد؟ اهل اسلام یا کفار سکولار و اشغالگر خارجی به رهبری آمریکا و ناتو؟

اگر صلاح الدین ایوبی بود و یک طرفش حکومت شیعیان ۷ امامی فاطمی مصر و طرف مقابلش کفار نصرانی بودند  چکار می کرد؟  آیا شایسته نیست بیدار شویم ؟

 

……

تصویر : نواب صفوی شیعه مذهب با امام شهید -باذن الله- سید قطب تقبله الله

دیدگاهتان را بنویسید