هنگامی که سلفیت لخت می شود و تبدیل به راقصه ای امریکایی می گردد

هنگامی که سلفیت لخت می شود و تبدیل به راقصه ای امریکایی می گردد

کاتب : ابوابراهیم هورامی

 

ربانی ، سیاف ، محسن عبدالحمید ، علی باییر ، صلاح الدین محمد بهاء الدین و… در عراق و افغانستان و سران منافق دیگری که به تعداد صدها نفر در تمام سرزمین های مسلمان نشین پخش شده اند و هر کدام جمعیت ، جماعت ، حزب و دار و دسته ای را برای خود تهیه دیده و در اختیار منافع پلید کفار صهیونی- صلیبی و مرتدین داخلی قرار گرفته اند همگی به نحوی خود را حامی اهل سنت و جماعت و تابع سلف صالح می نامند و از همین بلندگو و در زیر همین نام مبارک شخصی چون علی باییر مردم را به پشتیبانی و استحکام این دموکراسی وارداتی تشویق و ترغیب کرده و وارد پارلمان مرتدین می گردد و صلاح الدین بهاء الدین نیز آمریکاییان را صراحتاً آزادی بخش و… می نامد و… .

این چگونه تصوری از اسلام است که باابولهب و ابوجهل مداهنه و سازش می نماید و خود را در زیر چتر قانون و پارلمان دارالندوه ی آن ها قرار داده و نمایندگان و «کاندیدهایی» را روانه کرسی های آن می نماید و این چگونه اسلامی است که در پارلمان روم کافر مهاجم و در زیر چتر «قانون» آن و در زیر دست مرتدین تحت حمایت اتحادیه صهیونی-صلیبی آن سازش نموده و به پیشواز کفار و مرتدین می رود. امام ابوبکر و شمشیر خالد بن ولید کجاست؟ ! و لا حول و لا قوه الا بالله.

متفکر بزرگ مالک بن نبی در کتابش در مورد شرایط نهضت از یکی از خطاهای فاحشی که حرکت اصلاحی آن زمان الجزایر با آن مواجه شد می گوید: علمای جنبش و داعیانش با دست خود از حالتی قوی که احتمال پیروزی در آن می رفت به جالتی پست به نام مبارزات سیاسی و درگیری های انتخاباتی تنزل پیدا کردند که آن را به درگیری و مبارزات بت ها نام می برد که حرکت اصلاحی را به پست ترین و ذلیل ترین جایگاه ممکن که هیچ قیمت و ارزشی برایش قایل نمی شدند ، کشاندند.

و در حال حاضر ما هم در برابر صدها حرکت به ظاهر اسلامی و اصلاحی هستیم که با کوچکترین بهانه و سختی و حتی بدون وجود سختی و کوچک ترین تهدیدی و در پاره ای موارد بدون وجود تهدید هم به چنان درجه ای سقوط کرده اند که توانایی تغییر کوچک ترین ارکان قانون کفری سکولارها و مرتدین داخلی را هیچ که نداشته حتی در امور شخصی خود نیز مجبور به ترک قانون خدا و پذیرش قانون کفر سکولارهای مرتد می باشند که بی ارزش ترین آن قانون روسری سکولارهای ترکیه می باشد و… .

وضع حرکات به ظاهر اسلامی که همه چیز را با هم قاطی کرده اند و ادعای سلفیت را دارند بسی بدتر از حرکات مذهبی و صوفی منش درویش مسلک است و آن چه اکنون به دست این مدعیان دروغگوی سلفیت صورت می پذیرد انهدام ریشه ای دین و از هم پاشاندن تار و پود آن و فروش ارزان قیمت آن و متزلزل ساختن ثواب آن است. امری که در طول تاریخ جهان کفر به تنهایی با تمام امکاناتش قادر به انجام آن نبوده است. با این حال این ها چگونه خود را از پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه ی کرا می دانند ، و این ها با چه چیزی مس و مست شده اند که در عالم توهم خود را موحد در اسماء و صفات و الوهیت الله سبحانه و تعالی می دانند.

حقیقتی که غیر قابل انکار است این که شر و خطر این گونه حرکات به ظاهر سلفی و اسلامی گاه و در بسیاری موارد از خطر کفار علنی بر اسلام حقیقی و مجاهدین فی سبیل الله بیشتر است. چون شر صهیونیست ها و صلیبیون متحد امریکا و دیگر متحدین مرتد منطقه ایش واضح و عیان است و امکان برخورد و مواجهه ی با آن خیلی راحت است چون خطرش بر همگان آشکار شده و ظاهر و باطنش گرگی است درنده.

اما این حرکات و جمعیت هایی که با هر بادی می لرزند و با هر سازی برای کفار و مرتدین می رقصند ، در ظاهر لباس اسلام را بر تن دارند و در نهانی و پشت پرده همان مسیر درندگی گرگ و خدمت به گرگان را می پیمایند. اینان در عین ادعای اسلامی نمودن و آراستن ظاهر خود ، اسلام را از محتوی و جوهره ی اصلی اش خالی نموده و ملت ها را از هدف بنیادین و حقیقی اسلام که همانا « یکون الدین کله لله » است منحرف و منصرف می نمایند.

به همین دلیل این گونه حرکات خود را پیروز بر سکولاریسم و چنین به مردم می نمایانند که کفار از تسلیم نمودن آنان عاجز و ناتوان گشته اند و خود را یگانه جماعت و گروهی روشنفکر، مترقی، صلح دوست و آزادی خواهی می داند که در وضع موجود وجود دارد و با حمایت های مستقیم و غیر مستقیم کفار و مرتدین و با در دست داشتن امکانات تبلیغی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه ، مجله ، کتاب ، سی دی و… و دیگر امکانات مادی که خدمات فرهنگی ، بهداشتی ، رفاهی و… را به همراه دارد با چهره ای اسلامی و شرعی و با در دست داشتن کتاب و سنت مورد تأویل خاص خودشان مسلمینی را بر مبنای برنامه ی امریکا و نوکران مرتد حلقه به گوشش به وجود می آورند که اسلام سلفی امریکایی را یگانه راه رستگاری دنیوی و اخروی بدانند.

اسلامی که الوهیت و اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی را تنها در اثبات لغوی می داند و خالی است از تبلیغ و برنامه ی تحاکم و حکم بما انزل الله!و کفر به طاغوت و… این روش تبلیغ امریکایی اسلام مساجد را نیز از وظایف حقیقی خود دور می سازدو مساجدی که گردان ها و گروهان های حق طلبی از آن خارج می شوند که « الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص » و به واسطه ی اثبات و ترویج فرهنگ ملی ناسیونالیستی برای سیاسیون و حکام چنان دگرگونی در مساجد حاصل شد که عبادت در آن را به نمازها و پاره ای تبلیغات حکومتی خلاصه و محدود نموده و سایر عبادات با شیوه ای موزیانه که مردم عادی زیاد متوجه امر نشوند حذف گردیدند و چنان تحول و دگرگونی در آن حاصل شد که تنها صلیب و ناقوس مانده که در آن نصب گردد و گر نه تمام اهداف و برنامه های آن بر وفق مراد و برنامه ی امریکا و متحدینش می باشد.

امریکا و متحدینش در مرحله اول می خواهندحکم و قانون را در اختیار گیرند و حکومت کنند و پس از تثبیت حکومت شان سایر اهداف و برنامه های اقتصادی ، فرهنگی ، دینی و… را در مراحل بعدی و در دراز مدت به مرحله ی اجرا خواهند گذاشت.

