خطاب یک مجاهد طالب به مخالفین طالبان در میان اهل سنت

خطاب یک مجاهد طالب به مخالفین طالبان در میان اهل سنت

 به قلم : اسلمیار

⬅️آموخته ایم که کسی ما را با‌ نوشته ها خود فریب ندهد ;ما مردم را در میدان میشناسیم،

↩️ما از خود کتابی داریم بنام قرآن ما احادیث پیامبر اسلام را داریم ما مذهب قیاس اجماع همه را داریم‌ اشخاصی را درعمل و بذل و بخشش و فدا کردن و برپایی این دین، و تحمل مشقت و سختی و تکالیف میشناسیم ↪️

◼️مهم نیست در فضای مجازی بر علیه مان تبلیغات هرگونه انجام دهید↕️

🔷ای کسانیکه هم اکنون پشت گوشی هایتان🤳 نشسته اید

♳بدانید اگر مزدور حکومتهای طاغوتی هستی؟

♴اگر مرتد دیموکراسی خواه هستی؟

♵اگر خوارج صفت و غلات رسواه شده هستی؟

♶هر‌شخصی که هستی؟ ⬜️

وقتکه تو تاهنوز میدان نبرد را نادیده اید ، و هنوز طالب را از نزدیک ندیده اید ، و با وی ملاقات نکرده اید،  از عقیده طالب خبر ندارید

در ترکیه در ایران در لندن واورپا ودر خانه ئ گرمت نشسته هستی؟ 📳واز پشت موبایل هر گونه تبلیغات برعلیه طالبان می کنید ♻️خودت نادیده از دیگران شنیده اعتراض می کنید ،مخالفت با طالبان می کنید : بدانید یقینا شما خیلی بدبخت هستید📛 شما پسمانده وانسان های ذلیل وشرمنده هستید .

درین ۲۴سال همان امارت طالبان تغیر نکرد ، شما هم میدانید چرا آمریکا از طالبان می خواهد مذاکره کنند . 💠چرا امروز آمریکا اعلام می کند طالبان شکست ناپذیر اند

بدانید ای مخالفین طالبان ☚اینست عزت در جهاد امروز فرعونیان عصر از طالبان می خواهد با ما مذاکره کنند ⏪ولی شما بدبخت ها باز هم در مخالفت با طالب و حکومت اسلامی آن هستید. کور هستید آیا نمیدانید از حقیقت دور هستید ؟

طالبان از خود علماء خیلی بزرگی در علم شرعی اسلامی را دارد ، همه طالبان تشکیل شده از مدرسه های دینی همه شان یا عالم یا قاری یا شاگرد مدرسه  هستند. ♲همه شان اسلام را به صورت کامل پذیرفته اند و از همه اصول اسلام خبر دارند همه شان در حد خود از علم شرعی مورد نیاز اسلامی بهره مند هستند . 

;گوش کن مخالف طالب که با نام اهل سنت با آن مخالفت می کنی و از اهل سنت هم بی خبری :

اگر هزاران وصدها مرتبه  هم برعلیه طالبان تبلیغات کنید به والله قسم باز هم طالبان –باذن الله – کامیاب خواهد بود .یک مسیر یک عقیده یک مشت واحد خواهد بود . چون طالبان یکی از «۳ابزار» است و در مسیر صحیح جهاد در حرکت است و در آخر تو هم چهره اصلی طالبان را خواهی شناخت☷

☵چرا که شما در اصل از حقیقت اصلی طالبان محروم هستید . 🔁از رسانه سوء استفاده  و از دشمنان طالبان بر علیه طالبان استفاده می کنید.

در حقیقت چیزی دیگری هم خیلی وجود دارد ؛ طالب نه وطن پرست است ، نه قوم پرست نه لسان پرست. ♻️ازبک تاجک پشتون ترکمن همه مانند یک قلب هستند.

همه چیز در اینجا است؟  که تو به عنوان مخالف طالب از آن بی خبر ماندی. در حق طالب چیزی دیگری را شنیده ای . در اصل همه چیز در دیگر جاست . هروقتکه در صف طالبان داخل شدین بعد ان شاءالله میدانید

دیدگاهتان را بنویسید