دارودسته ی  جولانی و ممانعت از نقد جرمهایشان به بهانه ی وحدتی که هرگز وجود نداشته و حساسیت وضع موجود

دارودسته ی  جولانی و ممانعت از نقد جرمهایشان به بهانه ی وحدتی که هرگز وجود نداشته و حساسیت وضع موجود

به قلم : ابوخالد کوردستانی

بارها شنیده و یا حتی دیده ایم  زمانی که :

از یکی از خیانتها، بیعت شکنیها، غدرها، اتحاد با کفار ناتو(از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه) بر علیه مسلمین، اتحاد با گروههایی مثل گروهک زنکی و احرار و ارتش آزاد و … (که خود دارودسته ی  جولانی آنها را مجری برنامه های دموکراسی و سکولاریسم می داند و…) شرکت «عملی» در پیمانهائی چون آستانه، سوچی و…

از طرف مسلمین نسبت به دارودسته ی جولانی نقدی صورت می گیرد و سعی می شود مسلمین نا آگاه و اعضای فریب خورده ی آن آگاه گردند فورا مناصرین حیله گر و ساحران عوام فریب جولانی چون پاسخی برای این غدرها و خیانتها ندارند جهت فرار از پاسخ و در تحمیق نگه داشتن اعضاء و هوراداران جاهل خود می گویند :

وضع شام مناسب نقد کردن افراد و گروهها نیست، وضع حساس است، دشمن یورش آورده است، لازم است که وحدت صف حفظ شود و….

این در حالی است که خود این حیله گران به شدیدترین شیوه ی  ممکن،

  • هم مخالفین خود را مورد جنگ روانی شدید و اتهام قرار می دهند،
  • و هم با دشمنان قسم خورده مسلمین چون ناتو(از کانال حکومت سکولار ترکیه) متحد شده اند،
  • و هم به صورت هماهنگ با کفار و سایر گروهها بر علیه گروهی که مخالف آنها بوده وارد عمل شده اند
  • و هم نوبتی با اغلب گروهها متحد شده و بعد غدر و خیانت کرده اند و باعث تفرق در میان همین گروهها شده اند
  • و علاوه بر تمام این خیانتها «عملا» پیمان آستانه را جهت ایجاد منطقه ی عازله پذیرفته و تن به اجرای «عملی» پیمان سوچی میان روسیه و ناتو (از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه) داده اند و با هر مسلمانی و جماعتی (مثل القاعده و انصار الدین و…)که با این طرحها مخالف باشد سر ناسازگاری و حتی جنگ دارند .  .

در اینجا مشخص است که بهانه هائی چون حساسیت وضع شام و حفظ وحدت و … جنگی روانی و شعارهائی عوام فریبانه  و بازی کثیفی با معیارها و ارزشهای مسلمین است جهت سرپوش نهادن بر تمام جرمها و خیانتهائی که دارودسته ی  جولانی در حق تمام مسلمین شام و بخصوص مهاجرین  و زنان و دختران آنها مرتکب شده اند.

این مجرمین با تمام این خیانتها و غدرهائی که مرتکب شده اند هنوز پیروان خود را در آرزو و  توهم نصر و پیروزی از طرف الله نگه داشته اند، در حالی که در مسیر شکست و ذلیلی و رسوائی بیشتر نزد الله و بندگان الله در حرکتند .

 

دیدگاهتان را بنویسید