عبرتهائی از تاریخچه ی مختصر دارودسته ی جولانی سرکارگر فعلی فتاحی

عبرتهائی از تاریخچه ی مختصر دارودسته ی جولانی سرکارگر فعلی فتاحی

به قلم: ابوخالد کوردستانی

به دنبال رها شدن جولانی از زندان نصیریها و پناه آوردن به دوله ، ابوبکر بغدادی او را با نصف بیت المالی که در اختیار داشت روانه ی سوریه نمود و بسیاری از سربازان سوری خود را نیز در اختیار وی قرار داد . اما انگار قرار بود که تاریخ این شخص برای همه عبرت تلخی باشد .

 

با تمام این احوال جولانی ابتدا به امیر خودش و سپس به سربازان زیر دستش و در نهایت به کل مسلمین سوریه خیانت و همه را در راه اهداف نفسانی خودش فروخت و با بازی دادن ایمن الظواهری و سپس خیانت به او دارودسته ی مستقلی را به وجود آورد .

دوله به عنوان ولی نعمت او هرگز آغازگر تنبیه او نشد و حتی تحریمش نکرد بلکه زمانی که مزدوران مستقیم آمریکا و ناتو جنگ را بر دارودسته ی جولانی تحمیل کردند دوله با این دیدگاه که این سربازان نافرمان جولانی از خودش هستند و مسلمانند به دفاع از آنها پرداخت و در جنگ با مرتدین مثل مزدوران حزب کارگران اوجالان و ارتش آزاد و… یاری رسان دارودسته ی جولانی شد. همین واکنش باعث قدردانی سربازان جولانی و حتی جدا شدن تعداد زیادی از آنها از دارودسته ی مافیائی رهبر خائنشان شد .

جولانی به صورت تدریجی و در مخالفت با مجاهدین شریعت گرا به همین گروههای مزدوری  که به عنوان اهرم فشار آمریکا و ناتو قبلا با او جنگیده بودند نزدیک شد . بعد از کنار آمدن جولانی با این گروهها واکنش خود جولانی و چند نفری که گزینشی و نمایشی به عنوان هیئت شرعی انتخاب کرده بود عبرت انگیز است . این مجموعه ی شبه مافیائی با دیدن اینهمه جرائم ،غدرها، خیانتها و جنایتهای گروههای مسلح مزدور در حق اهل سنت سوریه خود را به جهالت زده و چنین وانمود کردند که این مزدوران مجاهدانی هستند که جنگیدن با آنها نه مصلحت است و نه جایز بلکه جنگ با دوله که ارباب قبلیش بود خالی از اشکال است و جنگ دوله با این مزدوران جنگ فتنه است !

شگفت انگیزتر اینکه با همین بهانه ها به صورت تدریجی با نوکران ناتو (از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه) نزدیک و متحد شد و به همین سادگی به نمایندگی از ناتو جنگ بر علیه دوله  و سپس جنگ بر علیه القاعده را جهت راضی کردن این اربابان جدید شروع کرد و به همین راحتی فاز دوم خیانت و غدر خود در حق دوله و القاعده و کل اهل سنت سوریه را زدند .

اما این خیانت آشکار و بهانه های خیانت آلود ساحران شبه مذهبی اطراف جولانی نتوانست همه ی سربازان جولانی را فریب داده و آنها را سحر کند و دیدیم که تعداد زیادی از این سربازان فریب خورده یا به کلی دلسرد شده و از جهاد فاصله گرفتند یا به گروههای مسلح دیگر و بخصوص دوله بیعت دادند . در این زمینه سخنان ابوعبدالعزیز العکیدی و پیام شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی به مهاجرین اهل سنت شام می تواند روشنگر خیلی از مسائل باشد .

یکی از گروههائی که به صورت فراگیر از جولانی جدا شده و به دوله بیعت دادند مناطق نفتی آنها بود که مقرات زیادی را در بر می گرفت. دارودسته ی جولانی که موجودیت خود را در خطر می دیدند به همین سربازان جدا شده ی خود به بهانه تصاحب انبارهای نفت حمله نموده و صدها نفر از آنها را به فجیع ترین شیوه ی ممکن قتل عام و ذبح کردند تا عبرتی باشند برای دیگران .

این جنایت نابخشودنی اگر چه با تبلیغات دروغین ساحران اطراف جولانی و سایر گروههای مزدور می توانست به صورت وارونه و دروغین به خارج نشر یابد اما از دید سربازان جولانی نمی توانست پنهان بماند بخصوص سربازانی که می دیدند برادران دیروز خود  چگونه توسط سایر همقاطاران آنها قتل عام و ذبح می شوند و زنان آنها به اسارت در می آیند و….

این عمل به عنوان خیانت سوم جولانی و دارودسته ی مافیائی او مشهور شده است که پس از آن تعداد زیادی از مخلصین و دنبال کنندگان راه حق از گروه جولانی جدا شده و هر کدام مسیری را پیمودند . عده ای دوباره به دوله بیعت دادند و تعداد زیادی از آنها هم دلسرد شده و کلا میدانهای جهاد را رها کردند که اکثر مهاجرین به دلیل این اقدامات از میدانهای جهاد فاصله گرفتند .

خیانتهای پنهان گروه جولانی به همین ترتیب به صورت پنهان ادامه یافت تا اینکه با همکاری آشکار با ناتو(از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه) حالت رسمی به خود گرفت و دوله هم  به تدریج از حالت حکومت در آمد و با از دست دادن سرزمینهای تحت کنترلش تبدیل به جماعتی شد مثل سایر جماعتها .

دارودسته ی بسیار کوچک و ناچیز فتاحی که در بسیاری از این خیانتها در کنار جولانی بوده اند و در اختیار چنین خائنی بر علیه منافع اهل سنت و خدمت به کفار ناتو انجام وظیفه کرده اند چه چیزی برای اهل سنت ایران خواهند داشت غیر از غدر و خیانت و مزدوری و فروش دین و وطن و اعراض و ناموس مسلمین به کفار سکولار خارجی و در نهایت ریخته شدن به زباله دانی مزدوران و خائنین تاریخ ؟

اهل سنت ایران از این تژادی عبرت انگیز درس خواهد گرفت و اجازه نخواهد تاریخ خیانتهای چنین افرادی در سرزمین آنها نیز تکرار شود .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید