شـیـخ الــبـانـی / قاتلان شهید سيد قطب دشمن دين اسلام هستند

شـیـخ الــبـانـی / قاتلان شهید سيد قطب دشمن دين اسلام هستند

ارائه دهنده : شهاب ژاورودی

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد… السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته: “علماي دين اسلام و سيد قطب رحمت الله”، من شخصيتي نيستم که بتوانم کساني را در ترازوي ارزشيابي شرع قرار دهم مخصوصاً شخصیت بزرگی همانند سيد قطب رحمت الله بلکه مي خواهم همراه شما به سخنان عالم مشهور شيخ الباني رحمت الله گوش دهيم.براي چه اين موضوع بيان شده؟؟ به دليل اينکه عزيزان هيچ کس نيست که بعد از رسول الله(صلي الله عليه و سلم) دچار اشتباه نشود، چون رسول الله مي فرمايند:(كل ابن آدم خطاء و خير الخطائين التوابون) حسنه الباني؛ همانطور که معلوم است، سيد قطب رحمت الله در چند جايگاه از نوشته ها و تآليفات خود دچار اشتباه شده، همانگونه که علما در مورد آن صحبت کرده اند، اما بياييد با هم ببينيم که دانايان اسلام در مورد آن چه مي گويند.

ابتدا: سوال: اي شيخ آيا شما معتقد نيستيد، مطالبي را که سيد قطب(منظور اشتباهات است) نوشته و بر مردم هم تأثير گذاشته، پاسخ آن داده شود؟؟؟

شيخ الباني رحمت الله مي فرمايند: بله جواب اشتباهات ايشان پاسخ داده مي شود اما با ملايمت و نرم بودن و آرامي نه اينکه با تند و تيزي به اشتباهات ايشان پاسخ داده شود، اين کار واجب است،همچنين پاسخ دادن اشتباهات و رد کردن آنها هم تنها مختص به يک شخصيت يا چندين شخصيت بر نمي گردد، هر کسي که در رساندن دين اسلام به مردم دچار اشتباه شود، يا رأي و ديدگاه اش هيچ پايه و اساسي را در قرآن و احاديث و بيانات چهار علماي اسلام { الحنفي،المالکي،الشافعي ،احمد } نداشته باشد، رد کردن و پاسخ دادن به اينگونه اشتباهات ضروري است،{ لكن هذا لا يعني أن نعاديه.. وأن ننسى أن له شيئاً من الحسنات } اما اين بدين معني نيست که با کسي که اشتباه کرده دشمني بورزيم، و خوبي هاي او را از ياد ببريم(منظورش سيد قطب رحمت الله است){يكفي أنه رجل مسلم } همين کافي است که ايشان انساني مسلمان بوده است،{ورجل كاتب إسلامي } و اين شخصيت نويسنده دين اسلام بوده است، بنا به ادراکات ايشان از دين اسلام {وأنه قُتل في سبيل دعوته للإسلام } در راه دين اسلام شهيد شده است،{والذين قتلوه هم أعداء الإسلام } و کساني که ايشان را شهيد کرده اند دشمنان دين اسلام هستند،

بعد در مباحث خود شيخ به اين مطلب اشاره مي کند که: من مردم را از بعضي اشتباهات سيد قطب با خبر و آگاه کرده ام در مباحثي که در مورد{ وحدة الوجود } است، در بعضي از نوشته هايشان در تفسير{في ضلال القرءان } اما درهمان حال انکار نمي کنم که ايشان يک مسلمان بوده است،{وأنه كان غيوراً على الإسلام } همچنين مردي باغيرت براي اسلام بوده است، و مي خواست با جوانان مسلمان { وأنه يريد إقامة الإسلام }دين اسلام را به پيروزي برساند، و دولت اسلامي تشکيل دهد،{ ودولة الإسلام }

بعداً از شیخ پرسیدند، آیا مردم را از کتاب های { هل يُحذَّر من كتبه } ایشان باخبر و آگاه سازیم؟؟؟ در جواب شیخ البانی فرمودند: کسانی که مردم را از کتاب های سید قطب باخبر و آگاه می سازند، آنها {الذين لا ثقافة إسلامية صحيحة عندهم }ثقافة اسلامی درست و صحیحی را ندارند،…

در آخردوستان گرامی هیچ عالمی نیست که اشتباه نکند بلکه یک آغازگر و سابق بالخیرات ممکن است بیشتر اشتباه کند تا تجربیات خود را به دیگران منتقل کند .

دیدگاهتان را بنویسید