آنچه دوله را به سمت و سوی شکست و تسلیم شدن به کفار و مرتدین کشانده است

آنچه دوله را به سمت و سوی شکست و تسلیم شدن به کفار و مرتدین کشانده است

به قلم: ابوصلاح الدین الکوردی

تسلیم شدن اخیر صدها نیروی دوله در جوزجان افغانستان به نیروهای مرتد حکومت سکولار، مرتد و دست نشانده ی اشغالگران افغانستان، و استقبال گرم ژنرال دوستم قاتل جنایتکار و معروف مجاهدین در افغانستان از این تسلیم شده ها و غم و اندوه مجاهدین تسلیم شده برای هر ناظر مومنی  مایه ی غم و اندوه و تعجب و سوال بود که چه چیزی باعث چنین فاجعه ای شده است؟

همه می دانیم که افغانستان توسط کفار سکولار جهانی به رهبری آمریکا و ناتو اشغال شده است و همچنین می دانیم که حکومت فعلی حاکم بر کابل حکومتی مرتد، دست نشانده و مزدور این اشغالگران کافر است . در ارتداد این حکومت دست نشانده ی کفار اشغالگر کسی شک ندارد .

همچنین همه می دانیم که آمریکا در منطقه متحدین و نوکران خاص خود را دارد مثل دول خلیج و پاکستان و… و این را نیز می دانیم که در برابر جناح آمریکا و ناتو جناح روسیه وچین قرار دارد و چندین دهه است که این دو جناح در برابر همدیگر قرار گرفته اند . هر چند که همه در برابر اهل اسلام بعضی اوقات با هم متحد می شوند . چون مصلحت و منافع آنها در این است که با هم بر علیه دشمن مشترکشان متحد شوند .

حالا اگر عده ای از مسلمین مثل شیخ اسامه بن لادن و عبدالله عزام رحمهما الله و سایر مجاهدین افغانستان در زمان جنگ با کمونیستهای روسیه از کفار آمریکا و ناتو بر علیه این کافر اشغالگر استفاده کنند و با آنها صلحی نوشته یا نانوشته داشته باشند چه اشکالی دارد؟  یا اگر مسلمانان مجاهد چچن از آمریکا و ناتو بر علیه روسیه استفاده کنند و ترکیه را به عنوان پشت جبهه و پناهگاه خود انتخاب کنند و با آنها صلحی نوشته یا نانوشته داشته باشند چه اشکالی دارد؟ یا ایران از روسیه و چین به عنوان یک ابزار در برابر آمریکا و ناتو استفاده کند چه اشکالی دارد ؟ و…

هم اکنون که افغانستان از کفار سکولار و کمونیست روس خالی شده و به جای آن کفار سکولار لیبرال به رهبری آمریکا و ناتو جایش را گرفته است اگر مجاهدین با روسیه که رقیب و دشمن آمریکا است قرارداد صلحی داشته باشند چه اشکالی دارد؟ آیا چنین قراردادی با کفار جهت کم کردن تعداد دشمنان باعث کفر و ارتداد می گردد؟

مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم با کفار بنی ضمره و خزاعه و… قرارداد صلح نبست؟ مگر فتح مکه به خاطرحمله ی کفار قریش به کفار خزاعه که متحد رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند صورت نگرفت؟

علاوه بر این ما در شریعت الله و منابع اهل سنت برای صدور حکم ارتداد یا مشرک و اهل بدعه و … بودن یک مسلمان قواعد خاصی داریم که اگر رعایت نشوند هم برای صادر کننده ی حکم و هم برای کسی که حکم بر آن صادر می شود فاجعه به بار می آورد .

اصطلاح مشرک و مشرکین و اصطلاح ارتداد و مرتدین و صدور حکم ارتداد بر اهل قبله یکی از همان مواردی است که «سلفیت خاص نجدیت» با تولد آل سعود و بر خلاف نظر اهل سنت در میان عده ای از مسلمین نشر کرده است که بدون در نظر گرفتن معیارهای شرعی اکثریت قاطع مسلمین را، بدون در نظر گرفتن عذرهای شرعی مورد پذیرش اهل سنت، در دایره ی مشرکین (کفار سکولار) و مرتدین قرار می دهد .

در افغانستان به صورت مشخص زمانی که طالبان با روسیه و چین بر سرمنافع مشترکشان قرارداد صلح می بندد فورا و بدون رعایت معیارهای مورد پذیرش اهل سنت متهم به ارتداد می شود و تحت عنوان «ملیشه های پوتین» از آنها یاد می شود . در این صورت سربازان دوله در افغانستان خود را بین دو مرتد می بینند: یکی حکومت سکولار و مرتد و دست نشانده ی افغانستان که هیچ شکی در ارتداد آن وجود ندارد و دیگری حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان که خودشان بدون دلیلی شرعی آن را در جایگاه مرتدین قرار داده اند . یعنی یک مرتد واقعی و اصلی وجود دارد و یک مرتد ساختگی و دروغین .

بر همین مبناست که دیدیم که اکثریت قاطع نیروهای دوله در جوزجان خود را به نیروهای مرتد کابل تحویل دادند و عده ای هم که اکثرا مهاجرین فرانسوی و اندونزیائی و… بودند خود را تسلیم نیروهای طالبان نمودند .

اینجاست که متوجه می شویم آنچه نیروهای دوله را به شکست در عراق و سوریه و لیبی و… کشانده و در افغانستان وادار به تسلیم شدن نموده و اجازه نمی دهد مردمی شوند «سلفیت خاص نجدیت» است، که بر خلاف سلف صالح، اکثریت قاطع مسلمین را مشرک و کافر می دانند؛ و به ناحق دیگران را مرتد و اهل بدعت و… معرفی می کنند، و بعد جنگ را بر آنها تحمیل می کنند. به نظر شما اگر کسی به ناحق به شما بگوید مشرک و کافر و مرتد شما از او حمایت می کنید؟

در این صورت مقصر اصلی اینهمه جنایت و شکست و تسلیم شدن را تنها باید در«سلفیت خاص نجدیت» جستجو کرد که بر خلاف سلف صالح این امت حکم صادر می کند و مسلمین را به مسلمین مشغول کرده و در نهایت مسلمین را به دامان کفار سکولار خارجی و مرتدین محلی سوق می دهد .

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: