فرا افکنی شرعی های جولانی در فساد درونگروهی و جامعه ی تحت کنترل خود با توهین به رسول الله صلی الله علیه وسلم

فرا افکنی شرعی های جولانی در فساد درونگروهی و جامعه ی تحت کنترل خود  با توهین به رسول الله صلی الله علیه وسلم

به قلم : ابوخالد کردستانی

دارودسته ی جولانی که مدعی تشکیل جامعه ای اسلامی و اجرای حدود الله بر اساس فقه اهل سنت در خاک سوریه بوده، و با همین «ادعا»ها برای خودش نیرو جذب کرده، اما در «عمل» آنچه از آن دیده شده با آنچه که در شعار گفته اند تفاوتهای اساسی دارد .

پس از آنهمه غدر و خیانت به اهل سنت سوریه و اتحاد با ملحدین سکولار و مرتد pkk  و سکولاریستهای مرتد ارتش آزاد و دهها گروه مزدور مثل جیش علوش و غیره در برابر مسلمین، و بدتر ازهمه اسکورت نمودن و وارد کردن ارتش سکولار ترکیه بازوی فعال سکولاریستهای ناتو به خاک سوریه و تصفیه ی مهاجرین پناهنده به بهانه های مختلف و… هم اکنون بر اثر توافقات روسیه- ناتو(از کانال حکومت سکولار ترکیه) بر بیشتر از ۹۰ درصد از خاک ادلب حاکمیت دارد .

این تضاد آشکار «گفتار» با «عمل» باعث شیوع و ازدیاد انواع گناه و معصیت به صورت آشکارا در ادلب و مناطق تحت کنترل آنها شده است، به گونه ای که  که مردم از شکایت کردن خسته شده اند .

زمانی که در میان سربازان دارودسته ی  جولانی آشکارا معصیت کردن، مهاجره به معصیت مد و باب می شود، چه رسد به مردمان عادی، شرعی های گروه جولانی را بر آن داشت که بیانیه ای را صادر  کنند که طی آن اگر کسی مرتکب گناهی به صورت آشکار شود او را تا زمان اصلاح از گروه خود اخراج می کنند. یعنی نه اقامه ی شرعی در کار است نه حدودی . به دیگر سخن یعنی : چنانچه اشخاص به صورت خصوصی مرتکب گناهی شوند و آشکارش نکنند از این اخراج شدن موقتی هم معاف خواهند بود .

زمانی که ظلم و جرمهای این تاجران جهاد و مزدوران ناتو بر خاص و عام روشن گردید این فتواها نیز نمی توانست مردم را فریب دهد به همین دلیل جهت توجیه جنایات و ظلمهای خود اقدام به توهین مستقیم به رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه گرامیش کردند . یعنی انتهای بی حیائی، وقاحت و خیانت به دین الله و بندگان الله .

ابوخطاب الاردنی یکی از شرعی های گروه جولانی در فایل صوتی منتشر شده در فضاهای مجازی رسول الله صلی الله علیه وسلم را متهم به ظلم کرده و سپاه رسول الله صلی الله علیه وسلم را متهم کرده است که در میان آنها زناکار و ظالم و شارب خمر بوده است.

سگهای اطراف جولانی به این سبک قصد دارند فساد داخلی خود و مجتمعی که در حال اداره ی آن هستند را توجیه کنند . این مجرمین در توجیه ظلم و جنایات خود روشی را به کار برده اند که تا کنون هیچ یک از طاغوتهای کافر و مرتد حاکم بر مسلمین جرئت اظهار آن را نداشته و به این مراحل شرعی های گروه جولانی نرسیده اند .  

اینها همان علمای سوء و دعوتگران به سوی گمراهی و جهنمی هستند که بعضی از جاهلان بدون شرم از الله از آنها حمایت کرده و خود را در جرم این تاجران دین، جهاد، ناموس و دنیای مسلمین شریک می کنند .

آیا جاهلان و فریب خوردگان اطراف فتاحی که هم کاسه ی گروه جولانی هستند نمی ترسند که الله تعالی در روز قیامت آنها را با چنین ظالمین خائنی محشور کرداند ؟

دیدگاهتان را بنویسید