عدم عذر به جهل در شرک اکبر و تکفیر عاذر از اسباب تکفیر ائمه و علمای اهل سنت

 عدم عذر به جهل در شرک اکبر و تکفیر عاذر از اسباب تکفیر ائمه و علمای اهل سنت

به قلم: ابوابراهیم هوارمی

فقه سلفیت نجدی  که به عنوان یک مذهب در برابر سلفیت اهل حدیث ابراز وجود نموده است علاوه بر تعریف خاص خود از اصطلاحاتی چون مشرک و مشرکین ، بدعت و اهل بدعت، عذرهای شرعی برای اهل قبله، ارتداد و مرتدین و… اساس فقه خود را بر مشغول کردن مسلمین به مسلمین  و  بخصوص غلو در تکفیر و تشریک مسلمین قرار داده است که بر اساس این فقه و مذهب خاص نجدیت اکثریت قاطع ائمه ی اهل سنت و حتی اکثریت قاطع مسلمین کنونی جهان هم تکفیر می شوند .

زمانی که یک شخص از مذهب سلفیت نجدی بر خلاف منهج اهل سنت در شرک اکبر برای مسلمین عذرهای شرعی قائل نیست در واقع در  این بخش از تفکراتش هم مسیر با معتزله شده است و ربطی به اهل سنت ندارد . کسی که از یکی از مذاهب رایج مسلمین دست کشیده و این مذهب نجدی را می پذیرد ناچارا  به مصیبت تکفیر علمای اهل سنت کشیده می شود که یکی از تبعات این مذهب و فقه نجدی است  که به نام سلفیت و اهل حدیث به ناحق معرفی شده است .

این واضح است که بسیاری از علمای اهل سنت مثل ابن حجر و نووی و غیره با برداشتها و تأویلات خاصی که از آیات و روایات رایج در زمان خود داشته اند قائل به اموری بوده اند که اگر عذرهای شرعی را برایشان در نظر نگیریم همگی آنها باید طبق این مذهب نجدی تکفیر شوند و اگر کسی در این مذهب باقی بماند و علما را تکفیر نکند در واقع بنا به منافعی که ممکن است داشته باشد دچار تقیه شده است .

بخش دوم و مهمتر این منهج خطرناک به تکفیر عاذر بر می گردد که امروزه آن را به حازمیها نسبت می دهند  و بر این باورند که هر شخصی که انجام دهنده ی شرک اکبر را تکفیر نکند و برایش عذرهائی مثل عذر به جهل یا عذر به تأویل و… بیاورد خود این شخص عاذر هم کافر می شود . با این بخش از عقاید این اشخاص به صورت یقینی باید گفت که کل ائمه ی اهل سنت و  تمام آن دسته از علمای اهل سنتی که مانده بودند هم تکفیر می شوند.

این فقه و مذهب التقاطی به گونه ایست که شاید بتوان گفت در میان اهل قبله به این شکل تا به حال وجود نداشته است و انگار به شیوه ای طراحی شده است که تنها هدفش ایجاد تفرق بیشتر میان مسلمین و تولید جنگهای داخلی و مشغول کردن مسلمین به مسلمین و رها کردن دشمنان اصلی مسلمین و خدمت کردن به کفار اصلی اشغالگر و طاغوتهای دست نشانده ی آنهاست.

در این صورت باید آشکارا گفت که این تفکرات آفتها و علفهای هرزی هستند که به جان جهاد و  وحدت مسلمین و حتی موجودیت مسلمین افتاده اند و لازم است مجاهدین شریعت گرا به چنین انحرافاتی در صفوف خود توجه و دقت جدی داشته باشند و بدون ایجاد کوچکترین درگیری لفظی، دلسوزانه به سبک اسلامی آن به درمان برادران و خواهران آلوده و بیمار خود بپردازند .

دیدگاهتان را بنویسید