خوارج چه كساني هستن و در برابر چه كسي قيام كردند ؟ هم اکنون چه کسانی متهم به خوارج شده اند و چرا ؟  ( ۲ )

خوارج چه كساني هستن و در برابر چه كسي قيام كردند ؟ هم اکنون چه کسانی متهم به خوارج شده اند و چرا ؟  ( ۲ )

  گردآوری و تنظیم : ابو بصير بيساراني

زيد فرزند وهب جوهني كه يكي از اندامان لشكر امام علي در جنگ با خوارج بود تعريف مي كند كه امام علي  فرمود : از رسول الله صلي الله عليه وسلم  شنيده ام كه مي فرمود : جماعتي از امتم خارج مي شوند ، قرآن مي خوانند و قرآن خواندن شما در نزد ايشان هيچ نيست ، و نمازهايتان نيز در مقايسه با نمازهاي ايشان چيزي نيست ، و روزه شما  نيز در مقايسه با روزه ي آنها چيزي نيست  ، قرآن مي خوانند و خيال مي كنند كه قرآن با آنهاست اما در حقيقت قرآن برعليه آنهاست . ( صحيح المسلم ۷۴۸ / ۲ )

امام علي ادامه داد : سپاهياني كه با آنها مي جنگند اگر مي دانستند چه پاداشي از طرف خداوند بزرگ برايشان نوشته مي شود آنگاه به فرمانده هانشان توكل مي نمودند( براي به دست آوردن بهشت ) ، نشانه ي آن جماعت خارج شده اين است كه در ميانشان مردي وجود دارد كه يكي از دستانش  استخوان ندارد و در انتهاي همان دستش برجستگي مثل برجستگي پستان دارد و چند موي سفيد هم در سرش وجود دارد .

زيد فرزند وهب مي گويد : هنگامي كه جنگ خاتمه يافت و خوارج شكست خوردند ، امام علي رضي الله عنه فرمود : به دنبال مرد نيم دست بگرديد . آنها هم گشتند اما پيدايش نكردند ، سپس امام علي خودش بلند شد و در ميان كشته شده ها گشت ، تعدادي جنازه را ديد كه بر روي هم انباشته شده بودند ، فرمود : از روي هم برشان داريد ،  ناگاه متوجه شدند كه مرد نيم آستين به صورت مرده پيدا شد  . زماني كه امام علي وي را كشته شده ديد تكبيري سر داد و گفت : خداوند بزرگ راست فرموده و رسولش صلي الله عليه و سلم نيز امانتدارانه پيامش را رسانده است .

در همين لحظه عبيده سلماني  بلند شد و به امام علي گفت : اي فرمانده ي مسلمانان تو را به آن خدايي كه غير از وي خدايي نيست سوگندت مي دهم كه آيا شما اين را از رسول الله  صلي الله عليه وسلم شنيده اي ؟ امام علي خداوند از وي راضي باشد فرمود : بله به آن خدايي كه غير از وي هيچ خدايي نيست  من با گوشهاي خودم اين را از رسول الله صلي الله عليه وسلم شنيده ام . ( صحيح المسلم ( ۲/۷۴۸ ) و البدايه و النهايه ( ۷/ ۲۹۱)  )

همچنين سويد فرزند غفله نقل مي كند كه امام علي فرموده است : از رسول الله صلي الله عليه وسلم شنيدم  كه فرمود : جماعتي از امتم خارج مي شوند كه به سن وسال بچه اند و خواب و آرزوي بي اهميتي دارند و احاديث پيامبر خدا را نقل نموده و قرآن را مي خوانند اما از حلقوم آنها دور تر نمي رود ، اگر به آنها رسيديد آنها را بكشيد ، چونكه كشتن آنها در روز قيامت در نزد خداوند بزرگ پاداش بزرگي دارد  ( صحيح البخاري ۱۲/۲۸۳ – مع الفتح   و صحيح المسلم ۷ /۱۶۹ – مع شرح النووي ) . 

به همان شيوه ابوسعيد خدري خداوند از وي راضي باشد نقل مي كند و مي گويد : زماني  كه رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد از يكي غزوات غنائم را بر سر مجاهدين تقسيم مي كرد ، شخصي  كه اسمش ذوالخويصرة التميمي بود آمد و گفت : اعدل يا رسول الله ، يعني عادل باش اي رسول الله . رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود : ويلك و من يعدل اذا لم اعدل ، يعني : گل بر سرت ، اگر من عادل نباشم پس چه كسي عادل است ؟

امام عمر فرزند خطاب خداوند از وي راضي باشد فرمود : اي رسول الله صلي الله عليه وسلم به من اجازه بده تا گردنش را بزنم . رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود : رهايش كن ، اين شخص با جماعتي همراه است كه به اندازه اي نماز خوان و روزه گيراند كه  كه نماز و روزه ي خودتان را در برابر آنها هيچ مي دانيد اما چگونه تير از كمان خارج مي شود به همان شيوه از دين خارج مي شوند ….

نشانه ي آنها نيز اين است كه در ميانشان مرد سياهي وجود دارد ،كه يكي از دستهايش مثل پستان زنان است و مثل تكه گوشتي تكان مي خورد ، زماني خارج مي شوند كه آشفتگي و اختلاف در ميان مردم وجود دارد . (  رواه البخاري و مسلم و في صحيح المسلم ۲ / ۷۴۴ – ۷۴۵ )

پس  از اين شكست مفتضحانه ي خوارج  عبدالرحمن فرزند ملجم كه از نجات يافته گان اين جنگ بود به انتقام يارن از دست رفته اش در راه مسجد  و در ميان در مسجد با شمشيري زهر اگين بر سر امام علي ضربه اي وارد نمود و امام علي تا سه روز مريض بودند تا اينكه در شب يك شنبه ۱۹ رمضان سال ۴۰ هجري  به درجه ي شهادت نائل گرديدند . رضا و رحمت خداوند بر وي باد . ( البدايه و النهايه ۷ / ۳۲۶ – ۳۳۱ و الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف و الاستشهاد ۲۸۴ – ۲۹۰  ) .

عقايد الخوارج :

بر اين باورند كه بر عليه آندسته از رهبران مسلمين كه دچار ظلم و يا فسق گشته اند بايد قيام نمود و بنده با گناه كبيره كافر مي گردد و تا ابد درآتش جهنم باقي مي ماند، همچنين اعتقادي به شفاعت ندارند .

در مورد حكم خوارج هم  : شيخ الاسلام ابن تيميه  رحمت خداوند بر او باد مي فرمايند : علماء هرچند بر كافر بودن خوارج يك صدا نيستند اما  عموما متفقند بر خرابكار بودن و گمراه بودن خوارج . دو راي مختلف در مورد اين گروه گفته شده است ، آنهم توسط مذهب امام احمد و امام مالك است ، همچنين در مذهب امام شافعي هم باز بر سر كافر كردنشان اختلاف وجود دارد .

 

 

اما متاسفانه امروزه كساني پيدا شده اند و نا آگاهانه ويا آگاهانه و به خاطر كاسه ليسي درگاه طواغيت و يا به خاطر درهم ودينار و جيبشان ،  يا از روي ترس يا از روي گرسنگي و.. تمام كساني كه از مقدسات اسلامي دفاع مي كنند را متهم به گمراه بودن و خوارج مي نمايند .

از گمراه شدن به خداوند پناه مي بريم . به همين دليل از اينها مي پرسم آنهايي كه امروزه خانه و فرزندانشان را رها نموده اند  و در راه خداو طبق فرموده ي رسول الله صلي الله عليه و سلم در مسير فرقه ي ناجيه قرار گرفته اند و مسلحانه در راه الله جهاد مي كنند :

  • آيا براي بدست آوردن مال دنيا و كسب مقام و كرسي و رياست مي جنگند ؟
  • بايد بدانيم كه از زير سلطه ي كدام خليفه يا امير ايمانداران سرپيچي نموده اند تا به آنها گفته شود خوارج يا خارج شده ؟!
  • كدام يك از رهبران امروزي سرزمينهاي مسلمان نشين بر اساس شريعت اسلام حكم مي كنند و شرع الله را به عنوان قانون اساسي خود اجرا مي كنند ؟
  • مگر نمي بينيم كه اكثريت این حکام علاوه بر آنكه شريعت الله را به عنوان قانون اساسي انتخاب نكرده اند ، بلكه علاوه بر آن با پذيرش سكولاريسم ، شرع الله را كنار نهاده و به اينهم قناعت ننموده و به شدت با شريعت اسلام و قوانين سياسي و مدني و حقوقي و اقتصادي و… آن نيز به دشمني و مخالفت برخواسته اند .؟
  • مگر نمي بينيم كه به جاي شريعت الله صدها قانون ديگر مثل ياساي چنگيزي را از سكولاريسم مثل دموكراسي و سوسياليسم و ليبراليسم و… آورده و تحت عنوان فريبنده ي حكم مردم بر مردم به جاي حكم الله بر مردم به آنها حكم مي شود ؟
  • و….

 

برادر و خواهر محترم :

حالا كه برايت روشن شده است كه ابتداي به وجود آمدن خوارج چگونه بوده است و در برابر چه كسي هم قيام كردند ؟ به همين دليل انسان مومن بايد روشنفكر باشد و طبق هوا و آرزوي خودش نصوص شرعي را تفسير نكند . چونكه اهل سنت و جماعة ،  جماعتي هستند كه آيات را به وسيله ي آيات يا به وسيله ي احاديث رسول الله صلي الله عليه وسلم و يا به وسيله ي گفته هاي اصحاب يا امامان صالح تفسيرو تشريح مي كنند ؛ اما اهل هوا و آرزو نصوص شرعي را با ديد و نظر عقلي خودشان تفسير و تشريح مي كنند به همين دليل بايد خيلي مواظب باشيم . [۱]

 

و سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك

 

…………………..

[۱] الان باید دارودسته ی جولانی و نوچه های فتاحی به خاطر کشت و کشتار آنهمه مجاهد مهاجر که به ادلب و نواحی دیگر پناه اورده اند و انها را از میان زن و بچه هایشان می کشند بیرون و ذبحشان می کنند پاسخگو باشند . اهل سنت هرگز جنایات این جنایتکاران هم پیمان با ناتو( از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه) را فراموش نخواهد کرد . اینها باید بدانند با قتل و کشتار مجاهدین دوله و یا اسارت و کشتار القاعده و محدود کردن آنها و قرار دادن آنها در راستای اهداف ناتو و آمریکا هرگز نخواهند توانست کفار را از خود راضی کنند مگر اینکه مرتد شوند .

دیدگاهتان را بنویسید