القاعده بر علیه خیانتها دارودسته ی  جولانی به مجاهدین شام و مزدوری آنها برای حکومت سکولار ترکیه و مرتدین محلی بیانیه صادر کرد

القاعده بر علیه خیانتها دارودسته ی  جولانی به مجاهدین شام و مزدوری آنها برای حکومت سکولار ترکیه و مرتدین محلی بیانیه صادر کرد

به قلم: ابوخالد کردستانی

هیئت تحریر الشام در اصداررسمی خود که توسط خبرگزاری اباء نشر شد به صراحت از سازمان جهانی القاعده اعلام برائت نموده و علاوه بر آن کفار سکولار جهانی و طاغوتهای محلی غرب را بر علیه حراس الدین شاخه ی القاعده در سوریه تحریض کرد و جرم آنها را نیزتبعیت از سازمان جهانی القاعده معرفی نمود.  یکی از پیامهای دارودسته ی جولانی به کفار سکولار جهانی به رهبری ناتو و آمریکا این است که دشمن شما ما نیستیم بلکه القاعده است که ما از آن اعلام برائت کرده ایم و ما هم با شما دشمنی نداریم .

به دنبال این بیان آشکار دارودسته ی جولانی هر از گاهی ما شاهد سنگ اندازیهای این گروه در برابر القاعده ی سوریه و سایر گروههائی بوده ایم که مخالف سیاستهای آمریکا و ناتو(از کانال حکومت سکولار ترکیه) در منطقه بوده اند . با آنکه القاعده بارها و بارها در برابر غدر و خیانت جولانی و دارودسته اش گذشت کرده اند، اما ظاهرا صبر این جماعت هم بعد از ممانعت هیئت جولانی از انجام عملیات آنها در جبل الترکمان به سر آمده و می بینیم که بر علیه جولانی و گروه مکار و خیانتکارش بیانیه صادر می کنند.

گروه جولانی برای جلوگیری کردن از جهاد القاعده در سوریه و محدود کردن و هدایت و مدیریت جنگ آنها در مسیر اهداف ناتو و آمریکا در  شام، خبر عملیات آنها را به ارتش آزاد سوریه (با منهجی کاملا سکولاریستی و کفری) می دهد که او هم به سبک خودش دشمنان را با خبر ساخته و با این کارش یا نقشه ی حمله را فاش نماید و مانع حمله شوند و یا اینکه مجاهدین القاعده را به دشمن فروخته و آنها را در کمین دشمن بیاندازند . این یکی از سیاستهای ماکیاولیستی دارودسته ی  جولانی در غدر و خیانت به مجاهدین و مزدوری برای دشمنان دین است.در بخشی از بیانیه ی القاعده آمده است :

«مجاهدین در شام و همه قیادات و نظریه پردازان این جریان در شام کذب هیئت را شناخته اند و کذب هیئت در بین مردم مشهور است. هر وقت صحبت از کذب می شود به هیئت و قیادات آن می توان اشاره کرد، دجل و مکر و کذب کار آنها است.»

به دنبال بیان این واقعیت آشکار، مجموعه ی کاملی از نیروهای نخبه ی دارودسته ی  جولانی در قاطع درعا از این گروه شبهه مافیائی و تاجران جهاد جدا می شوند .

در اینجا لازم است که دارودسته ی فتاحی هم که به جولانی بیعت داده و در تمام جرمهایش شریکش شده اند، بدانند که در کجا ایستاده اند؟ و چه جایگاهی نزد اهل جهاد دارند؟ و بدانند که شعارهای آنها در تبعیت از منهج شیخ اسامه تقبله الله و القاعده و شعار جهاد فی سبیل الله آنها هیچ ارزشی نزد اهل سنت ندارد، و اهل سنت به آنها همچون تاجران جهاد و مزدوران کفار سکولار جهانی و مرتدین منطقه ای و خائنین به اهل سنت شام نگاه خواهد کرد.

1 دیدگاه دربارهٔ «القاعده بر علیه خیانتها دارودسته ی  جولانی به مجاهدین شام و مزدوری آنها برای حکومت سکولار ترکیه و مرتدین محلی بیانیه صادر کرد»

  1. خبر
    شبه نظامیان تحریر_الشام وابسته به حکومت ترکیه طی حمله ای شروع به بازداشت فرمانده و عناصر القاعده در ادلب کرد

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید