توجیهات سبکیرانه ی دارودسته ی جولانی در توجیه حضور نیروهای اشغالگر ناتو(از کانال حکومت سکولار ترکیه) در سوریه  

توجیهات سبکیرانه ی دارودسته ی جولانی در توجیه حضور نیروهای اشغالگر ناتو(از کانال حکومت سکولار ترکیه) در سوریه  

به قلم: ابوخالد کوردستانی

بارها و بارها امرای جهاد در میدانهای جهاد از عملکردهای غلط دارودسته ی جولانی در برابر اهل سنت شام و حتی غدر و خیانت آن به مجاهدین اهل سنت عراق و حتی سازمان بین المللی القاعده شکایت کرده اند و در این زمینه روشنگری هائی ارائه داده اند .

در برابر این نقدها و روشنگریهای اهل جهاد، واکنش گروه جولانی و بخصوص دارودسته ی ناچیز و کوچک فتاحی که در این جرمها هم مسیر با جولانی بوده است بسیار جای تأمل می باشد .

مجاهدین از گروههای مختلف بارها به این خائنین به جهاد به صورت واضح و ساده تذکر داده اند که اگر قرار است در راه دین سکولاریسم و جایگزین کردن یک ارباب سکولاری به نام ناتو(از کانال حکومت سکولار ترکیه ) و آمریکا (از کانال آل سعود و قطر و…) به جای سکولاری به نام بشار اسد و روسیه بجنگید چرا نام جهاد فی سبیل الله را یدک می کشند در حالی که آشکارا فی سبیل ناتو و آمریکا می جنگند ؟!!

رهبران این دسته از جماعتها مثل وائل علوان و علوش و… اگه در میدانهای جنگ فروخته نشوند و به قتل نرسند در نهایت با قربانی کردن زیر دستان و فروش افرادی که رهبریت آنها را برعهده گرفته اند در نهایت در یکی از کشورهای تابع ناتو یا آمریکا با میلیونها دلار به زندگی خود ادامه می دهند و آنچه می ماند مشتی جنگجوی فریب خورده ی دلسرد و نا امید و گوشه گیر است که دنیا و قیامت خود را فدای توهماتی کرده اند که در نهایت به حاکمیت کفری به جای کفر دیگری و جایگزین شدن یک ارباب سکولار به جای یک ارباب سکولار دیگری بوده است  آنهم با دادن آنهمه هزینه.

این برادران لازمه از خود بپرسند که ترک خانواده و سرزمین و قوم و خویش و مال و دارائی و تحمل آنهمه سختی های راه سفر به چنین سرزمینی و وارد کردن اسم خود به لیست سیاه سازمانهای اطلاعاتی کشور مبداء و… ارزش آن را دارد که همه ی اینها را در راه جایگزین شدن کفر و تحکیم قوانین کفری فدا کنند و خوشان هم با تحمل اینهمه مشکلات و سختی ها ابزار دست کفار محاربی چون آمریکا و ناتو گردند و در چنین راه کفری بمیرند و ثمره ی خونشان هم به اهداف چنین کفاری کمک کند؟!

هر انسان آزادی خواهی که دارای عقل سالمی باشد می داند که چنین جنگیدنی نوعی بازی دادن خود و خدمت به دنیای دشمنان اهل سنت است . در برابر چنین آگاهی هائی ساحران وابسته به دارودسته ی جولانی مثل گروه چند نفری فتاحی توجیهات سبکسرانه و شبهاتی را در قالب مصلحت تراشی های جاهلانه مطرح می کنند تا هم خیانت آشکار خود را بپوشانند و هم اینکه این مریدان فریب خورده را تا زمانی که تاریخ مصرفشان تمام می شود نزد خود نگه دارند .

اینها این سرزمینهای تحت مدیریت ناتو(از کانال حکومت سکولار ترکیه) و آمریکا (از کانال مزدوران ارتش آزاد و حزب کارگران اوجالان و…) را مناطق آزاد شده و محرر می نامند در حالی این مناطق اشغال شده توسط ناتو و آمریکا هستند . این اشخاص برای اشغال این مناطق توسط ناتو بهانه هائی را آورده اند که قابل ملاحظه هستند . مثل:

۱-ترکیه تنها راه باز مناطق محرره می باشد

۲-تمام احتیاجات میلیون ها نفر در مناطق محرره بلا استثناء از بازار ترکیه تامین می شود

۳-هزاران سوری مدنی در ترکیه حضور دارند و راحت از مرزها عبور و مرور می کنند

۴-تمام مجاهدین و افراد مدنی که در مناطق محرره حضور دارند در صورتی که  به سبب شدت بیماری و یا اسیبها نتوانند بیمارستان های داخلی مناطق محرره انان را درمان کنند به بیمارستان های ترکیه منتقل می شوند

۵-تمام لوازم پزشکی و داروهایی که وارد مراکز درمانی و بیمارستان ها می شود از  طریق ترکیه وارد می شود

۶-تمام مسلمینی که قصد هجرت دارند از طریق مرزهای ترکیه به مجاهدین می پیوندند

۷-اینترنتی که در مناطق محرره مجاهدین است از طریق ترکیه تامین می شود

در پاسخ به این ساحران بهانه تراشی مثل ابوقتاده فلسطینی و عبدالرزاق مهدی و ابوبصیر طرطوسی و.. لازمه گفته بشه که همه ی این امکانات را و بلکه بیشتر از آن را حکومت سکولار بشار اسد و روسیه در اختیار آنها قرار داده بود، در این صورت چه لزومی به اینهمه جنگ و خونریزی و کشت و کشتار و ویرانی و تاراج شدن آنهمه ناموس اهل سنت و…بود؟ اگر با این بهانه ها می توان سرزمینهای خود را در اختیار کفار سکولار محارب خارجی قرار داد که دستور جنگ و عقب نشینی و صلح و تسلیم کردن زمین و… با این کفار اشغالگر خارجی باشد چرا با کمترین خسارتی در اختیار بشار اسد و حکومت سوریه قرار نگیرد که جنگ و آنهمه قربانی و ویرانی و صدامت و جنگ داخلی گروهها با هم و… هم خاتمه می یابد؟

 

شبهه ی دیگری که این ساحران برای سحر مریدانشان مطرح کرده اند این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم با کفار قریش، یهودیان بنی قریظه، بنی نظیر و بنی قینقاع و… بود پس ما هم می توانیم داشته باشیم .

پاسخ ساده ای که می توان به این اشخاص داد این است که :

  • در آن زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم دارای قدرت حاکمیت و حکومتی اسلامی بود و در اینجا یک حکومت اسلامی با قبایل و مذاهب مختلف پیمان می بندد نه یک گروه ضعیف با یک قدرت حکومتی بزرگی که همه چیز در اختیارش است .
  • در اینجا قدرت اصلی در دست رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار دارد نه در دست یک کافر بسیار قدرتمند تر از او
  • در اینجا این اتحاد برای جنگ با یک کافر اصلی است به نام قریش که مرکز حکومت مشرکین(سکولاریستهای) شبه جزیره ی عربستان بود و از یک کافر برای جنگ با یک کافر دیگر استفاده می شد در حالی که جنگهائی مثل باب و…ثابت نمودند که این مزدوران در اختیار کفار سکولار اشغالگر خارجی در کشت و کشتار زنان و کودکان اهل سنت و مسلمین مخالف خود بوده اند .

این بهانه ها بدون هیچ شکی نمی تواند شرعی باشند و هیچ جایگاهی در قانون شریعت الله و سیره ی رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارند و تنها در ادبیات مزدوران و خائنین و فریب خورده ها جایگاهی دارند. مصلحت مسلمین هرگز در مخالفت با قانون شریعت الله و سیره ی رسول الله صلی الله علیه وسلم و مزدوری برای کفار قدرتمند و اشغالگر خارجی نبوده و نیست .

اگر دارودسته ی  سراسر خیانت پیشه ی جولانی و نوچه هایش مثل فتاحی به دستور ناتو(از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه) حاضر نمی شوند در آستانه حضور یابند و با روسیه سازشی داشته باشند اما در عوض در آغوش کفاری محارب و بدتر از آن یعنی ناتو و آمریکا خزیده اند و برای ایندو مزدوری می کنند . پس این علاوه بر آنکه امتیازی برای دارودسته ی  مزدور و خائن جولانی و شیوخ توجیه گر و ساحران هم مسیر با آنها محسوب نمی شود بلکه لکه ی ننگ و عذر بدتر از گناهی است که آینده ای جز رسوائی و نابودی و دلسردی و ناامیدی برای زیر دستان نخواهد داشت. همان آینده ای که گروههایی چون گروه علوش و علوان و… در آن افتاده اند .

در اینجا این سربازان فریب خورده باید کمی بیاندیشند که فی سبیل چه کسی می جنگند؟ و کشته شدن آنها نیز در چه راهی است؟ آیا ذوق شهات فی سبیل الله با این توجیهات و توهماتی که برایشان فی سبیل ناتو و آمریکا ساخته اند قابل مقایسه می باشد؟

آخرین شبهه ای که این ساحران برای فریب زیر دستان خود مطرح می کنند رسیدگی به وضعیت هزاران خواهر سوری در زندان  و  وضعیت مسلمین و مهاجرین و انصار است .

در پاسخ به این بهانه ی دروغین و ادعای توخالی هم باید گفت: اگر چه بعضی از این گروهها توانسته اند عده ای از زنان را  از زندانهای حکومت سوریه با اسرای دیگری معاوضه کنند اما واقعیت این است که با آزاد شدن چند نفر، روزانه چندین برابر آنها را دوباره راهی زندانهای حکومت سوریه می کنند و آزاد کردن این تعداد تنها فریب اذهان عمومی و منحرف کردن شعور مسلمین با تبلیغاتهای دروغین است . اینها هرگز از تعداد زندانیان کم نکرده و نمی کنند و در واقع با این مسیری که انتخاب کرده اند روز به روز به تعداد این زندانیان آنهم به خاطر رضایت ناتو و آمریکا اضافه می کنند و به این شکل ناموس مسلمین را در راه اهداف آمریکا و ناتو خرج می کنند .

علاوه بر این ما صدها بار شاهد تجاوز این گروههای به اصطلاح معارض سوری به ناموس گروه مخالف خود و بخصوص تجاوز به ناموس زنان مهاجر بوده ایم  . پس این مزدوران و خائنین و تاجران دین و ناموس اهل سنت نباید در این زمینه هم سخنی بگویند . اینها باید دهان خود را ببندند و اجازه دهند هر سربازی که از الله می ترسد کمی به واقعیتهای اطراف خود نگاه کند و دست از تجارت با دین و ناموس اهل سنت بردارد و خودش را فی سبیل اهداف ناتو و آمریکا و مزدوران انها قربانی نکند.

 

دیدگاهتان را بنویسید