عدم جنگ طالبان با شیعیان و صوفیان و دفاع در برابر جنگ تحمیلی جماعت دوله

 عدم جنگ طالبان با شیعیان و صوفیان و دفاع در برابر جنگ تحمیلی جماعت دوله

به قلم : عبدالله مسلم

شیخ اسامه بن لادن رحمه الله تا زمانی که زنده بود هرگز نه شیعیان را به سبک مفتی های تحت نظارت و مدیریت طاغوتها چون ابوبصیر طرطوسی و فوزان و ناصر العمر و… تکفیر کرد و نه فریب فتواهای غیر شرعی اقمار آل سعود و مفتی های ساکن در دارالکفرهای انگلیس و کانادا و اردن و غیره را خورد .

 به همین دلیل به عنوان یک مجاهد مستقل، قانون شریعت الله و تمرکز بر دشمن اصلی یعنی آمریکا را به عنوان استراتژی اصلی خود انتخاب کرد، و هرگز بر علیه گروههای مذهبی اسلامی و حکومتهای مذهبی اسلامی چون طالبان و حکومت شیعه مذهب ایران اعلان جنگ نکرد .علاوه بر این بارها امثال ابومصعب زرقاوی و سایر مجاهدین عراق را از جنگ با شیعیان و گروههایی چون متصوفه می دارد.

البته در پیش گرفتن این استراتژی برای وی و جماعتش گران تمام شد و به کرات توسط علمای درباری آل سعود و سایر مفتی های طاغوتها و تمام رسانه های مربوط به آمریکا و ناتو (اتحادیه اروپا) به عنوان مزدور و دست نشانده ی ایران و خوارج و حتی بعثی و مرتد به جهانیان شناسانده شد. در کنار این، باز ما هرگز ندیدیم که ملا عمر رهبر طالبان هم دستور حمله به شیعیان را صادر کند .

البته این به معنی نجنگیدن با سنی ها و شیعه های موجود در صف اشغالگران نبوده و نیست ، بلکه با افتخار در برابر این مزدوران عملیات انجام داده اند . جرم  این مزدوران در صف دشمن قرار گرفتن است نه شیعه بودن یا سنی بودن آنها.

با این وجود ما هرگز ندیدیم این دو رهبر تا زمانی که زنده بودند از سوی اهل جهاد تکفیر شوند و یا آنها را دست نشانده ی شیعیان و صوفیان و … بدانند . هر چند در میان دوله غلاتی پیدا شدند که غیر از اینها نسبت به امثال نووی و ابن حجر و … هم زبان دراز یهائی کردند .

در این صورت لازم است پرسیده شود که جماعت دوله که خود را ادامه دهنده ی منهج کسانی چون اسامه و ملا عمر رحمها الله می داند  با کدام منطق و با تبعیت از کدام استراتژی شرعی کفار اشغالگر خارجی و مزدوران آنها را رها می کنند و انرژی خود را بر کشتار شیعیان یا صوفی ها یا طالبان مصرف می کنند؟

جماعت دوله باید پاسخ دهد بر چه اساسی خودش را دشمن صائل اهل قبله قرار داده و غیر مستقیم با مشغول کردن مسلمین به مسلمین به جبهه ی کفار اشغالگر خارجی و نوکران محلی آنها یاری می رساند ؟ مگر از میزان خطرات تفرق و جنگ داخلی میان مسلمین و تقویت جبهه ی کفار بر اثر چنین جنگی نا آگاه است ؟

لازم است دوله خودش را از تعریف اشتباه سلفیت خاص نجدیت در مورد شرک و مشرکین، ارتداد و مرتدین و… رها کرده و با قراردادن عذرهای شرعی برای مسلمین به منهج صحیح اهل سنت برگردد تا بیشتر از این به جبهه ی مسلمین در برابر جبهه ی کفار و مزدورانش صدمه نزند .

حالا که دوله به صورت غیر شرعی جنگی نابرابر و کثیف را بر  طالبان و صوفیان و شیعیان تحمیل کرده، و خودش را جاهلانه به عنوان دشمن صائل این دسته از اهل قبله قرار داده است، اگر اینها از خود دفاع مشروع داشته باشند و در این بین مسلمینی به دست هم کشته شوند و کفار شاد گردند مقصر کیست؟

 از الله جل جلاله خواستاریم که مسلمین را بیدار کند تا دیگر شاهد کشتار مسلمین توسط مسلمین و دوام بیشتر کفار اشغالگر و مزدورانشان بر مسلمین نباشیم . آمین

دیدگاهتان را بنویسید