تفکر نجدی اگر به عمل ختم نشود، سبب فساد قلب‌ها می‌شود و اگر هم به عمل ختم شود سبب فساد قلب‌ها و سرزمین‌ها می‌شود.

🌈  تفکر نجدی اگر به عمل ختم نشود، سبب فساد قلب‌ها می‌شود و اگر هم به عمل ختم شود سبب فساد قلب‌ها و سرزمین‌ها می‌شود.

به قلم: مجاهد دین

وقتی به عمل ختم نمی‌شود، و تنها در حد نظریات و افکار باقی می‌ماند، در این صورت مشغول تبدیع و تخریب و تفرقه است و مذاهب اربعه را به بهانۀ تبعیت از قول صحیح و تبعیت از سلف صالح، مردود می‌کند و افرادی که متسلّف می‌نمایانند در مساجد از دور دیده می‌شوند که خود را تافته‌ای جدا بافته نشان می‌دهند که انگار آنها بر سنّت و بقیه بر بدعت قرار دارند. و نه تنها من، بلکه اکثر شما تاثیر سوء جوانان حماسی بر اهل مسجد را دیده‌اید که چهار مقاله خوانده است و گمان می‌کند مجتهد شده  و مشغول تبدیع دیگران است!

اما وقتی که تفکر نجدیه به عرصۀ عمل وارد می‌شود، موضوع خطرناک‌تر می‌شود، آنها بخاطر فهم کج از نصوص و برداشت اشتباه از شرک و توحید، اگر قدرتی به دست گیرند، اهل قبله را قبل از هرکسی دیگر می‌کشند، علما و ماموستایان را قبل از هرکسی ترور می‌کنند، گمان می‌کنند بهترین کار را برای خدمت به دین و توحید می‌کنند اما نمی‌دانند که اخسرین اعمال هستند. مشابهش را در نحوۀ عملکرد دولت اسلامی ‌که خاستگاهش دعوت نجدیه است، مشاهده کردیم. و به اذن الله هربار در طول تاریخ چنین تفکر خارجی سر برمی‌آورد خداوند سرش را قطع می‌کند. و این بار متاسفانه با دست خودشان، خودشان را قلع و قمع و نابود کردند و با تکفیر یکدیگرشان، صفوفشان را منقرض نمودند. و کسانی از آنان را که خداوند به آنان ارادۀ خیر داشت، به سوی حق ارشاد نمود.

الغرض، ای برادر کریم، بدان که غلو نتیجه‌ای حتمی‌ دارد و آن شکست است. و اگر تمام دنیا برای جنگیدن با مجاهدان فی سبیل الله جمع شوند، باز الله با آنان است و پیروزی با مومنان است و شکست با کافران. و هرگز تعداد عِده و عُده ملاکی برای برتری بر دشمن نیست، بلکه ایمان و یقین و توکل و صبر است که پیروزی را به ارمغان می‌آورد. اما انحراف از مسیر اهل سنّت و جماعت و افتادن در دام عقاید خوارج و تکفیر به ناحق و غلو در دشمنی با مخالفان، نهایتا به این انجامید که خود اعضای دوله در طی اختلافات عقیدتی، همدیگر را تکفیر و سپس تصفیه کردند. به این شکل شکست بر آنان رقم خورد و الله متعال بدون شک بهتر از آنان را خواهد آورد. پس از تجربه‌ها استفاده کنید و خطای گذشته را تکرار نکنید. انسان عاقل از یک سوراخ سه بار نیش نمی‌خورد.

➖برای اصلاح این امر بسیار مهم، اولین قدم، حذف تفکر خاطئ و غالیانه و خوارج مآبانۀ دعوت نجد از بین جوانانمان، و تقویت عقاید و مبانی مذاهب اربعه است.

➖قدم دوم شناخت صحیح دشمن و مراتب دشمنان است. مبادا کافران را به اهل قبله ترجیح بدهیم! اما فهم ناقص نجدیه از این موضوع، سبب می‌شود که اهل بدعت را مرتد بداند و قتال با مرتد هم مقدم با کافر اصلی است و به این شیوه اهل اسلام را به نام مرتد می‌کُشد و کفار را هم رها می‌کند.

➖قدم سوم، هدایت مسلمین و جوانان به سوی جهادی همگانی بر ضد کفار اصلی باشد، که متشکل از همۀ مذاهب اسلامی است. مسلمانان با همۀ مذاهب و مدارسی که دارند حکم انگشتان یک دست را دارند که تنها در صورت جمع شدن کنار یکدیگر و اتحادشان حول محور توحید، می‌توانند بر دشمنان غلبه یابند.

اما دشمن چنین اتحادی را نمی‌خواهد و برای همین است که می‌گویم غلات تکفیری بی‌مزدترین خادمان کفار و یهود و نصاری هستند، چون دشمنان اسلام، وحدت مسلمانان را نمی‌خواهند، و غالیان نیز چنین وحدتی را قبول ندارند چون اهل قبله را به بهانۀ اهل بدعت و مرتد و … می‌کُشند. پس عملاَ غالیان و خوارج مآبان، اهل اسلام را می‌کُشند و اهل اوثان را رها می‌کنند و این بزرگترین خواستۀ کفار اصلی است چون به این شکل مسلمانان را به جان هم می‌اندازند و خودشان بهتر بر ما حکومت می‌کنند.

 

یا الله اسلام و مسلمانان را نصرت بده و مسلمانان را با هم متحد گردان و کینه و دشمنی را از بین مسلمانان بردار. یا الله کسانی که نیّت‌شان خیر است اما بخاطر عدم تجربه یا عدم علم کافی، در مسیر اشتباهی قدم گذاشته‌اند ولی نیتشان خدمت به اسلام است، یا الله آنان را آگاه کن و مسیرشان را اصلاح کن. یا الله کسی که نیتش شر است و منافق است و قصد تفرقه دارد و مسلمانان را به جان هم می‌اندازد، نابود کن. یا الله از سر تقصیرات و خطاهایمان بگذر، یا الله به اسلام و مسلمانان رحم کن. آمین والحمد لله رب العالمین

مجاهد دین ۱۲/۷/۱۳۹۷

دیدگاه‌تان را بنویسید: