بیاینه ی حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان به مناسبت هفدهمین سالگرد اشغال افغانستان توسط کفار سکولار جهانی: اشغالگران اگر به میل خود خارج نشوند با زور آنها را خارجی خواهیم کرد

بیاینه ی حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان به مناسبت هفدهمین سالگرد اشغال افغانستان توسط کفار سکولار جهانی به رهبری آمریکا و نانو  : اشغالگران اگر به میل خود خارج نشوند با زور آنها را خارجی خواهیم کرد  

 

حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان در این بیانیه می گوید: در ۱۵ مهر سال ۱۳۸۰ شمسی در حالی که در ۹۵ درصد افغانستان نظام اسلامی حاکم بود و ثبات و امنیت سراسری در افغانستان وجود داشت نیروهای ناتو به کشور افغانستان هجوم آوردند و آن را از زمین و هوا مورد تهاجم قرار دادند.

در این بیانیه به مفاسدی که بر اثر اشغال آمریکایی ها ایجاد شده است اشاره شده و بیان می کند که امارت اسلامی پیش از تهاجم آمریکایی ها تولید مواد مخدر را به حد صفر رسانده بود اما اکنون بعد از اشغال کشور، افغانستان به رتبه اول جهان در تولید مواد مخدر رسیده است و فاسدترین و دزدترین مدیریت کشور را در جهان داراست.

در این بیانیه همچنین آمده است:

«آمریکایی های اشغالگر بر علاوه از دست زدن به کشتار، شکنجه، تعذیب، چپاولگری و نا امنی، مشکلات زیاد اجتماعی را نیز درین جا به بار آورده اند، اختلافات قومی و زبانی را رواج دادند، نسل جوان را از افتخارات خود دور و به بد اخلاقی های غربی آلوده نمودند، زندگی زنان را به نام حقوق زنان با خطرات جدی دچار ساختند … بمباران خانه ها، مساجد، مدارس، کلینک ها و تاسیسات عمومی هنوز هم به طبق معمول به صورت روزمره جریان دارد.»

امارت اسلامی در پایان بیانیه ضمن دعوت آمریکا به خروج از افغانستان آنان را تهدید می کند که در صورت خارج نشدن از این کشور مردم مسلمان افغانستان به رهبری امارت اسلامی اشغالگران کنونی را همچون اشغالگران سابق به زور بیرون خواهند راند.

 

دیدگاهتان را بنویسید