اعلان جنگ مستقیم اسرائیل به حکومت شیعه مذهب ایران

 اعلان جنگ مستقیم اسرائیل به حکومت شیعه مذهب ایران  

به قلم : مسعود سنه ای

با آنکه چندین دهه است که اسرائیل بر علیه حکومت شیعه مذهب ایران اعلان جنگ سرد نموده و تمام مخالفین ایران را از لحاظ نظامی و تبلیغی و حتی مادی و تکنولوژی رسانه ای حمایت و پشتیبانی کرده است، اما به صورت رسمی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در سخنانی که برای اولین بار اعلام کرد: اسرائیل از سال ۲۰۱۷ به بعد به هزاران هدف ایرانی در سوریه حمله کرده‌است.

این اعلان جنگ آشکار اسرائیل زمانی اعلام می شود که تمام ابرقدرتهای جهانی چون آمریکا و روسیه و چین و تمام مرتدین و طاغوتهای حاکم بر مسلمین منجمله دول عربی و ترکیه روابط و پیمانهای امنیتی و مالی خود با اسرائیل را آشکار کرده اند . رژیم صهیونیستی در پناه چنین پشتیبانان و متحدینی از کفار اصلی و مرتدین حاکم بر مسلمین توانسته است چنین حملاتی را بر علیه حکومت شیعه مذهب ایران انجام دهد .

اگر در چنین وضعیتی امثال ابن تیمیه رحمه الله (در زمان حمله مغول)و امثال شیرکوه و صلاح الدین ایوبی رحمها الله (در زمان حمله ی صلیبی ها) زنده بودند چه واکنشی نسبت به این دو جبهه از خود نشان می دادند؟ به نظر شما این بزرگان اهل سنت در کدام جبهه قرار می گرفتند ؟

هرگز از خود پرسیده ایم که با کنار زدن تنفر نابجا از مذاهب اسلامی و فرق اهل بدعت اسلامی، ما در  کدام جبهه قرار گرفته ایم ؟ حتی در بدترین حالت بی طرفی ما در چنین وضعیتی کمک به کدام جبهه ست؟ جبهه ی کفار جهانی و مرتدین محلی متحد با اسرائیل، یا جبهه ی یکی از فرق اسلامی که مذهب و تفسیری غیر از تفسیر ما از منابع شرعی دارد اما در هر صورت مسلمان است و در دایره ی مسلمین قرار می گیرد؟

دیدگاهتان را بنویسید