آزاد سازی مراکز مهم شهرغزنی   پس از نابودی پایگاه آمریکائیها توسط حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان

آزاد سازی مراکز مهم شهرغزنی   پس از نابودی پایگاه آمریکائیها توسط حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان

ارائه دهنده : گل محمد مجاهد

حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان در ادامه ی عملیات خندق موفق شد پس از به آتش کشیدن پایگاه نظامیان آمریکائیان در شهر غزنی بر کلیه مراکز امنیتی و مرکز فرماندهی امنیتی این شهر تسلط پیدا کند . در این عملیات بیشتر از ۱۵۰ نفر از مزدوران محلی کفار سکولار و اشغالگر آمریکا و ناتو کشته شده و صدها نفر نیز زخمی شده اند . همچنین مجاهدان بر بزرگراه غزنی – کابل سیطره یافته و آن را در مقابل ارسال نیروهای کمکی از کابل مسدود ساخته‌اند.

این عملیات هنوز در حال گسترش است و انتظار می رود همچون فتح شهر فراه،  نیروهای حکومت بدیل اضطراری طالبان جهت محافظت از مسلمین غیر نظامی در برابر حملات هوائی کفار اشغالگر و مزدوران محلی آنها، این شهر را پس از پاکسازی آن از مرتدین و نوکران محلی  آمریکا و ناتو تخلیه کنند .

 

اللهم علیک بالامریکا و من اعانه من الکفار و المرتدین

اللهم انصر عبادك المجاهدين على القوم الكافرين…

دیدگاهتان را بنویسید