اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد مذاکرات با جهت امریکایی در دوحه

 اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد مذاکرات با جهت امریکایی در دوحه

چنانکه از شش روز به این سو نشست ها و گفتگوهای پیهم هیئت مذاکراتی امارت اسلامی با جهت امریکایی در دوحه جریان داشت، این نشست ها عصر امروز پایان یافت.

در این مرحلهء مذاکرات، به اساس آجندای مقرره در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و دیگر مسائل مهم و مربوطه بحث و پیشرفت صورت گرفت؛ اما چون موضوعات سنگین است و به بحث های زیادی نیاز دارد، فیصله صورت گرفت که در مورد بعضی مسائل لاینحل نشست های دیگری انجام خواهد شد، تا به مسائل لاینحل متباقی نیز راه مناسب و مفید پیدا شود و نیز هر دو طرف جریان مجلس را با بزرگان خود شریک نموده، هدایت بگیرند.

موقف واضح امارت اسلامی در جریان گفتگوها این بود که تا موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان حل نگردد، پیشرفت در بخش های دیگر امکان ندارد.

در پایان، هیئت امارت اسلامی از کشور قطر بابت آمادگی تسهیلات برای این نشست ها، سپاسگذاری کرد. راپورهای که بعضی رسانه ها در مورد آتش بس و توافق مذاکرات با ادارهء کابل در نشست های مذکور نشر کرده بودند، هیچ حقیقت ندارند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۲۶/۵/۱۴۴۰ ه ق

۶/۱۱/۱۳۹۷ ه ش – ۲۶/۱/۲۰۱۹م

دیدگاهتان را بنویسید