شرعی های دارودسته ی جولانی را در اخباری مربوط به ایران و دوله بشناسید

 شرعی های دارودسته ی جولانی را در اخباری مربوط به ایران و دوله بشناسید

به قلم: ابوخالد کردستانی

معمولا در هر گروهی زمانی که از شرعی های آن گروه صحبت می شود یعنی آگاهترین و عالمترین و پایبند ترین  افراد آن گروه به قوانین شریعت الله و اخلاق اسلامی . چون اینها هستند که برای سایر اعضای گروه فتوا صادر کرده و راه را نشان می دهند .

حالا اگر در یک گروهی شرعی های آن گروه اهل فساد و دروغ و خیانت باشند به صراحت می توان گفت  که این گروه از یک دسته راهزن و گروه مافیائی هم بدتر است و زیر دستان آنها نیز از دزدها و گروههای مافیائی بدترن .  چون معمولا دزدهای سازمان یافته و گروههای مافیائی سازمان یافته اجازه ی دروغگوئی و خیانت به همدیگر را به خود و اعضای گروه نمی دهند .

در این زمینه ما بسیار دیده ایم زمانی که یکی از اعضای  اکثرا مهاجردوله و سایر گروهها،  که بر اثر حملات  تحالف بین المللی و مرتدین و مزدوران محلی به نواحی اطراف ادلب به همراه خانواده هایشان پناه برده اند، توسط  دارودسته ی جولانی اسیر می شوند، و در زیر شکنجه قرار می گیرند تا اینکه مکان زنان  و دختران خود را به سربازان دارودسته ی جولانی نشان دهند و… .

این بخشی از کثافت کاری و جرم آشکار دارودسته ی جولانی در حق زنان و دختران مهاجرین است  که شکی در آن نیست و دوست و دشمن با دیدن کلیپهای آنها به این واقعیت اقرار دارند . اما ادریسی یکی از شرعی های دروغگو و کذاب دارودسته ی جولانی برای پوشاندن کثافت کاری  و خیانت گروهش به ناموس مهاجرین به دروغ متوسل شده و می گوید: به ما خبر رسانده اند که؛ زنان و دختران اسیر داعش در ایران به ۱۰دلار فروخته می شوند!!

🔥لعنت الله بر دروغگویان

🔥البته  زبیر غزی یکی دیگر از شرعی های دارودسته ی جولانی هم گفت ؛”مهاجران باید شام را ترک کنند چراکه کفار در آن استقرار یافته اند…”

این کفار را چه کسانی وارد سرزمین شام کردند؟ این سوالی است که این شرعی های دروغگو و خائن باید به آن پاسخ دهند .

مریدان ابوقتاده هم بدانند که شاگردش ابومحمود به اعضای دارودسته ی جولانی می گوید: “از خودتان بپرسید عبدالرحیم عطون”مفتی عام جولانی” کجاست؟؟” 👈شام را به فساد کشیده حالا نشسته مثل محیسنی و دارو دستش

این شرعی های جولانی هستند دیگر وای به حال زیر دستان اینها .

در پایان مهاجرین هم لازم است به خود آیند تا کی قرار است با جان و ناموس خود و دیگران در میان دروغگویان و خائنین بازی کنند؟ آیا قرار نیست بیدار شوند و به خود آیند؟

 

 

دیدگاهتان را بنویسید