تفاوت تکفیر کردنهای جوانان احساسی با تکفیر اهل رده توسط ابوبکر

 

تفاوت تکفیر کردنهای جوانان احساسی با تکفیر اهل رده توسط ابوبکر

به قلم: سلیمان بن ناصر

♻️ ابوبکر رضی الله عنه با اهل رده جنگید اما با مشورت عمر و با مشورت بزرگان صحابه.

عمر در این قضیه به ابوبکر گفت: آیا تو آنها را به تعیین تکفیر می‌کنی؟

و ابوبکر اهل بدر و اهل بیعت رضوان را جمع کرد [تا با آنها مشورت نماید] …

👈 ابوبکر به مانند بعضی از جوانان بر تختش تکیه نزد جوانانی که حتی اربعین امام نووی را هم حفظ نیستند و یا حتی کتاب التوحید و عمدة الأحکام را، مطلق و مقید و یا خاص و عام را نمی‌دانند و در ادله شناختی ندارند، سپس می‌گویند:

“ابوبکر اهل رده را تکفیر کرد.”

ابوبکر آنها را تکفیر کرد چون هم خودش عالم بود و هم بعد از اینکه با اهل بدر و اهل بیعت رضوان و علما و بزرگان و صالحان مشورت و گفتگو نمود.

ابوبکر خود عالم بود اگر به تنهایی هم فتوا می‌داد اهلش بود [اما با این وجود، این کار را نکرد]

دیدگاهتان را بنویسید