رقاصان عریان مدعی سلفیت مفهوم حقیقی ولاء و البراء در حق کفار و مرتدین به کلی به فراموش سپرده اند و با عنوان هایی چون مصلحت شرعی و حکمت و… در برابر جنایات کفار و مرتدین تمام آیات و احادیث را در هاله ای از ابهام و تاریکی فرو می برند و از آیات صریح واضح البینه و قطعی الدلاله و… و از آیات مربوط به اقامه دولت و حکومت حقیقی الله در روی زمین و پیاده نمودن احکام و قوانین دین در زمین… با استدلال ها و جواب های از پیش تعیین شده ی امریکایی هیچ گونه توجه یا حساسیتی نشان داده نمی شود. « تَغَنَوأ بالقُرآنِ فَمَن لَم یَتَغَنَّ بِه فَلَیسَ مِنَّا ».

این گونه رقاصان عریان سلفیت از مزایای وجود امنیت (با تمام ذلیلی و پستی هایش) در سایه حکومت و قانون کفار و مرتدین و از رشد اقتصادی و ترقی مادی ثروتمندان و کارمندان و مسلحین وابسته به کفار و مرتدین جهت چشم پر کنی مردم و تحمیق بیشتر آنان وارد کانال استحمار می گردند. منطق دلار ، درهم و تومان را در قالب روح وطن پرستی و ناسیونالیسم به جای استدلال از کتاب و سنت به پیش می کشد.

الله سبحانه و تعالی می فرماید: « یا ایها الذین امنوا ما لکم إذا قیل لکم أنفروا فی سبیل الله اثا قلتم الی الارض أرضیتم بالحیاۀ الدنیا من الآخرۀ فی متاع الحیاۀ الدنیا فی الاخرۀ الا قلیل » این آیه یکی از صدها آیه ای ست که آبروی راهی را که این مزدوران مدعی سلفیت و پیروان مسکین و گمراهشان در پیش گرفته اند را می برد و رسوایشان می گرداند. آن هم پیروان مسکین فریب خورده ای که خیال می کنند از اهل بدعت و گمراهی هجرت نموده و به گمان خود از آنان دوری گرفته اند و در عین حال به خود و دیگر همراهانشان اصول محافظت از دلار ، تومان و دینار را در سایه همکاری و همیاری «کلیمانه» امریکا و متحدینش می دهند.

به خدا سوگند دیگر برای مردم عادی عیب است که فریب بخورند ، دین خدا را با این همه آگاهی ها و رسانه های جمعی جهانی و منطقه ای می بینند که در روی زمین حکمش برچیده می شود و شرع پاکش تعطیل می گردد… سپس در مورد حقوق شان به سخنان مزدوران آشکار و دین فروشان رسمی گوش فرا دهند که با تأویلات امریکا و مرتدین بومی اش برایشان عرضه می گردد… .

مظلومین و ستمدیدگان خودتان هم می دانید که اینان دین فروشند ، شیطان به کمک هوای نفس شما را وادار به اطاعت نکند. خودتان هم شاهدید که پس از این همه آگاهی دیگر زشت است فریب بخورید. این بار شیطان و سربازانش می خواهند با فاسد کردن سالم ترین و تمیزترین میوه ی تاریخ اسلام به مسموم کردن شما بپردازند، هشیار باشید.

قبالً گفته شد که مالک بن نبی متفکر مشهور جهان اسلام گفت که مبلغین و داعیان با وارد شدن شان به مبارزات و درگیری های انتخاباتی به تأکید وارد مبارزات و درگیری های «بتان» گردیدند. اما واقعیت عینی زمان ما می گوید که بعضی از مبلغین این زمان به وارد شدن به مبارزات و رقابت های میان «بت ها» بسنده نکردند بلکه خود به داعیان و مبلغین بت ها و حامیان بت پرستی مبدل گشتند… و در پناه آن جهت استحمار بیشتر ، بت جدیدی به نام وطن (الوثن) تراشیدند و همه چیز را اعم از قرآن ، سنت ، سلف صالح و… را با معیار و در اطراف آن سنجیدند. و کردند آن چه که در حال انجام فاجعه آمیز آنند. و لا حول و لا قوه الا بالله.

ولله الحمد والمنه

و الله اكبر

ابوابراهیم هورامی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید