گروههای مسلح و تبلیغی ماهواره ای منتسب به اهل سنت ایران و اشتباه بزرگ حمایت از کفار بر علیه مسلمین

گروههای مسلح و تبلیغی ماهواره ای منتسب به اهل سنت ایران و اشتباه بزرگ حمایت از کفار بر علیه مسلمین

به قلم : ابوعبدالله موکریانی

ما بارها اعلام نموده ایم که بر اساس منهج اهل سنت حمایت از کفار بر علیه مسلمین و یا جنگیدن در جبهه ی آنها بر علیه مسلمین می تواند صدمات جدی به ایمان شخص وارد کند و حتی  این کار می تواند انسان مسلمان را از دایره ی مسلمین خارج نموده و در درجه ی  مرتدین قرار دهد .

گروههای مسلح سوری که فی سبیل آمریکا و ناتو جنگیده اند، همچنین شبکه های ماهواره ای کلمه و غیره  و جبهه ی منتسب به اهل سنت ایران که باز فی سبیل دموکراسی و سکولاریسم و اتحاد با کفار و مرتدین سکولار در حال تبلیغ و فعالیت هستند، و گروههای مسلح بلوچ هم از همین شبکه ها  و جبهه ی مجازی در راه تحکیم و تثبیت دموکراسی سکولاریستها در حال جنگ مسلحانه هستند، بارها در برابر روشنگریهای برادران ما یا سکوت کرده اند و یا به جای جواب قانع کننده به اتهام و برچسب زنی پناه برده اند، تا اینکه جو حاکم آنها را مجبور به پاسخ دادنی نمود که چهره ی  واقعی آنها را نشان می دهد .

 در سوریه دارودسته ی  جولانی و سایر گروهها با کفار ناتو(از کانال حکومت سکولار ترکیه) و آمریکا و مزدوران آنها در یک صف بر علیه دوله جنگیدند، و با این کفار بر علیه مسلمین تعاون و همکاری آشکاری نمودند . خود این گروهها همگی دارای عقیده ی سلفیت خاص نجدی هستند و به خوبی آگاهند که این کار ناقض هشتم است که بارها و بارها آن را خوانده اند ، و بر اساس آن هر مسلمانی که از کافری بر علیه مسلمانی  (مذهب مسلمان فرق ندارد چه باشد مهم این است که مسلمان باشد) حمایت و پشتیبانی کند ایمانش با این کار باطل و نقض شده و کافر می شود.

دارودسته ی  جولانی در نهایت 👈خودشان👉 به این امر 👈اعتراف👉 نمودند، ولی وقتی جواب و دلیلی برای این کفریات پیدا نکردند گفتند: ابوبکر بغدادی که پیامبر نیست تا ما اگر برای قتال با وی از کفار کمک گرفتیم و با هم تعاون و همکاری کردیم  مرتد👉 شویم⁉️ 👇

📍در جواب این احمق ها می گوییم بروید و ناقض هشتم را دوباره بخوانید: نعوذ بالله ابوبکر بغدادی  پیامبر نمی باشد، ولی ای جاهلان ناقض هشتم عبارتست از اینکه: با کفار ضد 👈مسلمانان👉 تعاون و همکاری کنید نه تنها ضد 👈پیامبر👉 -صلی الله علیه وسلم❗️

👈آیا مگر دوله و بغدادی  نزد شما مسلمان نیستند⁉️ چرا ، شما آنها را مسلمان می دانید اما مسلمانی خوارج (هر چند که هرگز نتوانستید این تهمت  خوارج بودن را با دلایل شرعی هم ثابت کنید) و همه ی اهل سنت خوارج را مسلمان می دانند .

در کنار اینها گروههای مسلح بلوچ قرار گرفته اند که 👈بازوی مسلح شبکه های ماهواره ای چون کلمه و وصال و… جبهه ی مجازی منتسب به اهل سنت به شمار می روند👈با همان ادبیات و با همان درخواستها و عقیده . این گروهها هم 👈همگی بدون استثناء شیعیان را مسلمان می دانند، اما با این وجود با هر کافر و مرتدی جهت تحکیم و تثبیت دموکراسی سکولاریستها بر علیه این شیعیان و حکومت شیعیانی که مسلمانشان می دانند متحد شده اند.

آیا این سرگردانی و گمراهی آشکار و انحراف آشکار از منهج اهل سنت نیست که این گروهها به خاطر جهلشان به منهج اهل سنت در آن افتاده اند؟  

دیدگاهتان را بنویسید