ادلب ما بین گروزنی و موصل شدن یا تسلیم و فروش گروهها

ادلب ما بین گروزنی و موصل شدن یا تسلیم و فروش گروهها

به قلم: ابوخالد کوردستانی

پس از آنکه دوله به عنوان یک حکومت در سوریه توسط قدرتهای جهانی و منطقه ای و صحوات و گروههای به اصطلاح معارض تضعیف و تبدیل به جماعتی مثل سایر جماعتها گردید و از قالب حکومتی در آمد، تمام این گروهها هم هرگز نتوانستند در اتحادی مطلوب تشکیل شورائی واحد را بدهند؛ و به تدریج اکثریت این گروهها یا تاریخ آنها مثل جیش علوش گذشت و پس مانده های آنها به دامان اربابان خود در ترکیه بازگشتند و یا اینکه به دامان حکومت مرکزی برگشتند و یا اینکه گروههائی با تنازلاتی غیر قابل بخشش سرزمینهای تحت تصرفشان توسط آمریکا و ناتو و روسیه مورد معامله قرار گرفت و هم اکنون همگی به صورت یک قلعه ی شنی و نا متجانس بالاجبار در ادلب جمع شده اند .

نقاط استراتژیک و حساس نظامی ادلب هم که ماهها پیش بر اثر حمایتهای دارودسته ی جولانی توسط ارتش سکولار ناتو از طریق حکومت سکولار و مرتد ترکیه اشغال شده است دو روز پیش در تاریخ ۲۶ شهریور توسط اردوغان(نماینده ی  ناتو) و پوتین در شهر سوچی مورد معامله قرار گرفت، که بر اساس این معامله منطقه ای حائل به عرض ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر میان مخالفان و رژیم بشار اسد به وجود می آید، و به قول پوتین گروههای معتدل پس از تحویل سلاح های سنگین همچون تانک ها، راکت اندازها و … حق حیات پیدا می کنند، و سایر گروههائی که به اصطلاح میانه رو نیستند باید این منطقه را نیز تخلیه کنند که قرار است این معامله تا تاریخ ۲۳ مهر به اجر درآید.

در کنار این معامله ی آشکارِ قدرتهای جهانی در مورد گروههای نامتجانس و رنگارنگ ادلب و تقسیم انها به معتدل و آبکی و غیر آبکی و … حکومت سکولار بشار اسد هم زمینه ها و بیانیه هائی را برای تحریک و تشویق گروهها به ضربه زدن و جنگ با همدیگر و دادن امتیازاتی به گروههای همسو با خود در ادلب نموده است . این امر نیز باعث حذر و عدم اطمینان گروهها به همدیگر شده و با توجه به سوابق هر یک از این گروهها و تجربه های گذشته ای که از این گروهها داریم احتمال غدر و خیانت آنها به همدیگر نیز وجود دارد . هیچ یک از این گروههای موجود در ادلب مثل دارودسته ی جولانی و اشرار الشام و غیره وجود ندارند که خیانتی در کارنامه ی خود نسبت به کل مسلمین سوریه و سایر گروهها نداشته باشند به همین دلیل شکسته شدن اتحادهای نسبی بین این گروهها و خیانت به همدیگر نیز امری طبیعی خواهد بود .

با این واقعیتهای آشکاری که بیان شد نباید انتظار داشت که چنین گروههائی همچون مجاهدین چچنی به صورت صف واحدی در گروزنی قهرمانانه بر علیه ارتش اشغالگر روس و نوکران آن مقاومت کنند و علاوه بر آن نباید انتظار داشت که این گروهها با چنین سوابق سیاهی بتوانند همچون دوله در موصل به صورت یکپارچه جنگی همه جانبه را مدیریت کنند . بر این اساس باید منتظر تسلیم شدن گروههای مختلف به یکی از جناحهای موجود در منطقه و یا فروش آنها توسط همین قدرتهایی شد که این گروهها مدتهاست با فروش دین و ناموس و وطن و خون مسلمین برایشان خدمت رسانی می کنند .

این سرانجام تمام کسانی است که به شغل کثیف تجارت توحید و تجارت جهاد و در نهایت تجارت خون و ناموس و مال و وطن مسلمین مشغول هستند و قصد دارند به نام جهاد فی سبیل الله این بازرگانی ننگین را به مسلمین قالب کنند در حالی که آشکارا در حال جهاد فی سبیل کفاری چون ناتو و آمریکا و روسیه و سایر قدرتهای مزدور منطقه ای هستند .

 

دیدگاهتان را بنویسید