تکفیر کل جماعت بین المللی القاعده توسط دوله پیامی ترسناک به عموم تفاسیر و مذاهب اسلامی

تکفیر کل جماعت بین المللی القاعده توسط دوله پیامی ترسناک به عموم تفاسیر و مذاهب اسلامی

به قلم: ابوصلاح الدین الکوردی

المكتب الإعلامي دوله در آخرین اصدار تصویری خود در ولاية البركة تحت عنوان « صولات الموحدين ۳» در همان ابتدای امر به تکفیر تمام جماعت بین المللی اعضای القاعده پرداخته و این جماعت بین المللی سلفی را در ردیف مرتدین قرار می دهد . دوله  با از بین رفتن علمای خود زمانی چنین اقدامی را انجام می دهد که چند سال پیش ابی جعفر حطاب قاضی  بزرگ خود را تنها به دلیل تکفیر ایمن الظواهری ذبح کرد.!  این یعنی اینکه اگر ابوبکر بغدادی و افرادی که هم اکنون در راس دوله قرار گرفته اند در آن زمان چنین آشکار به تکفیر کل جریان القاعده می پرداختند بدون شک به جرم غلو، خوارج بودن ، نشر اندیشه های غیر اسلامی و … ذبح و اعدام می شدند چون جو غالب در آن زمان در اختیار اهل غلو نبود .

واضح و آشکار است که این تکفیر کردنهای نابجای اهل قبله با مجوز رسمی ابوبکر بغدادی و ارگانهای تحت مدیریت او صورت می گیرد و نمی توان گفت عده ای خودسر در داخل دوله این کار را انجام می دهند و ربطی به ابوبکر بغدادی و سیستم او ندارد . چون این اصدار به صورت رسمی و با مجوز رسمی دوله نشر شده است و دوله مثل بیانیه ی ۷ ماده ای به  رد و اصلاح آن و … نپرداخته است.  

علاوه بر این می دانیم که ابوبکر بغدادی قبل از تشکیل دولت اسلامی در عراق و شام تا کنون امیر ثابت دوله بوده است و این پروسه نشان می دهد که از همان ابتدای امر تفکر غالب بر ارگان رهبری کننده ی دوله همین تفکر فعلی است، و اگر در زمانهائی بعضی از اعضای خود را به جرم خوارج بودن قربانی می کند در واقع به دلیل مدیریت این تفکر و جلوگیری از تک روی افراد خودسر بوده است .

 چون می بینیم که هماهنگ با اعدام چند نفر به جرم خوارج بودن علمای بزرگ خود مثل ترکی بنعلی و قحطانی و غیره را که با تندروی های افراد موجود در دوله مخالفتهائی داشتند به شیوه های مشکوکی از سر راه برداشته و یا اینکه آنها را به اتهاماتی توخالی چون «شق صف و تجزیه طلبی، تحریک بر علیه امراء و ایجاد فتنه» در زندانها نگه داشته و اسباب حذف آنها را فراهم می کند . مثل الشیخ المجاهد : ابو حفص الهمدانی – تقبله الله –  و الشیخ المجاهد :ابی مصعب الصحراوی – تقبله الله –   و الشیخ المجاهد : ابی اسامه الغریب – تقبله الله –و دهها عالم و طلبه ی دیگر که چندی پیش در زندانهای دوله به صورت دسته جمعی قتل عام شدند .

این اقدامات پیامی آشکار و رسا به تمام مسلمین دارد و آن اینکه : دوله دارای  «تفسیری خاص از سلفیت خاص نجدیت» یا همان «سلفیت نوع سومی» است که به صورت یک مذهب انعطاف ناپذیر در برابر تمام مذاهب و تفاسیر اسلامی دیگر قرار گرفته است و هر کسی با آن مخالف باشد باید پاکسازی گردد، حتی اگر این شخص مخالف خودش هم ۹۹ درصد با سلفیت نوع سوم خاص نجدیت موافق باشد،[۱] حالا چه رسد به پیروان سایر مذاهب اسلامی و تفاسیر اسلامی دیگر که هر یک به اتهاماتی در ردیف مشرکین(سکولاریستها) و مرتدین قرار گرفته اند، که طرز معامله با آنها بدتر از طرز معامله با کفار نصرانی و یهودی و مجوس و صابئین است . حسبنا الله و نعم الوکیل .


[۱] مثل مجاهد دین که ابتدا یک منتقد ساده ی دوله بود اما تکفیرهای نابجای دوله و ضعف استدلالی آنها در برابر این انتقادات ساده و ریز به تدریج زوایای بیشتری از تفکر نجدیت را به وی نشان داد و هم اکنون مثل بسیاری از رطفداران سابق دوله به یکی از  مخالفین برجسته ی مذهب سلفیت خاص نجدیت تبدیل شده است .

دیدگاهتان را بنویسید