زمانی که یک جوان اهل سنت مهاجر در سوریه در همان مسیر مرتدین سکولار کورد ایرانی قدم بر می دارد

زمانی که یک جوان اهل سنت مهاجر در سوریه در همان مسیر مرتدین سکولار کورد ایرانی قدم بر می دارد

به قلم: کارزان شکاک

زمانی که مسیر اشتباه باشد هرکسی با هر عقیده ای که در آن قدم بگذارد  قطعا به جائی غیر از آنچه که  مورد نظرش است می رسد. البته ممکن است کسانی هم باشند که به عنوان رهبر  آگاهانه زیر دستان  جاهل خود را در مسیر غلط قرار دهند . در این حالت دومی رهبران یا به قول رسول الله صلی الله علیه وسلم «ائمه المضلین» و «دعاه علی ابواب جهنم» تصوراتی برای خودشان دارند و زیر دستان جاهل آنها هم بر اثر تبلیغاتهای سوء این رهبران برای خودشان تصورات و خواب و خیالهای توهمی ساخته اند .

در اوایل انقلاب ۵۷ ایران سکولاریستهای مرتد کوردستان با شعارهای دروغین و رنگاررنگ ملی گرایانه و اقتصادی عده ی زیادی را دور خود جمع کردند اما بعدها مشخص شد که رهبران این احزاب سکولار و مرتد به صورت مستقیم در اختیار صدام حسین قرار گرفته اند و جنگ آنها با حکومت ایران  و قربانی کردن جوانان کورد هم تا زمانی بود که  صدام حسین می خواست و دیدیم که با صلح صدام حسین جنگ این مزدوران مرتد هم خاتمه یافت .

بعد از چند دهه و در جنگ اخیر سوریه باز ما شاهد تکرار چنین سناریوئی هستیم . اما این بار مجریان این سناریو مسلمانان مهاجر و اهل جهادی هستند که به نیت دفاع از قانون شریعت الله و تطبیق آن در زمین و دفاع از نوامیس و وطن مسلمین به این سرزمین مهاجرت کرده اند.

این برادران ما با چنین نیتی خود را در اختیار رهبرانی قرار داده اند که این رهبران چون جولانی و عبدالرزاق مهدی و ابوقتاده فلسطینی و ابوبصیر طرطوسی و… مستقیما فی سبیل آمریکا و ناتو(از کانال حکومت سکولار ومرتد ترکیه) در حال قربانی کردن زیر دستان خود هستند .

در این سناریوی جدید به جای یک سکولار مرتد یک مسلمان قرار گرفته است و در جای صدام حسین هم  آمریکا و ناتو نشسته و رهبریت کلان جنگ را بر عهده گرفته اند و گرنه مسیر همان مسیر اشتباه است . انگار تاریخ دارد برای کسانی که از آن عبرت نمی گیرند تکرار می شود .

  • اگر درمیان آنها غیر از مفتی های تحت حمایت یکی از طاغوتها رهبر فکر و حتی نظامی شایسته ای وجود ندارد مگر اینهمه رهبر شایسته در تاریخ اهل سنت وجود ندارد که این قدرت تشخیص را به آنها بدهد که فریب کسانی چون جولانی خائن و زیر دستاهایش را  نخورند؟
  • اگر جوانانی از دور و به واسطه ی رسانه های رنگارنگ فریب خورده اند مگر خود مهاجرین پشت پرده ی این احزاب رنگارنگ و جنایات آنها را ندیده اند؟
  • اگر جوانانی از دور و در رسانه های اجتماعی با مغالطه کاری و دوری از اسلوبهای علمی اهل سنت قادر به پاسخ گوئی به تناقضات آشکار این جماعتها نیستند و بیشتر تمایل دارند بر بی سوادی و جهالت خود سرپوش بگذارند آیا این مهاجرین از نزدیک واقعیت را ندیده اند؟ و سرپوش گذاشتن بر این واقعیتها، کتمان حقیقت و خیانت به دین الله و بندگان الله نیست؟
  • آیا این رهبران فکری و میدانی ارزش اینهمه تقلید کورکورانه را دارند؟
  • آیا بر جوان اهل سنت لازم نیست که به خود آید و ساده لوحانه خودش را  فی سبیل طاغوتهائی چون آمریکا و ناتو  قربانی نکند؟

الله تعالی به ما فهم شرعی جهاد در راه خودش را عنایت فرماید  و ما را در مسیر مجاهدین افتخار آفرینی چون خالد بن ولید و محمد فاتح و صلاح الدین ایوبی و اسامه بن لادن قرار دهد  و اهل جهاد را از شر تاجران جهاد حفظ فرماید .

دیدگاهتان را بنویسید