غدر و خیانت و سرکوب خشن مخالفین توسط دارودسته ی جولانی پیامی روشن به گروه فتاحی و انصار

غدر و خیانت و سرکوب خشن مخالفین توسط دارودسته ی  جولانی  پیامی روشن به گروه فتاحی و انصار

به قلم: ابوخالد کردستانی

ما بارهای از برادران مجاهدمان شنیده ایم که بعضی از گروههای مسلح سوری مرتکب دیکتاتوری و جنایاتی می شوند که نیروهای کافر آمریکا و ترکیه هم از ارتکاب آن پرهیز می کنند، اما این گروههای مسلح  ضمن انجام آن با افتخار و با نقابی شبه شرعی از این جرمها دفاع  هم می کنند .

آنچه ما از اسارت، شکنجه، دیکتاتوری، ذبح مجاهدین و هتک حرمت نسبت به نوامیس اهل سنت از این گروههای مزدور و خائن دیده ایم کمتر از اربابانشان دیده ایم . چون اربابان با آنکه موافق چنین جنایاتی هستند اما تمایل ندارند این کثافت کاری ها را با دست خود انجام دهند بلکه مزدورانشان را به چنین کارهائی وادار می کنند .

دارودسته ی جولانی یکی از این گروههای مزدور و خائن سوریه است که خیانت او به اهل سنت و جهادش در راه ناتو از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه بر کسی پوشیده نیست . گروه مافیائی جولانی با هر آنچه مخالف اربابانش باشد مخالفند و در این راستا هیچ عهد و پیمانی را نیز رعایت نمی کنند .

برایشان مهم نیست دیروز با یکی پیمان و عهد بسته اند و امروز باید غدارانه آن را بشکنند. چرا؟ چون ارباب دستور جدیدی داده و نزدشان دستور ارباب مقدم بر دستور الله تعالی است که می فرماید :  أوفوا بالعهد إن العهد کان مسئولاً .

نزدیکترین پیمان شکنی و غدر دارودسته ی جولانی به شریک قبلی اش گروه زنکی بود که هنوز کلمات پیمان نامه بر روی کاغذ خشک نشده بود که دارودسته ی جولانی غدرانه به آنها حمله نمود و علی الدج در کمال بی شرمی این اقدام را امری شرعی ! معرفی کرده و می گوید :

 ” اتفاق هایی که در روزهای اخیر افتاد و مجاهدین با مفسدین زنکی قتال کردند، بدون شک امری شرعی است.در عین حال این قتال یک مانور نظامی بزرگ بود که برای مسئولین میزان آمادگی مجاهدین،شایستگی ها، نقاط قوت و ضعف و نیز تاثیر بخشی برنامه های دفاعی و … را مشخص کرد تا مجاهدین برای آغاز معارک با نظام نصیری آماده شوند که هنوز آن را ما شروع نکرده ایم پس آنها خودشان آن را به طوری شروع می کنند. ”

نگاه کنید ای اهل انصاف !! پیمان شکنی و غدر را با کاری چون مانور نظامی و سنجش نیروهای خود و… برای جنگ احتمالی با نیروهای بشار اسد توجیه می کند که اربابانش فعلا طبق پیمانهای سوچی و … با حکومت مرکزی سوریه پیمان صلح بسته اند و فعلا روی پیمان خود مانده اند .  جالب اینجاست که این شرعی مجرم  برای مریدان بی وجدان و جاهل خود این جرم و خیانت آشکار نسبت به این هم پیمان خود را شرعی هم می داند !!

مورد دیگری که هر روز اتفاق می افتد کشتار و اسارت مهاجرین پناهنده ی دوله و جیش خالد بن ولید و… به آنهاست که در راستای اهداف کشورهای مبداء این مهاجرین از کانال حکومت سکولار ترکیه دستوراتش به این مجرمین جولانی می رسد .

 همین دیروز بود که این پناهنده هائی که با مجوز و اجازه ی گروه جولانی وارد ادلب و مناطق تحت کنترل آن شده بودند در « درکوش» غدارانه به بهانه ی اینکه زمانی جزو دوله بوده اند مورد حمله قرار گرفته و کسانی از آنها کشته و اسیر می گردند .

انس الشیخ این خیانت را با آب و تاب خاصی مثل فیلمهای جنائی برای مریدانشان تعریف می کند و می گوید :   بعد از رصد و پیگیری و به دست آمدن اطلاعاتی درباره یکی از افراد تحت تعقیب دفتر امنیتی تحریر الشام به یکی از مخفی گاه های خوارج بغدادی در منطقه درکوش در ریف غربی ادلب حمله کرد  و… “

صدها مجاهد مهاجر به این سبک و با پوشش تبلیغاتی دروغین از میان زن و بچه هایشان بیرون کشیده شده و ذبح شده اند و تصاویر آنها نیز در رسانه های این مجرمین نشر شده است تا هم رزومه ی کاری خود را به اربابان و کشورهای مبداء این مهاجرین بفرستند و هم میزان غدر و خیانت خود به اهل سنت و بخصوص مهاجرین را .

اگر جولانی گروه چند نفرقه ی فتاحی را مجبور به نگهبانی در چند تپه کرده و یا گروه چند نفره ی انصار را مجبور به عدم جنگ با کفار اصلی اشغالگر خارجی چون آمریکا و ناتو و انجام عملیاتهای ایزائی با حکومت سوریه جهت حفظ تعادل برنامه های اربابانش کرده است ، این وضع به همین سبک باقی نخواهد ماند و همچون گروه زنکی زمانی که تاریخ مصرف این گروههای چند نفره هم به پایان برسد بدون شک آنها نیز مورد معامله قرار گرفته  و نابود می گردند . نه تعداد این گروهها به اندازه ی گروه زنکی است و نه مناطق تحت کنترل آنها به اندازه مناطق زنکی .

دارودسته ی  جولانی و سایر گروههای مسلح و مزدور سوریه نیازی به بهانه ندارند خودشان برای نابودی مخالفین و غدر و خیانت بهانه دارند .

دیدگاهتان را بنویسید