تجاوز به زنان اهل سنت یمنی در سایه ی حمایت مجامع بین المللی سکولاریستی و رژیم فاسد آل سعود

تجاوز به زنان اهل سنت یمنی در سایه ی حمایت مجامع بین المللی سکولاریستی و رژیم فاسد آل سعود

ارائه دهنده: سلیمان سردشتی

اخیرا مشاهده نمودیم که باندهائی از عناصر نیرو‌های امنیتی وابسته به امارات وجود دارند که دختران جوان یمنی را بوده و آن‌ها را تحویل افسران اماراتی می‌دهد.
در این زمنه نمونه بسیار زیادند اما به عنوان نمونه دو دختر یمنی که سن آنها زیر بیست سال بود، هفته گذشته در یمن مورد اختطاف و تجاوز از سوی نیروهای امنیتی وابسته به امارات قرار گرفتند و خانواده آنها برای صحبت با رسانه ها تهدید شدند؛ مسأله ای که نشان از افزایش پدیده اختطاف و ربوده شدن دختران جوان در شهر عدن دارد.
نیروهای اماراتی شبکه ای از عناصر امنیتی هوادار خود را اداره می کنند که این شبکه اقدام به  ربودن دختران جوان اهل سنت کرده و آنها را در اختیار افسران اماراتی قرار می دهد.
یکی از شهروندان اهل سنت یمنی به نام امانی ابراهیم عمر می گوید که دختر وی حدود یک هفته پیش از سوی نظامی منطقه دار سعد در عدن ربوده شده  و مورد تجاز قرار گرفته است. اداره پولیس دار سعد در دست نیروهای مزدور محلی هوادار امارات است.
طبق اعلام روزنامه عدن الغد این شهروند یمنی از بی اعتنایی و به بازی گرفتن مسأله ربوده شدن دخترش از سوی یکی از نیروهای پولیس و تجاوز به وی شکایت کرده است. این مادر یمنی در شکواییه خود آورده است که فرزندش از سوی یکی از نیروهای پولیس دار سعد مورد اختطاف قرار گرفته و این نیروی پولیس، دختر او را به خانه خود برده و در آنجا به وی تجاوز کرده است.

این مادر یمنی اعلام کرد مسوولان پولیس او را تهدید کرده اند در صورتی که این پرونده را رها نکند، دختر وی را به جرم زنا بازداشت خواهند کرد.
گفتنی است پدر و مادر یک دختر از ساکنان منطقه منصوره در شهر عدن هم اعلام کردند دختر ۱۷ ساله شان به هنگام خروج از یکی از  مغازه های نزدیک به خانه، ربوده شده است.پدر و مادر این دختر در ادامه اعلام کردند اختطاف گران بوسیله مبایل این دختر، اقدام به فرستادن پیامهای تهدیدآمیز کردند و گفتند جسد دخترشان را روز بعد در محله ای که خانه آنها در آنجا قرار دارد، خواهند انداخت.
ویبسایت مراسل در ادامه گزارش داده است پدیده اختطاف دختران جوان اهل سنت در عدن که تحت کنترل آل سعود و متحدین آن است به شکل نگران کننده ای افزایش یافته و به پدیده ای خطرناک مبدل گشته است. منابع محلی در عدن  رسانه ها اطلاع داده اند نیروهای اماراتی با پشتوانه ی رژیم فاسد آل سعود و آمریکا شبکه ای از عناصر امنیتی را اداره می کنند که اقدام به اختطاف دختران جوان، به خصوص آنهایی که سنشان زیر بیست سال است، می کند و بعدا این افراد از سوی افسران اماراتی مورد تجاوز قرار می گیرند.
این منابع اعلام کرده اند تاکنون ده ها مورد از این حوادث، بوسیله خانواده های قربانیان مسکوت مانده است؛ قربانیانی که بیشتر آنها از تماس با رسانه ها به سبب نگرانی از رسوایی و نیز تهدید نیروهای امنیتی وابسته به امارات خودداری می کنند.

این همان ارمغان و بازگرداند آرزوهائی است که رژیم فاسد آل سعود و متحدینش با پشتیبانی آمریکا و سکوت سازمان سکولاریستی بین الملل می خواهند به اهل سنت یمن هدیه دهند . بعد از آنهمه کشتار و ویرانی و قحطی و بیماری و از بین رفتن هزاران سرپرست خانواده ها و برجای ماندن هزاران بیوه و کودک یتیم اینهم ارمغان رژیم فاسد آل سعود و متحدین آن به اهل سنت یمن .

ارمغان مزدوران آل سعود برای صومالی و عراق و سوریه و افغانستان و تمام سرزمینهای مسلمان نشینی که مزدورانش وجود داشته اند چیزی غیر از این نبوده است . حالا رسانه های ماهواره ای آل سعود چه چیزی برای اهل سنت ایران خواهند داشت ؟

دیدگاه‌تان را بنویسید: