تفاوت وطنی بودن حکومت بدیل اضطراری طالبان و وطنی بودن گروههای مسلح شام

تفاوت وطنی بودن حکومت بدیل اضطراری طالبان و وطنی بودن گروههای مسلح شام

به قلم : ابوخالد کوردستانی
امروزه ما شاهد جبهه و اندماج ناهمگونی در شام هستیم تحت عنوان «الجبهة الوطنیة للتحریر» . همچنانکه از اسم آن پیداست این جبهه متشکل از «سوریه ای ها» است و معیار اتحاد آنها هم سوریه ای بودن و وطن و دین سکولاریسم است نه توحید و قانون شریعت الله .
در این صورت برای مهاجرین جایگاهی وجود ندارد و طبق تجربیات تاریخی تنها به عنوان مزدور از آنها استفاده می کنند و این مزدوران هم تاریخ مصرف مشخصی دارند که در نهایت یا مورد معامله قرار می گیرند و خرج می شوند یا اینکه پس از پایان تاریخ مصرفشان اخراج می گردند .
این یعنی مقدماتی برای دور ریختن مجاهدین صادق از ساحه ی شام و تکرار سناریوئی که احرار شام مدتها پیش در شکل کوچکش انجامش داده بود که در ضمن آن صدها مهاجر اهل سنت به همراه خانواده هایشان قربانی شدند . اگر احرار ثابت کرد که با این سناریوئی که ریخته هدفش جهاد فی سبیل ناتو( از کانال حکومت سکولار ترکیه) و در نهایت خدمت به دین سکولاریسم و جایگزین نمودن کفار سکولار جهانی به رهبری آمریکا و ناتو در خاک سوریه است، آیا این گروه ملی گرا و ناسیونالیسم وطنی که امثال جولانی در آن عضویت دارند و شروع آن به توافق آستانه بر می گردد چیزی غیر از این می تواند باشد؟ در این صورت دارودسته ی فتاحی در این بازی خائنانه چه نقشی دارند و چه پاسخی برای خونهای ریخته شده و زیردستان باقی مانده دارند؟
اگر در این جبهه ی ملی گرا و ناسیونالیست نمایندگان حکومت سکولار بشار اسد و سایر گروههای معارض مثل ارتش آزاد و… وجود دارد که دیمستورا مثل پل بریمر در عراق نماینده ی مستقل از علوی ها و لیبرالها و دروزی ها و سایر سکولارها را انتخاب می کند، در این صورت این معجون اگر ارتشی ملی و وطنی تشکیل دهد در چه راهی خدمت می کند؟ در راه الله یا در راه کفار سکولار جهانی؟
در برابر این ما شاهد حکومتی بدیل اضطراری اسلامی به نام طالبان هستیم که بر این باور است که هدف فعلی آنها نجات ملت مسلمان افغانستان از کفار سکولار اشغالگر جهانی به رهبری آمریکا و ناتو است . این حکومت بدیل اضطراری اسلامی به هماه هزاران مجاهد از القاعده و سایر مهاجرین برای تشکیل حکومتی اسلامی در افغانستان جهاد می کند اما فعلا معتقد است که ابتدا باید افغانستان را آزاد کرد و سخن از جاهای دیگر زدن اشتباه است .
آیا چنین حکومت بدیل اضطراری اسلامی که برای قانون شریعت الله و جهاد با کفار و مرتدین محلی جهاد می کند قابل مقایسه با جبهه ی گروههای ملی گرای سوریه است که برای دین سکولاریسم و خدمت به کفار سکولار جهانی به رهبری آمریکا و ناتو می جنگند؟ آیا حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان که بر علیه آمریکا و ناتو جهاد می کند با کسانی که در راه خدمت به آمریکا و ناتو از کانال حکومت سکولار ترکیه و آل سعود و رادن و … می جنگند قابل مقایسه هستند؟
دارودسته ی فتاحی و پس مانده های انصار لازم است برای اعضای انگشت شمار خود پاسخی شرعی پیدا کنند و گرنه تاریخ از آنها به عنوان تاجران جهاد و خادمین جاهل کفار جهانی یاد خواهد کرد که در راه پیاده شدن اهداف و نقشه های کفار سکولار جهانی و ملی گراهای محلی و دین سکولاریسم، خون و ناموس سربازان خود را مورد معامله قرار داده اند .

دیدگاهتان را بنویسید