حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان و خندقی بر ائمه الکفر در افغانستان

 حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان و خندقی بر ائمه الکفر در افغانستان

ارائه دهنده: ابومحمود کندزی

مجاهدین در جریان عملیات مبارک الخندق بر علاوه از عملیات های تهاجمی، استشهادی و چریکی، حملات نفوذی خود را نیز شدت بخشیده اند. در طی دو هفتهء گذشته، چندین تن مقامات بلندرتبهء دشمن یکی پس از دیگر در حملات نفوذی و تکتیکی مجاهدین کشته شدند و ملت مظلوم از ظلم و وحشت شان نجات یافت.

روز چهارشنبه، یک هلیکوپتر دشمن هدف حملهء رسای مجاهدین قرار گرفت و در نتیجه ۲۵ تن خدمتگاران اشغالگران به شمول جنرال نعمت (معاون قول اردوی ظفر) فرید بختور (رئیس شورای ولایتی فراه) و چند تن مقامات دیگر ادارۀ کابل کشته شدند.

دو هفته پیش، وفادار اشغالگران «جبار قهرمان» در هلمند و خدمتگار بزرگ اشغالگران «جنرال رازق» در قندهار در حملات نفوذی و تکتیکی مجاهدین کشته شدند، همچنان فرمانده ظالم اربکی ها «حکیم شجاعی» در حملهء مجاهدین قهرمان در ارزگان زخمی شد و ۴ تن قومندان های وی با ده ها تن افراد مسلح شان از بین رفتند.

چه خوب ګفته است که خانهء ظالم ویران است، جنرال رازق و جبار قهرمان ظالمانی بودند که هزاران تن مردم ملکی را شهید و زخمی کرده بودند، آن ها ظلم کردند، اما چنان شکار آه مظلومان شدند که درمیان تفنگ داران و طرفداران خود کشته شدند.

نیز امارت اسلامی در طی حملات تعرضی خود، ساحات وسیعی را در سراسر کشور از وجود دشمن تصفیه نمودند، ساحهء حاکمیت امارت اسلامی گسترش یافت و امنیت جان و مال مردم تامین شد.

امارت اسلامی وعده داده بود که انتقام مردم مظلوم خود را از ظالمان می گیرد، مجاهدین در سراسر کشور بر دشمن حملات انتقامی انجام دادند و دشمن را با تلفات جانی و مالی مواجه ساختند، حملات فوق الذکر چند نمونه ای از حملات انتقامی مجاهدین بود.

امارت اسلامی به دفاع از مردم، ارزش های دینی  و منافع ملی خود متعهد است، جزای جنایات دشمن را می دهد و هیچگاه آنان را اجازه نمی دهد که اهداف شوم شان را پیاده بکنند. مجاهدین تا استقلال کشور و نفاذ نظام اسلامی به مبارزۀ بر حق خود ادامه می دهد و درین راستا از هیچگونه مساعی و قربانی دریغ نمی ورزد.

دیدگاهتان را بنویسید