سندی مبنی پشتبانی آشکار ولی امر سلفیت نجدیت خاص آل سعود در حمایت از انگلیس بر علیه حکومت بدیل اضطراری اسلامی عثمانی ها

سندی مبنی پشتبانی آشکار ولی امر سلفیت نجدیت خاص آل سعود در حمایت از انگلیس بر علیه حکومت بدیل اضطراری اسلامی عثمانی ها  و تقسیم سرزمینهای مسلمان نشین

 

در سال ۱۹۱۷ ملک عبدالعزیز فرزند سعود به همراه جابر مبارک آل صباح حاکم سرزمین کویت در شهر بصره حضور به هم رساندند تا  به فرماندهان حکومت سکولار انگلیس به دلیل پیروزیشان بر سپاه خلافت اسلامی عثمانیها و تسلط انگلیس بر منطقه تبریک بگویند !! علاوه بر آن همین پادشاه خائن آل سعود در تقسیم سرزمینهای مسلمین توسط سایکس و بیکو بیشترین همکاری ها را داشته است .

این بخشی از سابقه و تاریخ ننگین این موجودات خائن و دست نشانده است که تا کنون ادامه یافته است . همین خائنین آل سعود و کویت با پرورش و پرواربندی دین فروشانی در قالب سلفیت مدخلی در حال توجیه و تحمیل خود بر امت اسلامی هستند و شایسته است که مسلمین مواظب شبکه های ماهواره ای تحت کنترل این مفسدین، دین فروشان وملاهای آرایشکرده مزدور آل سعود باشند ، آل سعودی که خودش مزدور و دست نشانده ی آمریکاست و هم اکنون مسلمین اهل سنت عراق و سوریه و یمن را به خاک و خون می کشد .

دیدگاهتان را بنویسید