حکم عملیاتهائی که در آمریکا و سایر کفار متحد با آن انجام می گردد و پاسخ به شبهات و اعتراضات پیرامون آن ( ۲ )

حکم  عملیاتهائی که در  آمریکا و سایر کفار متحد با آن انجام می گردد و  پاسخ به شبهات و اعتراضات پیرامون آن  ( ۲ )

به قلم: شیخ  الشعیبی

و نیز از اینان می پرسیم که منظور شما از بی گناهان( وغیرنظامیها) چیست؟

وجواب اینان ازاین سه حالت خارج نخواهد بود:

حالت اول:

منظورکسانی باشند که همراه دولتشان با مسلمین نجنگیده اند ونه با بدن ونه با مال ونه با رأی وفکرومشورت و نه با هیچ طریق دیگری به آنها کمک نکرده اند.این دسته قتلشان جایزنیست به شرطی که  از غیرشان متمایز بوده و مختلط نباشند،اما اگربا غیر خود مختلط بودندو تمایزشان وجداکردنشان ممکن نباشد،دراین صورت قتل آنها از جهت تبعیت و الحاق به دیگران جایز می باشد(یعنی دیگران را  هدف می گیریم وبه تبعیت از آنها اینان نیزکشته می شوند) مانند سالمندان و زنان و کودکان و بیماران و عاجزین و راهبان گوشه گیر.

ابن قدامه می گوید: قتل زنان وکودکان در شبیخون و در انبارهای زیرزمینی، اگر آنها را منفردا وجداگانه عمدا هدف قرار ندهند،جایزمی باشد و نیز کشتن حیوانات در صورتی که منجر به کشتن وشکست دشمن  کافر شود نیز جایز است و دراین باره هیچ اختلافی نیست.[المغنی و الشرح ۱۰ /۵۰۳].

و نیز می گوید:شبیخون به دشمن جایز می باشد،احمد بن حنبل می گوید:شبیخون هیچ اشکالی ندارد و آیا جنگ با روم به غیر از روش شبیخون بوده است، و می گوید:هیچ کسی را –ازعلماء-نمی شناسیم که شبیخون را ناپسند دانسته باشد.[المغنی والشرح ۱۰/۵۰۳].

حالت دوم:

یا آنها کسانی هستند که مستقیما همراه دولتشان درجنگ مشارکت نکرده اند اما با مال و یا با نظر و فکر به آنها یاری رسانده اند،این دسته را بی گناه نمی نامند بلکه محارب و اهل جنگ هستند و ازاهل ردء(یعنی همکار و یاری رسان)به شمار می آیند.

ابن عبد البر رحمه الله در کتاب الاستذکار می گوید:علماء در این مورد هیچ اختالافی ندارند که زنان و پیرمردانی که با مسلیمن بجنگند قتلشان مباح است و نیزکودکانی که توانایی جنگیدن را داشته باشند وعملا وارد جنگ با مسلمین شوند نیز کشتنشان مباح است.[الاستذکار ۱۴/۷۴].

و نیزابن قدامه رحمه الله در اباحت قتل زنان وکودکان وسالمندانی که به اقوام محاربشان برای جنگ کمک کنند،اجماع را نقل کرده است.

ابن عبد البر رحمه الله می گوید:علماء اجماع کرده اند  که رسول الله صلی الله علیه وسلم درید بن الصمة را در روز حنین کشت چون اهل تجربه و دانای به تاکتیک جنگی بود. پس هر سالمندی که چنین باشد طبق نظر تمام علماء باید کشته شود.[التمهید ۱۶/۱۴۲].

نووی رحمه الله درشرح مسلم درکتاب جهاد  حکایت اجماع را کرده است بر اینکه سالمندان کفار، اگر دارای فکر و نظر وتجربه جنگی باشند باید کشته شوند.

ابن قاسم رحمه الله درالحاشیه نقل کرده می گوید:علماء اجماع کرده اند بر اینکه حکم عمل غیرمستقیم(ردء) در جهاد(کمک ویاری وامداد)حکم مستقیم(مباشر) را دارد. و از ابن تیمیه اجماع را بر این نقل کرده است و همچنین از ابن تیمیه نقل کرده که یاران طائفه ممتنعه و انصارشان ازخود آن طائفه محسوب می شوند و هر رفتاری با اینان بشود با آنان نیز می شود.

حالت سوم:

اینکه مسلمان باشند،که دراین صورت کشتن آنها تا زمانی که مستقل و متمایز باشند جایز نمی باشد اما اگر با غیر خود مختلط شدند و  انجام جهاد به غیر از کشتن آنها همراه دیگران، ممکن نباشد،جایز می شود و دلیل این، همان مسئله سپرانسانی است که قبلا توضیح داده شد.

و این چیزی که بعضی آن را دائم تکرار می کنند و از معذوربودن بی گناهان سخن می گویند بدون اینکه بدانند بی گناه  چه کسانی هستند ازآثار تأثر به مصطلحات غربی ورسانه های جمعی می باشد به طوری که حتی کسانی که این کار از آنان بسیار بعید است(به خاطرعلمشان) می بینیم که این اصطلاحات و عبارات  دیگران را که با الفاظ شرعی مخالفاست،تکرار می کنند.

و این را هم باید دانست که برای ما جایزاست که مثل همان کاری را که کفار با ما می کنند،مانیز با آنها بکنیم و این مطلب رد و تبیینی است بر کسانی که  کلمه بیگناهان(و غیرنظامیها) را دائم تکرارمی کنند،و الله سبحانه وتعالی این کار را برای ما مباح کرده است.

و ازنصوصی که براین دلالت دارد این فرموده الله تعالی است:{ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ: ( اي مسلمانان ! ) هرگاه خواستيد مجازات كنيد ( كساني را كه به حقوق شما تعدّي و تجاوز كرده‌اند ) ، تنها بدان اندازه مجازات كنيد و كيفر دهيد كه درباره شما روا شده است…نحل/۱۲۶}. ونیزالله تعالی می فرماید:{ ‏ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ‏. وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا…: ‏ و كسانيند كه اگر ستمي بديشان شد ، خويشتن را ياري مي‌دهند ( و زير بار ظلم نمي‌روند ) . كيفر هر بدي ، كيفري همسان آن است . …شوری/۳۹-۴۰}.

اقوالی ازعلماء درجواز انتقام و مقابله به مثل:

ابن تیمیه می گوید:مثله(قطعه قطعه کردن) حق آنها است و اختیار آنها است که  برای انتقام گیری وپس گرفتن حقشان،انجامش دهند والبته صبر بهتراست، واین در صورتی است که تمثیل(مثله کردن) آنها  تأثیری در  ترساندن و عقب ر اندن آنها و عبرت گرفتن دیگران نداشته باشد اما اگر تمثیل آشکارا موجب جذب آنها به ایمان شود و یا آنها را از تجاوز باز دارد،دراین صورت این کار از باب اقامه حدود و جهاد مشروع می باشد.(ابن مفلح درفروع ۶/۲۱۸ ازایشان نقل کرده است).

و لازمه سخن قائلین به عدم جواز قتل -به قول آنها-بیگناهان،بدون اینکه این سخن را مقید ومخصص کنند،این می شود که رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه و مسلمانان بعدی را متهم کنند که قاتل بی گناهان- به اصطلاح اینان-بوده اند،چون پیامبر درجنگ طائف منجنیق را علیه طائف به کار بست، و سرشت منجنیق نیز عدم تمایز است.

و نیز پیامبر علیه الصلاة والسلام،هر کس از یهود بنی قریظه را که به بلوغ رسیده بود(صورتش ریش داشت)  به قتل رساند وبین آنها فرق نگذاشت.

ابن حزم در المحلی  در تعلیقی بر این حدیث می نویسد:یهودیان را در روز قریظه به رسول الله صلی الله علیه وسلم عرضه کردند وایشان هر کس را که ریش داشت به قتل رساند.

و این حزم می گوید: و این فعلی عمومی از رسول الله صلی الله علیه وسلم است،ایشان  هیچ کس را استثناء نکرد نه تاجری ونه کشاورزی و نه پیرمردی.و این اجماع صحیحی از ایشان می باشد.[المحلی ۷/۲۹۹].

ابن قیم رحمه الله  در زاد المعاد می گوید:روش پیامبر صلی الله علیه و سلم این بوده است که هرگاه با قومی صلح می کرد یا پیمان می بست و برخی ازآنان صلح یا پیمان را نقض می کرد و دیگران نیز تأییدشان کرده وبه آن راضی می شدند،با همه  آنها وارد جنگ می شد همانطور که با بنی قریظه وبنی نظیر وبنی قینقاع و با اهل مکه چنین کرد و این است سنت ایشان در پیمان شکنان و خائنان.

و نیزمی گوید:وقتی نصارای مشرق دشمن مسلمین را علیه شان یاری دادند وبا مال وسلاح به آنها کمک کردند، ابن تیمیه به جنگ نصارای مشرق فتوا داد هرچند آنها با ما نجنگیده بودند. و با آن عملشان آنها را پیمان شکن به شمار آورد،همانطورکه قریش عهد پیامبر صلی الله علیه وسلم را با یاری رساندن بنی بکر بن وائل درجنگ هم پیمانانش ،نقض کردند.

و در پایان :

ما می دانیم که غرب کافر خصوصاً آمریکا از این حوادث سوء استفاده کرده و برای ظلم مجدد برمسلمین در افغانستان و فلسطین و چچن و جاهای دیگر،از این بهانه استفاده خواهد کرد هر چند فاعل کس دیگری باشد، و در آینده برای تکمیل تصفیه جهاد ومجاهدین اقدام خواهد کرد و البته نخواهد توانست به هدفش برسد .با مسلمانان به بهانه مبارزه با تروریسم خواهد جنگید، و با برادران مسلمانمان در دولت طالبان افغانستان مسلمان خواهد جنگید،این دولتی که مجاهدین را پناه داده و از آنان حمایت کرد و آنها را در زمانی که دیگران آنها را تنها رها کرده بودند،یاری داد و البته طالبان تسلیم غرب کافر نخواهد شد.

بنابراین نصرت این دولت مجاهد با تمام تواناییمان برما واجب است،الله تعالی می فرماید:{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ…: مردان و زنان مؤمن ، برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند . …توبه/۷۱}. وااله تعالی می فرماید:{ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى….: در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني نمائيد ، ..مائده/۲}. و امداد رساندن به آنها ، با مال و بدن و فکر و مشورت و کار رسانه ای و دفاع از آبروی آنها و دعاء برای پیروزی و تأیید وتثبیتشان،واجب است.

و  همانطور که نصرت طالبان برملتهای مسلمان واجب می باشد همانطور بر دول اسلامی خصوصاً دول مجاور و نزدیک آن، مساعدت طالبان و یاری دادنش علیه غرب کافر واجب است.

و اینان باید بدانند که تنها گذاشتن این دولت مسلمان که برای دینش وبرای حمایتش از مجاهدین مورد هجوم واقع شده، ویاری دادن کفار علیه آن نوعی از موالات وتولی و مظاهره علیه مسلمین به شمار می آید.الله تعالی می فرماید:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ…: اي مؤمنان ! يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد ( و به طريق اوّلي آنان را به سرپرستي نپذيريد ) . ايشان برخي دوست برخي ديگرند ( و در دشمني با شما يكسان و برابرند ) . هركس از شما با ايشان دوستي ورزد ( و آنان را به سرپرستي بپذيرد ) بيگمان او از زمره ايشان بشمار است…مائده/۵۱}.

ومی فرماید:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ…. اي مؤمنان ! دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد….متحنه/۱}.

‏ ومی فرماید :{ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَه…..:ُ (رفتار و كردار ) ابراهيم و كساني كه بدو گرويده بودند ، الگوي خوبي براي شما است ، بدانگاه كه به قوم خود گفتند : ما از شما و از چيزهائي كه بغير از خدا مي‌پرستيد ، بيزار و گريزانيم ، و شما را قبول نداريم و در حق شما بي‌اعتنائيم ، و دشمنانگي و كينه‌توزي هميشگي ميان ما و شما پديدار آمده است ، تا زماني كه به خداي يگانه ايمان مي‌آوريد و او را به يگانگي مي‌پرستيد…ممتحنه/۴}.

و می فرماید:{ لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُم……:ْ مردماني را نخواهي يافت كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند ، ولي كساني را به دوستي بگيرند كه با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند ، هرچند كه آنان پدران ، يا پسران ، يا برادران ، و يا قوم و قبيله ايشان باشند….مجادله/۲۲}.

و می فرماید:{ ‏ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ ‏. ‏ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ‏: ‏ ( اي پيغمبر ! ) براي تكذيب‌كنندگان معاصر بيان كن گوشه‌اي از داستان ابراهيم را . وقتي ابراهيم به پدر و قوم خود گفت : من از معبودهائي كه مي‌پرستيد بيزارم . ‏ بجز آن معبودي كه مرا آفريده است .  ( او را خواهم پرستيد ) چرا كه او مرا ( به راه حق ) رهنمود خواهد كرد . ‏زخرف/۲۶-۲۷}.

و تاریخ و ملتها هرگز خیانت این دولتها را فراموش نخواهند کرد و تا ابد ننگی بر پیشانی آنها و ملتهایشان خواهد ماند.

و باید این دولتهای همسایه بترسند از اینکه اگر برادرانشان را یاری نکرده و آنها را در مقابل دشمنانشان تنها گذارند، دچارعقوبات قدری و روزهای دردناکی شوند.

پیامبر صلی اله علیه وسلم می فرمایند: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله :مسلمان برادر مسلمان است ،او را تسلیم نمی کند و او را تنها نمی گذارد.

و پیامبرعلیه الصلاة و السلام در حدیث قدسی می فرمایند: (من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب): هر کس با دوست من دشمنی کند با او اعلان جنگ می کنم.

و پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند: (من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة): هرکس که نزد او مؤمنی ذلیل شود واو را یاری نرساند در حالی که توانایی یاری رساندنش را داشته است،الله عزو جل او را روز قیامت جلوی مردم ذلیل خواهد کرد.(روایت احمد)

و نیز به دولت پاکستان هشدار می دهم که اجازه دادنش وتسلیم شدنش برای آمریکا که دشمن اسلام ومسلمین هستند برای استفاده از هوا وزمین خود برای جنگ با طالبان،نه حکمت است ونه سیاست،چون این کار منجربه این می شود که فرصت خوبی در اختیار آمریکا قرارگیرد تا از اسرار دولتشان کسب اطلاع کرده و مکانهای نیروگاه های اتمی شان را که بسیار آنها را می ترساند،به دقت کشف کنند و ای بسا منجر به این شود که امریکا امکان هدف قراردادن نیروگاه های هسته ای باکستان را به یهود بدهد،همانطور که قبلا با نیروگاه های هسته ای عراق چنین کردند،چطور دولت پاکستان به دشمنانش که تا دیروز آن را تهدید می کرد،اعتماد می کند.من گمان می کنم که عقلای دولت پاکستان-جه برسد به متدینینش-این چیز را قبول نکنند و خود را با دست خود  دراختیار دشمنان دیروزشان قرار ندهند.

 

ازالله می خواهیم که دینش را یاری کند و کلمه اش را برتری دهد واسلام ومسلمین ومجاهدین را عزت دهد و آمریکا و اتباع ویا رانش را ذلیل کند،الله براین کار قادراست.

و صلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین

به قلم:شیخ حمود الشعیبی

۲۸/۶/۱۴۲۲ هجری قمری

 

________________________________________

[۱] این استفتاء مربوط به حادثه ۱۱سپتامبر می باشد  والبته چون باز شبیه این حوادث در آمریکا وجاهای دیگر رخ می دهد این قتوا برای همه این حالات صدق می کند.(

[۲] توجه شود که شیخ حمود شعیبی از بزرگترین علمای عربستان و استاد بسیاری همچون ابن عثیمین بوده است و…

[۳]منظور مواثیقی است که بین برخی دول عربی و آسیایی(مانند عربستان سعودی) با آمریکا قبلا  بسته شده است وبرخی از( علمای حکومتی وفریبخوردگان) به این عهد وپیمانها استدلال می کنند که ما نباید با آمریکا وارد جنگ شویم هر چند آمریکا مسلمانان را درسرتاسردنیا قتل عام کند تا پیمان شکنی نکرده باشیم وگناهکارنشویم!!!(

[۴] این مطلب موقعی نوشته شده بود که مجاهدین هنوزعملیات ۱۱ سپتامبررا به عهده نگرفته بودند ولی البته این مطلب درباره سایر انفجاراتی که مجاهدین آن را به عهده نمی گیرند صدق می کند(

[۵] شیخ شعیبی چند سال پیش وفات کرد و زنده نماند تا ببیند(که هر روزچندین نمونه از این موارد در وزیرستان وافغانستان وعراق و سوریه و …تکرار می شوداز جمله اینکه) آمریکا چطور به  عروسیها در روستاهای افغانستان و یمن و سومالی و… حمله ورمیشود وتمام روستا را به خاک وخون میکشد و کسی هم صدایش بلند نمیشود اما وقتی مجاهدین  آمریکاییان را می کشند همه  اظهارتأسف می کنند واین عملیات های”تروریستی” را محکوم می کنند!

دیدگاهتان را بنویسید