سدیس بهمراه سایر علمای سوء ابزاری جهت جنگ روانی و تخدیر ایمان مریدان برای آمریکا و یهود

سدیس بهمراه سایر علمای سوء ابزاری جهت جنگ روانی و تخدیر ایمان مریدان برای آمریکا و یهود

به قلم: ابوابراهیم هورامی

رژیم دست نشانده ی آل سعود با آنکه از طریق اسلحه هائی که با پول نفت مسلمین از کفار سکولار جهانی خریده در اختیار همین کفار سکولار جهانی قرار گرفته است، و با آنکه از طریق همین دلارهای نفت هم به دشمنان مجاهدین شریعت گرا کمک می کند اما بزرگترین اسلحه ی آن در صدمه زدن به مسلمین به صورت عموم و مجاهدین شریعت گرا به صورت خصوص، علمای خائن و دین فروشی هستند که به پرورش آنها پرداخته است .

اگر اسلحه و دلارهای آل سعود جسم مسلمین را هدف قرار داده اند  این علمای سوء و «ائمه المضلین» و «دعاه علی ابواب جهنم» مستقیما ایمان و شعورمسلمین را مورد هجوم قرار داده اند . و این خطرناکترین صدمات را به مسلمین وارد می کند . چون ایمان آلوده و فاسد باعث تسلیم شدن به دشمنان می شود . و این یعنی نابودی یک عقیده و ملت .

سدیس به عنوان یکی از خطیبهای آل سعود که صدایش باعث شهرتش شده است یکی از همین ابزارهای تازه نفسی است که وارد گود مبارزه تبلیغاتی و جنگ روانی با ایمان مسلمین شده است . ابتدا ادعا کرد که حکومت سکولار آمریکا و رژیم دست نشانده ی آل سعود دنیا را به سمت و سوی صلح می کشانند و قدس هم مسأله ی داخلی اسرائیل است و ربطی به سایر مسلمین ندارد و… اخیرا هم در دیدار با یهودی های صهیونیست و نماینده ی اسرائیل در یک نمایش و دلقک بازی تبلیغاتی  جهت مشروعیت بخشیدن به عادی سازی روابط آل سعود با اسرائیل شرکت کرده است .

این دلقک بازی های تبلیغاتی بعد از آنهمه خیانت پنهان آل سعود در طول این دوقرن اخیر و آشکار کردن روابط این حکومت دست نشانده با رژیم صهیونیستی در این چند سال اخیر انجام می گیرد .

آل سعود که از زمان پیدایشش تا کنون حتی یک گلوله هم به سمت و سوی کفار اصلی شلیک نکرده است و تمام هم و غم خودش را صرف اختلاف بین مسلمین و مشرک و مرتد  و اهل بدعت و…خواندن مسلمین و کشت و کشتار بین مسلمین کرده است این روزها نفاق خود را کنار زده و به صورت رسمی این سیاست کثیف و ضد اسلامی خودش را با همراهی علمای دین فروش دنبال می کند .

بر اهل سنت لازم است هوشیار و بیدار  شوند و فریب رسانه های تبلیغاتی و بخصوص ماهواره ای آل سعود را نخورند . آل سعود برای صدمه زدن به مسلمین و مشغول کردن مسلمین به مسلمین و غافل کردن مسلمین از جنایات کفار اصلی و بخصوص کفار سکولار جهانی به رهبری انگلیس و آمریکا تولید شده است .

 

دیدگاهتان را بنویسید