قدرت نمایی کاذب آل سعود نسبت به علمای در بند خود نشان از عجز و ناتوانی در برابر مسائل منطقه و خواسته های برحق مسلمین

قدرت نمایی کاذب آل سعود نسبت به علمای در بند خود  نشان از عجز و ناتوانی در برابر مسائل منطقه و خواسته های برحق مسلمین

به قلم : ابوابراهیم هورامی

چنانکه می دانیم دستگاه حاکمه ی آل سعود  ، که مرکب از یک خانواده ی دست نشانده و مشتی دین فروش خائن است ، اقدام به اعدام علماء و آزادیخواهانی می نماید که مخالف سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در سرزمین وحی و دیگر سرزمینهای مسلمان نشین باشند..

بدون شک رژیم آل سعود فاسد ترین و خبیث ترین نماد طاغوت و شیطان در منطقه است ، که  از کانال او، آمریکا و رژیم صهیونیستی نقشه ها و برنامه های خود را به مرحله ی اجرا در می آورند .

البته ، چنانکه اشاره شد، این پروسه ای نیست که تنها با زور اسلحه ی آل سعود و حکومتهای کافر خارجی به نتیجه رسیده باشد ، بلکه  پروسه ای است که در آن علمای درباری و مفتی های خائن بیشترین نقش را در جنگ روانی و کنترل افکار عمومی مردم و بسیج مردم جهت خدمت به منافع جنایتکاران ، و درنهایت ، مجوز قتل و کشتار مسلمین  بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال زمانی که مفتی خائن و دین فروش آل سعود و رئیس هیات علمای عربستان ، عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ در مورد قتل ۴۷ نفر از علماء و دانشجویان و آزادیخواهانی که توسط رژیم مرتد آل سعود  به صورت گروهی اعدام شدند ، ضمن دفاع ازاقدام عربستان دراعدام اینهمه انسان آزادی خواه وعالم، این اقدام را «رحمت به زندانیان» می نامد (چرا که به گفتۀ ی او این عدام کردن و زندانی کردن و … افراد مانع از آن می‌شود که  «اعمال شیطانی» بیشتری مرتکب شوند و از «هرج و مرج» نیز جلوگیری می‌کند،) در این صورت باید دید که در قتل و زندنی و شکنجه و دیوانه کردن علمای بزرگ تحت کشنجه های روانی و جسمی دو دسته سهیم هستند، یکی حکام و دستگاه حکومتی و دیگری بلعمهای باعورا و دین فروشانی که در بخش جنگ نرم و روانی مشغول به خدمت هستند که بدتر از جنگ گرم حکام عمل کرده است .

تمام این گفتمانها  نشان از سردرگمی دستگاه حاکمه و دین فروشان خائن در چگونگی اقناع افکار عمومی مسلمین است . اینها با این اراجیف سعی دارند قرون وسطای اروپا و دستگاه مخوف انگیزاسیونرا  برای مسلمین زنده گردانند . غافل از آنکه ما مسلمانیم و اینجا هم سرزمینهای مسلمان نشین است و در قرنی متفاوتتر از قرون وسطی زندگی می کنیم  که در آن میزان آگاهیهای عمومی، بیداری اسلامی مسلمین و رسانه های ارتباط جمعی  قابل مقایسه با قرون وسطی اروپا نیست .

خودکامگی رژیم فاسد و دست نشانده ی خانواده ی آل سعود در طول دهه های گذشته  با همکاری همین مفتی های خائن  و دلارهای نفتی مسبب بدبختیهای وسیع و مصیبت فراگیری برای امت اسلامی در سراسر سرزمینهای اسلامی گشته است . و تصمیم دارند با زندان و شکنجه و اعدام مسلمین ، بقا و موجودیت خود و اربابانشان را در منطقه حفظ کنند و این قدرت نمایی کاذب نشان از عجز و ناتوانی در برابر مسائل منطقه و خواسته های برحق مسلمین می باشد .

بدون شک آل سعود و مفتی هایی که سنت کشتن ، شکنجه دادن و دیوانه کردن علماء را در این عصر پایه ریزی کردند بهای چنین سنتی را خواهند دید ، همچنانکه آمریکا سنت گذاشتن اسرای مسلمین در قفس حیوانات وحشی را ابداع نمود و نتیجه اش را نیز دریافت کرد .

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید