آشکار شدن خیانت دارودسته ی  جولانی در توافق سوچی و تشکیل اطاق عملیات جدید از انشقاقیون

آشکار شدن خیانت دارودسته ی  جولانی در توافق سوچی و تشکیل اطاق عملیات جدید از انشقاقیون

به قلم: ابوخالد کردستانی

‌مجریان جنگ روانی دارودسته ی  جولانی با ادبیاتی شبهه اسلامی آنکه  جهت فریب اذهان عمومی  و زیر دستان خود در زبان و تبلیغات چیزی گفته اند که ظاهری شرعی داشته اما در عمل تابع قوانین و برنامه های کفار سکولار جهانی و طاغوتهای منطقه ای بوده اند.

کسانی که با تاریخ عملکرد اینگونه اشخاص در گذشته و حال و قانون شریعت الله در مورد چنین افرادی آشنائی مختصری داشته باشند و از قلب سلیم و حق طلبی برخوردار باشند به راحتی می توانند به محض شروع خیانت این اشخاص مراحل تکاملی این خیانت را پیش بینی کنند (پیش بینی نه پیشگوئی) اما عده ای هم هستند که به دلیل جهالت یا تعصب خاصی که دارند تنها زمانی حاضر می شوند خیانت این خائنین را بپذیرند که شخص خائن فعل خیانت را انجام دهد و این خائن نتوانسته باشد زیر دستانش را با زبان بازی و بازی با اصطلاحات فریب دهد .

از همان ابتدای خیانت جولانی و بیعت شکنی آن، آگاهان و زیرکها از آن فاصله گرفتند و آینده ی  این مجرم را دیدند؛ اما عده ای دیگر فریب تبلیغات دروغین و مصلحت تراشی های شرعی های جولانی را خوردند و ماندند .

با شروع خیانت جدید جولانی و عدم توجیه دجالان و ساحران به ظاهر شرعی آن عده ای دیگر که از هوشیاری کمتری نسبت به گروه اولی برخوردار بودند از  این گروه مزدور جدا شدند ،و به همین ترتیب با خیانتهای مکرر انشقاقات مکرری هم صورت گرفت تا به این خیانت آخری سوچی رسیده اند و گمان می رود کم هوش ترین  افراد هم که برای قیامت خود و دنیای  خود و سایر مسلمین ارزشی قائل هستند از آن جدا شوند .

گروههائی که بر اثر خیانت جولانی از آن جدا شده اند معمولا خود تحالفی را تشکیل داده اند که نزدیکترین تحالفی که به دلیل خیانت جولانی در توافق سوچی انجام گرفته  تشکیل یک اطاق عملیات جدید است که از گروههائی چون حراس الدین (القاعده شاخه سوریه) انصار الاسلام؛ انصار الدین؛ انصار التوحید و افراد انشقاقی متفرقه ی دیگر از هیئت جولانی تشکیل شده است .

این نوعی مخالفت علنی در برابر این توافق عملی دارودسته ی جولانی محسوب می گردد که بدون شک باید طبق معمول منتظرعواقب توطئه ها، برچسب زنی ها ، بازداشتها، اجبار به ترک سوریه،  ترورها، حذفهای فیزیکی و…  توسط دارودسته ی جولانی هم باشند .

در این میان نکته ای که لازم است به آن دقت شود این است که در تمام این جنایتها گروه کوچک فتاحی شریک جرم  جولانی  در قتل و کشتار هزاران مجاهد و تحویل مهاجرین به حکومت سکولار و مرتد ترکیه و… بوده است و در این خیانت جدید هم  هنوز در کنار آن مانده است.  این یعنی گروه کوچک فتاحی هم ابزاری در دست ناتو (از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه) است و ممکن است همچون یک ابزار بر علیه ایران هم مورد استفاده قرار گیرد و هم مورد معامله .  اینهم سرنوشت و سرانجام جهاد فی سبیل ناتو و آمریکا .

دیدگاهتان را بنویسید