دارودسته ی  خائن جولانی و فتاحی را چه به القاعده و طالبان ؟

دارودسته ی  خائن جولانی و فتاحی را چه به القاعده و طالبان ؟

به قلم: ابوعبدالله موکریانی

با آنکه ایمن الظواهری رهبر القاعده  جولانی را خائن و بیعت شکن معرفی می کند و جولانی و دارودسته ی او هم  طبق برنامه های ناتو (از کانال حکومت سکولار ترکیه) القاعده ی سوریه را با زندانی کردن و تحویل مطلوبین به ترکیه و ایجاد محدودیتهای غیر شرعی و… مجبور به همراهی با طرحهای اربابان خود کرده ، و القاعده هم با جدا شدن رسمی از دارودسته ی جولانی به همراه چند گروه دیگر جبهه ای جدید و اتاق عمیلات جدیدی را به وجود اورده است؛ اما می بینیم که طرفداران دارودسته ی جولانی سعی دارند به مخاطبین خود القاء کنند که اینها هم با القاعده و هم مسیر با القاعده هستند، تا به این شکل برای خود آبروئی کسب کنند که بر اثر خیانتها و جنایتهای آشکار جولانی از دست داده اند.

بر این اساس است که می بینیم در رسانه های خود اخباری از القاعده ی سومالی و اتاق عملیات  «وحرض – المومنین» (متشکل از جماعت های حراس الدین، انصارالاسلام و انصارالدین) را می آورند، و حتی در جاهائی اعمال این گروهها را به خود نسبت می دهند و… . به نظر شما این چه چیزی را می رساند ؟

در کنار این ما می بینیم که به همین سبک در حال نشر اخبار مربوط به حکومت امارت اسلامی طالبان هستند و به نحوی قصد دارند خود را هم مسیر با این حکومت بدیل اضطراری اسلامی قرار دهند، در حالی که هر کسی که با جمهوری اسلامی ایران متحد باشد را دشمن خود معرفی می کنند و همه می دانیم که امارت اسلامی طالبان و جمهوری اسلامی ایران در جنگ با دشمن مشترکی به نام آمریکا با هم متحد هستند .

دارودسته ی جولانی به سبک  مفتی های ساکن در دارالکفر مثل ابوقتاده فلسطینی و ابوبصیر طرطوسی شیعیان ۱۲ امامی را یا نصیری[۱] می دانند و یا  جاهلانه آنها را تکفیر[۲] و غیر اسلامی می کنند، اما امارت اسلامی طالبان طبق منهج اهل سنتو مثل سایر اهل قبله آنها را مسلمان و برادر خطاب نموده و حتی با آنها متحد شده و بعد از چند دهه برای اولین بار شیعیان افغانستان را با جهاد خود همراه کرده اند و…

در این صورت به نظر شما دارودسته ی  جولانی و گروه فتاحی که مسئولیت نگهبانی چند تپه را برای جولانی در سوریه بر عهده گرفته اند چه ربطی به طالبان دارند ؟

واضح و آشکار است که در پیش گرفتن این مکر و فریبها تنها برای فریب جوانان و کشاندن آنها به صف خود با اعتبار و تابلو ی القاعده و طالبان است . یعنی با نام القاعده و طالبان دارند تجارت می کنند .

 

…………………….

[۱] باور کنید هر کسی کمی تاریخ فرق را خوانده باشد به این دیدگاه جاهلانه می خندد . در حالی که به خاطر «تنفر» و دور ریختن «عدالت» همین طنز جاهلانه از طرف مریدان جولانی و گروه چند نفره ی فتاحی تبدیل می شود به منهج و عقیده .

[۲] ابوبصیر ساکن انگلیس هم  زمانی  کتاب «الروافض طائفه الشرک و الرده» را می نویسد و بخشی از عقیده ی افرادی می گردد که استدلالهای این انسان بر خلاف رای اهل سنت و تمام فرق اسلامی (حتی خوارج و معتزله و ظاهری و زیدی و…) می باشد . اما باز می بینیم به خاطر «تنفر» و دور ریختن «عدالت» همین توطئه و سناریو از طرف عده ای  تبدیل به منهج می گردد .

دیدگاهتان را بنویسید