پيام  شیخ اسامه بن لادن خطاب به ملت فرانسه

پيام  شیخ اسامه بن لادن خطاب به ملت فرانسه

ارائه دهنده  : معتصم هورامی

…. چگونه در اشغال سرزمين ما سهيم هستيد و آمريكايي*ها را در كشتار كودكان و زنان ما ياري مي*دهید و مي*خواهيد در امنيت و سلامت به سر ببريد.
و چگونه در امور مسلمانان و بوِیژه مسلمانان شمال و غرب آفریقا مداخله می کنید و نمایندگانتان را علیه ما یاری می دهید و بوسیله معاملات مشکوک ثروتهای ما را به غارت می برید، در حالی که اهل ما در آنجا در انواع فقر و بدبختی به سر می برند.

و اگر سوء استفاده کردید و حق خود دانستید که زنان آزاده را از داشتن حجاب منع مي*كند آیا حق ما نیست که جنگجویانتان را با زدن گردنشان بیرون برانیم؟
البته، معادله ای ساده و واضح است.
همانگونه که می کشید، کشته می شوید. و همانگونه که به اسارت می گیرید، به اسارت گرفته می شوید و همانگونه که امنیت ما را از بین می برید، امنیتتان را از بین می بریم و شروع کننده، ظالم تر است.
پس راه حفظ امنيتتان رفع همه مظالمتان و اثرات آنها از امت اسلاميمان است و مهمترین آنها خروج شما از جبهه جنگ شوم بوش در افغانستان است و زمان آن رسیده که آنچه استعمار مستقيم و غيرمستقيم نامیده می شود، به سر آید و زمان آن رسیده که از اوضاع آمريكا به دنبال این جنگ ظالمانه که منجر به شکست آن در تمامی زمینه ها و محور ها گشته، عبرت بگیرید. و به اذن خداوند آمریکا به زودی به آنسوی اقیانوس اطلس بازخواهد گشت.

و خوشبخت کسی است که از سرگذشت دیگران عبرت بگیرد.
و السلام علي من إتبع الهدي.

دیدگاهتان را بنویسید