سندی از اربابان گروههای مسلح سوری و خیانت و بازی با خون نوکرانشان، عبرتی برای اهل سنت ایران

   سندی از اربابان گروههای مسلح سوری و خیانت و بازی با خون نوکرانشان، عبرتی برای اهل سنت ایران

به قلم : ابوخالد کردستانی

اکثریت قاطع گروههای مسلح سوریه غیر از دوله به نحوی به یکی از حکومتهای  جهانی و منطقه و بخصوص به آمریکا، حکومت سکولار ترکیه (نماینده ی ناتو در سوریه)، اردن، طاغوتهای خلیج فارس چون آل سعود، امارات، قطر  و کویت  وابستگی مالی و اطلاعاتی داشتنه اند و به نحوی طبق نقشه و خواست این اربابان جنگ و صلح خود را تنظیم نموده اند .

اما نکته ی مهمی که در این رابطه  وجود دارد جایگاه فرمانده و فرمان پذیر و تاریخ مصرف فرمان پذیران در معاملات فرماندهان است .  آشکار و واضح است که فرماندهان دست اول این گروههای مسلح سوری جزو خائن ترین و جنایتکار ترنی موجودات روی زمین بوده اند که تنها ممکن است بر سر منافع مادی خاصی با هم درگیر باشند اما زمانی که در برابر اهل اسلام قرار می گیرند همگی این اختلافات را کنار نهاده و با طرح سنایوهای وحشتناکی متحدا با همراه نمودن طاغوتهای حاکم بر مسلمین ، بر علیه اسلام و مسلمین شریعت گرا متحد و هم رای می شوند .

کارنامه ی گروهها ی مسلح اهل سنت در سوریه می تواند تجربه ی نزدیکی در این زمینه باشد که  روزنامه “ینی شفق” وابسته به حکومت سکولار ترکیه بخشی از تراژدی و سناریوی آل سعود و امارات متحده عربی در برابر نوکرانشان را بر ملا ساخته است .   این  رسانه از مشارکت امارات و  عربستان سعودی در کشتن ده ها تن از فرماندهان گروههای مسلح مخالف حکومت سوریه از طریق لو دادن موقعیت مکانیشان بعد از ارسال گوشی های  ثریا، متصل به ماهواره برای آنها در بین سالهای  2012-2014 خبر داد.

طبق گزارش ینی شفق ،امارات و عربستان صدها گوشی  متصل به ماهواره ساخت شرکت های  ثریا امارات و اَنمارت  انگلیس را برای فرماندهان مخالفان مسلح سوری فرستادند و اطلاعات و برنامه نویس های مخصوص موبایلها را در اختیار  نظام بشار قرار دادند.

روزنامه همچنین خبر از وجود اختلاف بین مخالفان سوری که بسبب این مکر و نیرنگ بوجود آمده بود خبر داد. که سرآغاز آنها از کشته شدن ۸۰ فرمانده فصایل از جمله “زهران علوش فرمانده جیش الاسلام” (نوکر مخلص آل سعود و بازوی مسلح آن در سوریه) و “حسان عبود (دلبسته ی  امارات و قطر) و ابوخالد السوری (شخص مورد اطمینان ایمن الظواهری) از فرماندهان احرار الشام” و ” عبدالقادر الصالح فرمانده لواء التوحید” شروع شده بود.

قتل و کشتار این فرماندهان به نحوی صورت گرفت که وانمود شود دوله یا سایر مخالفین مسلح این گروهها مرتکب این قتلها شده اند، به همین دلیل درگیری بین این گروهها نیز شعله ورتر گردید و گروهها قتل فرمانده هان خود را به گروههای مسلح مخالف خود نسبت داده و وعده های انتقام می دانند که در نتیجه ی آن هزاران نفر از طرفهای درگیر هم به دست همدیگر قتل عام شدند و به ناموس هزاران زن و دختر اهل سنت توسط همین گروههای مدعی دفاع از اهل سنت تجاوز شد و…

این است ثمره ی تمام اهل سنتی که به این خائنین و طاغوتهای حاکم بر مسلمین دل خوش کرده اند و نا آگاهانه خود و دیگران را در راه اهداف این مجرمین و اربابان این مجرمین خرج می کنند . آل سعود و امارات و قطر و کویت و اردن در اصل نوکر و دست نشانده ی آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و ترکیه هم نوکر و کانال اعمال سیاستهای اتحادیه ی اروپا (ناتو) در میان مسلمین .

 یعنی این گروههای مسلح سوری خودشان را در اختیار کسانی قرار داده اند که اینها نیز به نحوی در اختیار اربابان اصلی مثل آمریکا، ناتو و رژیم صهیونیستی هستند . آیا ننگی بالاتر از این می تواند وجود داشته باشد که یک مسلمان مدعی جهاد  نوکر دست سوم یک نوکر خائن و پست دست دومی باشد که در اختیار دشمنان اصلی اسلام و قانون شریعت است ؟!

آیا گروههای مسلح بلوچ و مریدان شبکه های ماهواره ای چون کلمه و جبهه های مجازی منتسب به اهل سنت که همین مسیر گروههای مسلح سوری را طبق نقشه های آل سعود و امارات و ترکیه  و پاکستان طی می کنند عبرت نمی گیرند؟

بیائید اگر این فریب خورده ها عبرت نمی گیرند و به مسیر منتهی به ذلیلی و حقارت خود ادامه می دهند، ما عبرت بگیرم و هوشیار باشیم که از یک سوراخ چند بار گزیده نشویم ، و با دفاع در برابر جنگ روانی آنها اجازه ندهیم تحت شعارهای عوام فریبانه ی دموکراسی خواهان سکولار که در لباسی شبهه اسلامی مطرح می شوند اهل سنت ایران هم ناجوانمردانه قربانی دسیسه ها و نقشه های دشمنان قسم خورده ی اسلام و قانون شریعت الله گردد .

دیدگاهتان را بنویسید