پیوند رسانه ای دارودسته ی فتاحی و سکولار زده های جبهه ی اهل سکولاریسم باسامی 

 پیوند رسانه ای دارودسته ی فتاحی و سکولار زده های جبهه ی اهل سکولاریسم باسامی 

کاتب : ابوعبدالله موکریانی

با بررسی ادمینهای گروهها و کانالهای وابسته به دارودسته ی  جولانی – فتاحی و جبهه ی سکولار زده های منسوب به اهل سنت متوجه می شویم که این دو گروهک با آنکه مدتی محدود به صورت رسمی بر علیه هم جنگ زرگری راه انداخته بودند اما هم اکنون در حوزه ی رسانه و تبلیغات فعالیت مشترک و حتی هدف مشترکی حول و حوش «عدم تطبیق قانون شریعت الله » و «تشکیل جامعه ای دمکرات و سکولار» برای خود ترتیب داده اند که بر کسی پوشیده نیست .

اگر کسی ساده لوحانه به شعارهای این دو گروه توجه کند می تواند بگوید که این اتحاد حول این هدف مشترک نباید رخ دهد، اما مسلمان هوشیار و زیرک از همان روزهای تولید دارودسته ی  جولانی و بیعت شکنی و غدرو خیانتهای این گروه به مسلمین دریافته  است که هدف این گروه حب و شهوت قدرت و رسیدن به قدرت است آنهم به هر قیمتی، حتی به قیمت فروش منهج اهل سنت و خیانت و غدر به مجاهدین و سایر مسلمین .

هم اکنون که دارودسته ی فتاحی توسط ارباب کوچکش جولانی و ارباب بزرگترش اردوغان و در نهایت توسط  ارباب اصلیش ناتو و آمریکا در حال فروش و معامله با روسیه است تمایل عجیبی در آنها به وجود آمده که به سبک جولانی خائن از تبلیغات و رسانه های جبهه ی سکولار زده ی باسامی و صفی زاده اعتباری به عنوان یک انقلابی و اصلاحگر در میان کوردهای اهل سنت ایران  کسب کند و در این مسیر هم  با تولید شبهات کهنه ی سکولار زده ها (منافقین) حول محور  «عدم تطبیق قانون شریعت الله » و «تشکیل جامعه ای دمکرات و سکولار» با این گروه مجازی هم مسیر شود .

بدون شک همچنانکه دارودسته ی جولانی بر اثر هر خیانتی که در حق اهل سنت و مجاهدین مرتکب شده دسته ای از سربازانش از آن جدا شده اند، دارودسته کوچک و ناچیز فتاحی هم از این قاعده مثتثنی نخواهد بود .

به نظر شما یک مجاهد سلفی جهادی صادقی که او را با تبلیغات فضاهای مجازی و به بهانه ی تطبیق قانون شریعت الله به میدانهای جهاد کشانده اند و معتقد است که دین سکولاریسم و دموکراسی آن کفر محض است اگر متوجه شود که  واقعیت امر این رهبران چیز دیگریست و هدف نهائی آنها استفاده از خون و ناموس و مال او جهت تطبیق دین دموکراسی است  چه واکنش نشان خواهد داد ؟

اگر چنین مجاهدی صادق باشد و برای قیامت خودش اهمیتی قائل باشد و متوجه شود که هدف نهائی تطبیق قانون شریعت نیست بلکه به قول فردین باسامی دبیرکل سابق جبهه و سخنگوی حال حاضر جبهه هدفشان رفراندوم است و جهاد هم جنس تاریخ گذشته ای است  که باید کنار گذاشته شود و باید به نتیجه ی رفراندوم بر اساس سکولاریسم احترام گذاشت و در بازیهای سیاسی دموکراسی سکولاریستی فعالیت کرد و…  آیا چنین شخصی – اگر با الله و سپس با خودش صادق باشد-  به چنین کفر بواح و آشکاری تن خواهد داد ؟

هم اکنون وقت آن رسیده که کودن ترین مسلمان هم به ماهیت واقعی این گروهها پی ببرد و بداند که هدف این گروهها نه جهاد فی سبیل الله که در آن «لتکون کلمه الله هلی العیا» و تحکیم قانون شریعت الله وجود دارد بلکه هدف پشت پرده ی رهبران این گروهها کسب قدرت و شهرت است آنهم به هر قیمتی که ابزاری برای بدنام کردن جهاد و اهل جهاد هم شده اند .

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید