شیخ سفر الحوالی در زندانهای آل سعود به شیوه ی مشکوکی وفات نمود

شیخ سفر الحوالی در زندانهای آل سعود به شیوه ی مشکوکی وفات نمود

به قلم: مصطفی سنندجی

آل سعود که به مزدوری برای کفار سکولار جهانی و جنگ با مجاهدین شریعت گرا در سراسر جهان اسلام مشهور شده است، سالهاست که علمای طراز اول سرزمین وحی را نیز به بهانه های واهی و صرفا به خاطر ابراز عقیده ی واقعی اهل سنت بازداشت، زندانی ، تبعید و اعدام می کند .

اعدام دسته جمعی نزدیک به ۴۰ نفر از علمای برجسته ی اهل سنت در سال گذشته تنها یک نمونه از جنایات این حکومت فاسد درمنطقه است . با این وجود سیر زندانی کردن و حتی مرگ مشکوک علمای زندانی شده نیز از زمان روی کار آمدن ملک سلمان و فرزندنش روند رو به افزایشی گرفته که نزدیکترین مورد آن مرگ مشکوک شیخ سفر الحوالی است که دو ماه پیش توسط نیروهای امنیتی آل سعود  بازداشت شده و به زندان منتقل شده بود .

تنها جرم این عالم برجسته ی عربستانی نشر کتابی تحت عنوان “مسلمانان و تمدن غرب” بود که شیخ سفر الحوالی در این کتاب ۳۰۰۰ صفحه ای به مسایل زیادی از جمله انتقاد از آل سعود و نحوه حکومت داری آنها و دادن میلیاردها دلار از پول بیت المال به آمریکا و … پرداخته‌  پود . یعنی جرم این عالم تنها ابراز عقیده و نقد شرعی بود که باعث بازداشت و زندانی شدنش گردید . در نظام فاسد آل سعود شاه و خانواده ی  سلطنتی و رفتارهای آنها جزو خط قرمزهائی هستند که نباید کسی در مورد آنها و اعمالشان چیزی بگوید .

دیدگاهتان را بنویسید