کتمان خبر مرگ رهبر طالبان ملا عمر رحمه الله و حتی نشر دروغ در این زمینه خیانت یا خدمت ؟

 کتمان خبر مرگ رهبر طالبان ملا عمر رحمه الله و حتی نشر دروغ در این زمینه خیانت یا خدمت ؟

به قلم : عبدالله مسلم

چنانچه می دانیم هم اکنون مسلمین افغانستان و اکثر سرزمینهای مسلمان نشین در جنگی فراگیر و نابرابر با اشغالگران کافر و سکولار آمریکائی و متحدین خارجی و مزدوران داخلی آن هستند، و رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز در تعریف جنگ می فرماید :  الْحَرْب خَدْعَة  . جنگ یعنی خدعه و مکر و فریب .

با این وجود اگر مسلمین اخبار سری خود را از دشمنان کافر و مرتدین محلی مخفی کنند که باعث تقویت و حفظ روحیه ی مسلمین و عاملی برای تضعیف روحیه ی دشمنان اسلام و مسلمین می گردد چه اشکالی دارد ؟ آیا بیان این اخبار سری مجاهدین در شرایطی ناگوار که ممکن است به نفع جبهه دشمن و تضعیف روحیه مجاهدین بینجامد به  کدام جبهه خدمت می کند، جبهه مسلمین یا کفار؟

به عنوان مثال صحابه کرام رضی الله عنهم هنگامی که خبر وفات خلیفه مسلمین ابو بکر  صدیق رضی الله عنه را به  فرمانده لشکر مسلمین در مقابل رومی ها، دادند بخاطر عدم تضعیف روحیه مجاهدین و آشفتگی صف مسلمین فرمانده و شورای جنگی او خبر را تا اتمام جنگ با رومیان و کفار اصلی مخفی کرد.  همچنین صحابه در نبرد نهاوند مرگ نعمان بن مقرن رضی الله عنه را تا پایان نبرد مخفی کردند؛و حتی در قضیه وفات الملک الصالح نجم الدين ایوب همسر او علاوه بر کتمان خبر وفات نجم الدین مدتی طولانی با مهر رسمی او زیر ورقه ها و نامه ها را مهر می کرد و…

موارد اینچنین در تاریخ اسلام که در خدمت به جبهه ی مسلمین بوده زیاد دیده می شود و هیچ مسلمانی از چنین حربه ای که توسط رهبران مسلمین برعلیه جبهه کفار استفاده شده ایرادی نگرفته و دچار این جهالت نشده که رهبران خود را به خاطر به کار بردن این مکر و حیله در برابر دشمن و تضعیف روحیه ی دشمنان متهم به خیانت به خود کند و یا جاهلانه عدم ابلاغ رسمی این اخبار را خدمت به دشمن یا عمیل بودن برای دشمن بیان کند و…

اما برادران ما در دوله کتمان مرگ ملا محمد عمر رحمه الله توسط شورای رهبری به مدت ۲ سال از دوست و دشمن را عاملی برای تفر ق و حتی دلیلی برای برچسب زنی به طالبان قرار دادنئ . اما اگر با کمی انصاف به این اتهامات نگریسته شود متوجه خواهیم شد که این موضوع خود ردی آشکار بر ادعا های جماعت دوله و منتقدان مبنی بر عمیل بودن امارت اسلامی است زیرا سالها مجاهدین توانستند  خبر وفات امیرشان را از آمریکایی ها و جامعه ی جهانی پنهان کنند بدون اینکه پاکستانی ها و غیرهم از دولت های دست نشانده آمریکا و سازمان های امنیتی این کشور ها از ان اطلاع حاصل کنند.

شورای رهبری امارت اسلامی طبق اجتهاد خود در آن برهه از زمان چنین اجتهاد کردند که مرگ رهبرش را پنهان کنند اما در زمان مرگ اختر منصور چنین ضرورتی نمی دیدند و به محض کشته شدن او آن را اعلام کردند.

علاوه بر این حتی اگر مسلمین مثل نعیم بن مسعود رضی الله عنه با اجازه ی رسول الله صلی الله علیه وسلم به دشمنان دروغ بگویند و بین آنها اختلاف و تفرقه درست کنند چه اشکالی دارد ؟ آیا می توان مسلمین را متهم به دروغگو بودن و… متهم کرد ؟

از مسلمین می خواهیم که با حسن ظن به مسلمین نگاه کنند و اخبار خود را تنها از کانال شرعی آن بگیرند اگه قصد دارند اسباب بازی دست دشمنان اسلام و مسلمین نگردند .   

 .

دیدگاهتان را بنویسید