روشنگری مختصری از جوامع جاهلی و جاهلیت حاکم بر سرزمینهای مسلمان نشین در آثار سید قطب

روشنگری مختصری از جوامع جاهلی و جاهلیت حاکم بر سرزمینهای مسلمان نشین در آثار سید قطب

به قلم : ابوابراهیم هورامی

یکی از دسیسه های کفار علیه شریعتهای آسمانی این بوده است که به موازات شریعت صحیحی که وجود دارد نمونه ای تقلبی و مسخ شده از همان شریعت را به پیروان نشان دهند که با منافع و خواسته های آنها هماهنگی بیشتری داشته باشد، و این نمونه ی مسخ شده و آلوده پیروان را چنان ضعیف و بیمار گرداند که توان رویاروی با دشمن اصلی را نداشته و تهدیدی برای منافع و حاکمیت آنها نباشند، و مسلمین به نوعی زندگی کنند که به جامعه ی  جاهلیت این کفار شبیه باشند تا به جامعه ی  اسلامی خواسته شده در قانون شریعت الله .

اگر «پولس» یهودی همین جریان موازی را در میان نصرانیت به وجود آورد هم اکنون آمریکا از کانال آل سعود و با اتکاء به سلفیت درباری آن نوعی از اسلام را ارائه داده است که قصد دارد با جایگزین کردن آن به جای اسلام محمدی همان نقش را برایشان بازی کند . البته در میان مذاهب هم همین بازی ها را در آورده اند . قادیانیت به جای مذهب حنفی، اخوان الشیاطین (جریان انحرافی حرکت مبارک اخوان المسلمین) در میان شافعی و حنفی ها، شیعه ی انگلیسی به جای شیعه ی ۱۲ امامی  و….

به همین دلیل است که سید قطب رحمه الله چند دهه قبل از نوعی از اسلام مسخ شده و ناقصی تحت عنوان اسلام آمریکائی صحبت کرده، که این اسلام آمریکائی با گسترش دایره ی بدعت و تعاریف خاص از اصطلاحات شرعی سعی دارد مسلمین را به مسلمین مشغول نموده و مسلمینی را تولید کنند که در امور سیاسی، اقتصادی، و مبارزه با استعمار گران و …. جاهل و غافل مانده و همچون یک ابزار در دست کفار سکولار و اشغالگر خارجی مثل آمریکا و دست نشاندگان محلی آن درآیند .

سيد قطب رحمه الله درباره اسلام آمریکایی  می گوید: ”  اسلامی را که آمریكا و  همپیمانهایش برای شرق می خواهند، آن اسلامی نیست که در مقابل استعمار و طاغوت مقاومت کند، بلکه اسلامی است که فقط در مقابل كمونیسم قیام نماید و با آن دشمنی كند.

آنها نمی خواهند اسلام حکومت کند و حكومت اسلامی را تحمل نمی کنند، زیرا که اگر اسلام حاكم باشد و فرمانروایی كند، ملت ها را به شکلی دیگر – برخلاف میل آمریکا – تربیت می کند ، و آنگاه مردم می دانند که باید صاحب قدرت باشند، استعمارگر را نپذیرفته و بیرونش كنند ، و می فهمند که کمونیسم آفتیست مانند استعمار و هر دو دشمن و تجاوزگرند.

آمریکا و همپیمانهایش برای شرق «اسلامی آمریکایی» می خواهند که فقط به منع  زاد و ولد، حضور زنان در پارلمان، و شکننده های وضو فتوا دهند . و هرگز در مورد اوضاع اجتماعی، اقتصادی و نظام مالی ما بحث نکنند . و در مسائل سیاسی، قومی و آنچه که ما را باهم وصل می کند و عیبها را برطرف می سازد، نه سخن بگویند و نه فتوایی صادر کنند و قانون گذاری، صدور حکم بر مبنای اصول و ثوابت اسلامی و تفوّق طلبی برای اسلام ممنوع است ، و نوشتن، سخن گفتن و صدور فتوا در مورد آن جایز نمی دانند.”

در اینجاست که فرانسیس فوكویاما فیلسوف و نظریەپرداز استراتیژیك آمریكا  در اوائل سال ۲۰۰۲م در مورد پروژه «اسلام آمریکایی» می گوید: ” اسلام در جهان، تنها تمدنی است که با مدرنيسم غربی مشکل دارد ، و آن را نمی پذیرد . جهان اسلام در سال های اخیر شاهد ظهور حرکت های اصولگرایانه ای بوده که سیاست های غربی را نمی پذیرند که هیچ، بلکه اساس مدرنیسم که نظام لائیک و غیر دینی است را رد می کنند. پس باید تحول اساسی از درون اسلام آغاز گردد. مسلمانان باید موضع خود را مشخص کنند که آیا با مدرنیسم و حاکمیت لائیک می خواهند کنار بیایند و با مسالمت زندگی کنند؟ یا خیر؟ ”

این استراتژی اصلی کفار سکولار جهانی و دست نشانده های محلی آنها در برخورد با قانون شریعت الله و شریعت گرایان است که با تحمیل دین و قوانین سکولاریسم به جای قوانین شریعت الله و با آلوده کردن عقاید و باورهای مردم، فرهنگ و جامعه ای شبیه به جوامع خود را بر سرزمینهای مسلمین تحمیل کرده اند، و مسلمین را در اکثر رفتارهای ظاهری شبیه خود کرده اند .

چون هم حاکمیت به واسطه ی حکام دست نشانده مال همین کفار سکولار جهانی است و هم قوانین حاکم بر سرزمینهای مسلمان نشین بر اساس دین سکولاریسم بنا شده است، به همین دلیل اطاعت کردن و فرمان پذیر بودن و پاداش دادن و مجازات کردن هم بر اساس همین قوانین و توسط همین حکومتها صورت می گیرد  و رفتارهای مردم هم تابع همین قوانین و حاکمیتی است که با زور اسلحه یا با تبلیغات ساحران فرهنگی و عقیدتی بر آنها تحمیل می شود .

مجموعه ی این عوامل باعث شده اند که سرزمینهای مسلمان نشین مشمول « “الناس علی دین ملوکهم“؛ مردم به روش و قوانین حاکمان و پادشاهان خویش زندگی می کنند»[۱] گردند . و این منطبق شدن مردم با روشها و قوانین جامعه اکثرا اجباریست و بر مسلمین تحمیل شده ، اما در هر صورت این رفتار و تطبیق چه اختیاری باشد چه اجباری در ظاهر  با آنچه که اسلام فرموده متفاوت است و بیشتر شبیه رفتار و فرهنگ جاهلیتی است که کفار سکولار جهانی بر مسلمین تحمیل کرده اند .

سید قطب در مورد چنین جوامع آلوده ای می گوید :

“ما مردم را تکفیر نکرده ایم و گفته ما را تحریف کرده اند بلکه ما می گوییم: که مردم در نشناختن حقیقت عقیده و مفهوم راستین آن و دوری از سبک زندگی اسلامی، حالتی شبیه به جوامع جاهلی دارند”. [۲]

این همان چیزی است که سید قطب رحمه الله در این زمینه گفته است اما توسط مروجان اسلام آمریکائی و ساحران دین فروش سلفیت درباری آل سعود و مقلدین جاهل آنها چنان تحریف شده به مردم ارائه می گردد که انگار سید قطب رحمه الله همه ی  مسلمین را تکفیر کرده است !!.  سبحانك هذا بهتان عظيم

 

……………………

[۱] سعید بن مسیب رضی الله عنه می فرماید : الناس علي دين ملوكهم إلا من أنكر وكفر بهم.

[۲] سید قطب ، “لماذا أعدموني” «چرا اعدامم کردند»،  ص ۲۲

دیدگاهتان را بنویسید