در اشغال شدن سرزمینهای مسلمین توسط کفار جهانی و مرتدین محلی چه مصلحتی وجود دارد که دارودسته ی جولانی آن را بهانه کرده است؟

در اشغال شدن سرزمینهای مسلمین توسط کفار جهانی و مرتدین محلی چه مصلحتی وجود دارد که دارودسته ی جولانی آن را بهانه کرده است؟

به قلم: ابوخالد کوردستانی

می دانیم تمام انسانهای آزاده صرف نظر از دین و مذهبشان هر گونه اشغالگری توسط دشمنان آشکار ملت و دین خودشان را، به هر بهانه ای که باشد، نوعی خیانت و دشمنی واضح نسبت به دین و وطن خود می دانند . ملت مسلمان کورد چنین تجربیات تلخی را داشته است . یک بار سکولاریستهای مرتد بارزانی به خاطر مخالفت با سکولاریستهای مرتد طالبانی ارتش سکولاریست صدام حسین را وارد خاک کوردستان عراق کردند و بار دیگر سکولاریستهای مرتد طالبانی ارتش سکولار صدام حسین را بر علیه بارزانی ها وارد خاک کوردستان کردند و آنهمه مصیبت آفریدند .

البته سکولاریستهای مرتد کومله و دمکرات ایران هم به مدت ۸ سال سگهای بوکش و راهنمای ارتش سکولار عراق در کشت و کشتار مردم مسلمان کورد ایران بودند. همین نوکری و دشمنی آشکار بر علیه دین و وطن کوردها را ما سالهاست در سکولاریستهای مرتد حزب کارگران اوجالان مشاهده می کنیم از زمانی که صدام حسین اردوگاه مخمور را در اختیار آنها قرار داد تا الان که نوکر اجاره ای آمریکا بر علیه دین اسلام و ملت کورد و عرب شده اند .

اینها تجربیات زنده ای هستند که کوردهای مسلمان از خائنین به دین و ملت خود توسط سکولاریستهای کافر جهانی و سکولاریستهای مرتد محلی دیده اند که باعث شده تنفر از دین سکولاریسم و سکولاریستها و گرایش به قانون شریعت الله در آنها رشد چشمگیری داشته باشد . اما مصیبت مسلمین این مناطق زمانی شروع می شود که همین اسلامگراها نیز بخواهند با استفاده ی ابزاری از احساسات دینی مردم همان مسیر سکولاریستهای مرتد را بروند .

دارودسته ی جولانی و گروه کوچک فتاحی (که بخش کوچکی از دارودسته ی جولانی و شریک جنایتها و خیانتهای آشکار جولانی است) یکی از همان گروههائی است که با نام اسلام و دین و قرآن و سنت و جهاد و اهل سنت و…. دقیقا همان مسیر سکولاریستهای مرتد بارزانی و طالبانی و کومله ها و دمکراتها و سایر خائنین به دین و ملت را می پیمایند .

 

شکی وجود ندارد که حکومت سکولار و مرتد ترکیه یکی از اعضای ارتش ناتو (ارتش کفار اروپائی) به شمار می رود که تا به حال در اشغال سرزمینهای مسلمین نقش بارزی را برای کفار اصلی ایفا کرده است، از صومالی و لیبی و مالی در آفریقا بگیر تا افغانستان و عراق و سوریه در آسیا؛ و تا به حال دستش به خون میلیونها مسلمان اهل سنت آلوده شده است.

اگر کارنامه ی ارتش ناتو در آفریقا و آسیا را مرور کنیم به نظر شما غیر از کشت و کشتار مسلمین و تاراج منابع زیر زمینی و رواج فرهنگ بی بندوباری و تداوم اشغالگری و… چه ثمره ای برای مسلمین داشته است که حالا دارودسته ی جولانی ارتش این کفار آشکار و مرتدین سکولار ترکیه را به داخل سرزمینهای به اصطلاح آزاد شده ی خود آورده و این سرزمینها را تبدیل به مناطق اشغالی توسط ارتش کفار ناتو از کانال حکومت سکولار و طاغوتی ترکیه نموده است؟

اگر ما به اهل سنت ایراد تاکید می کنیم که این جنگ دارودسته ی جولانی و دنباله روان آن مانند گروه کوچک فتاحی مثل جنگ بارزانی ها و طالبانی ها شده که صدام حسین را نوبتی وارد خاک کوردستان عراق می کردند و برای فریب مریدانشان صدها مصلحت دروغین می تراشیدند، باید بدانند که با یک فیلم و سناریوی جدیدی سروکار ندارند بلکه فیلم و سناریو همان است اما بازیگران آن عوض شده اند .

دیروز سکولاریستهای مرتد با شعارهای آزادی و برابری و دمکراسی و رفاه و … در این فیلم نقش بازی می کردند و امروز  عده ای با نام اسلام و دین و قرآن و سنت و اهل سنت و جهاد و … به بازیگری در این فیلم مشغول بازی هستند که کارگردان همه ی آنها کفار سکولار جهانی و حکومتهای طاغوتی و سکولار منطقه ای هستند .

پس مسلمین باید هوشیاری خود را حفظ کنند و جهاد فی سبیل ناتو یا آمریکا یا هر کافر جهانی و منطقه ای را با جهاد فی سبیل الله عوض نکنند . بخصوص اهل سنت ایران باید دقت کنند و فریب شعارهای شبه جهادی این مزدوران را نخورند که اگر آگاهانه در دام این خائنین به دین و ملت خود بیافتند هم دنیای خود را از دست می دهند و هم قیامت خود را .

دیدگاهتان را بنویسید