دارودسته ی جولانی از ادعای جابنداری از القاعده تا تحویل مجاهدین القاعده به حکومت طاغوت ترکیه

دارودسته ی جولانی از ادعای جابنداری از القاعده تا تحویل مجاهدین القاعده به حکومت طاغوت ترکیه

به قلم : ابوخالد کوردستانی

بارها و بارها در رسانه ها و بخصوص گروههای اجتماعی دیده ایم که زیر دستان جولانی و بخصوص دارودسته ی  چند نفری فتاحی جهت انحراف افکار عمومی مسلمین و بخصوص جوانان اهل سنت سنگ القاعده و ایمن الظواهری و حکومت بدیل اضطراری طالبان را به سینه زده اند، این در حالی است که گروه غدار جولانی و به تبعیت از آن دارودسته ی  چند نفری فتاحی ابتدا به القاعده پشت کردند و بیعت خود را با آن شکستند و بعد بهانه آوردند که این به خاطر کم کردن حملات کفار جهانی به رهبری آمریکاست! اما مشخص بود که این یک حیله و سحری برای فریب دیگران است،  چون به این بسنده نکردند؛ بلکه به دنبال آن بزرگان القاعده در سوریه را مورد تعقیب قرار داده و حتی عده ای از آنها را به شهادت رسانده و تعداد زیادی را نیز روانه ی زندان نمودند .

در نتیجه ی این اقدامات بود که دارودسته ی جولانی ناتورا (از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه)  وارد سرزمینهای تحت کنترل خود کرده و برای محافظت از آنها نیز سربازان خود را به کار گرفت . به این شیوه آن روی سکه ی جولانی و دارودسته ی  جولانی مشخص شد و این روزها دیدیم همچنانکه اربابش اردوغان خواهر مسلمان ما را تحویل رژیم صهیونیستی می دهد  این مجرم هم نیروهای القاعده را تحویل ناتو(از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه) می دهد .

برای مثال طرفداران ابومحمد مقدسی در مورد «الحنیطی» که جولانی و مریدانش او را تحویل حکومت سکولار و طاغوت ترکیه داده اند در کانال الثام و ورثة المجد می گویند: حنیطی از القاعده است.

در برابر این طرفداران جولانی در کانال شبل بیان می کنند که : کانال الثام کانال خبیثی است و در حال فتنه، حنیطی از اعضای دوله است

در اینجا برای هر مسلمان صاحب عقلی روشن می شود که :

  • دارودسته ی خائن و مزدور جولانی یک مسلمان مجاهد را تحویل ناتو (از کانال حکومت سکولار ترکیه) داده اند و این از جرم این خائنین نمی کاهد.
  • برای همه واضح و روشن است که «الحنیطی» یکی از اعضای القاعده بود و این میزان دشمنی دارودسته ی جولانی با جماعت القاعده را نشان می دهد و هیچ عاقلی نباید به تبلیغات دروغین آنها مبنی بر دوستی آنها با جریانات جهادی مثل القاعده اطمینان داشته باشد . اینها دروغگویانی هستند که به منهج هیچ یک از مذاهب اهل سنت پایبند نیستند .
  • طرفداری لفظی آنها از حکومت طالبان هم دقیقا برای فریب افکار عمومی است، چون ملا عمر رحمه الله کشور و حکومتش را به خاطر تحویل ندادن یک مجاهد القاعده در معرض خطر قرار داد اما جولانی خائن به سادگی مجاهدین القاعده ای را تحویل کفار می دهد که همین القاعده مبایع طالبان است.

جالبتر اینکه فعلاحکومت طالبان با حکومت شیعه مذهب ایران و شیعیان افغانستان بر علیه آمریکا و ناتو دشمن اشغالگر و مشترکشان پیمان دارند، و جماعت جولانی هم در اختیار ناتو(از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه) قرار گرفته است .

پس دارودسته ی جولانی و به تبع آن گروه چند نفره ی فتاحی نه در عمل و نه در منهج ربطی به القاعده و حکومت طالبان ندارند و تنها به صورت لفظی از حکومت طالبان به خاطر شعله ور کردن جنگ با دوله  حمایت تبلیغی می کنند و نباید هیچ عاقلی به سحر و فریب این مزدوران اعتنائی داشته باشد . دارودسته ی فتاحی و به تبع آن گروه کوچک فتاحی «در عمل» همه چیز خود را به کفار سکولار جهانی و ناتو فروخته اند .

دیدگاهتان را بنویسید