جدائی أبو اليقظان المصري از دارودسته ی جولانی پیامی به خواب مانده های گروه

جدائی أبو اليقظان المصري  از دارودسته ی جولانی  پیامی به  خواب مانده های گروه

به قلم : ابوعبدالله جاف جوانرو

شیخ ابو مصعب سوری تقبله الله که بر اثر خیانت آل سعود و امارات مثل جوهر دودایف رهبر مسلمین چچن به قتل رسید می گوید :

” سازمان های اطلاعاتی جهانی بدین موضوع پی بردند که آن چیزی که بین مجاهدان و مسلمانان فاصله می اندازد موضوع تکفیر مسلمانان است؛ و از همین رو شروع به ساختن جریانات تکفیری کردند و اینگونه بود که جهاد در کشور جزائر ضربه خورد.”

همه می دانیم که ریشه ی  تمام جریانات تکفیری فعلی در میان اهل سنت بدون استثناء به مذهب سلفیت خاص نجدیت بر می گردد که به دهها شاخه ی مختلف تقسیم شده و هر گروهی با تکیه بر شیوخ خاص خودش بر علیه آن یکی و بر علیه سایر مذاهب و فِرَق، فتوای غیر شرعی تکفیر و تظلیل و تبدیع و… صادر می کنند.

تنها چیزی که می تواند آنها را یکی و متحد کند فقط زور اسلحه است، و هرگز با گفتگو و صحبت کردن به وحدت نمی رسند . چه آنهائی که در خدمت طاغوتها هستند تنها با زور اسلحه ی طاغوتها همدیگر را تحمل می کنند  و چه آنهائی که مسلحانه در حال قتال می باشند و باید یکی از آنها مثل دوله اگر قدرت نظامی داشت دیگران را با زور اسلحه مطیع خود کند. این چیزی است که ما در تمام سرزمینهای مسلمان نشین و بخصوص در سوریه و عراق و یمن و… مشاهده اش کرده ایم.  

دارودسته ی جولانی نیز مثل دوله و جیش علوش و کتائب نورالدین زنکی و صدها گروه و دسته ی دیگر در سوریه، دارای مذهب و تفکر سلفیت خاص نجدیت است، که در همین مسیر تفرق و کشتار میان مسلمین، و در نهایت، ذلیلی و فشل حرکت کرده است .

خود جولانی بیعت دوله راشکست و از آن جدا شد و بعد بیعت القاعده را شکست و از آن هم جدا شد، علاوه بر آن هم بر علیه دوله می جنگد و هم القاعده و به همین ترتیب با گروههای مختلفی این بازی را تکرار کرد . در کنار آن اشخاص زیادی مثل ابومحمد مقدسی ، طارق عبدالحلیم، هانی السباعی و…  هم که دارای چنین تفکر سلفیت خاص نجدیت هستند از او فاصله گرفته اند .

البته شرعی زیادی هم از جولانی و دارودسته اش جدا شده اند و آخرین مورد آن جدا شدن أبو اليقظان المصري[۱] است که به دلیل صدور بیانیه ی دیروز گروه جولانی در ممنوعیت و محدودیت بیان شرعی ها در منابر بوده است .  

باید دقت کرد که خروج امثال أبا اليقظان و غيره دور از انتظار نیست، چون هم ماهیت سلفیت خاص نجدیت قابله ی تفرق و جدائیست و هم تاریخ مصرف آنها در دارودسته ی جولانی تمام شده است . جولانی روزی از روزها مشروعیت خودش را بر گفتار چنین اشخاصی  بنا نهاد و به تدریج از وجود تک تک آنها خود را رها کرد  .

حالا چه زمان اتباع و آل جولانی می فهمند که برای جولانی تنها حکم مهره های شطرنج را دارند و به محض استهلاک و تمام شدن تاریخ مصرفشان به زباله دانی تاریخ ریخته شده و یا به نحوی مورد معامله با دشمنان قرار می گیرند، باید منتظر بود و دعا کرد که قبل از این موعد خواب مانده ها بیدار شوند و مسیر خود را از مسیر چنین مجرمی جدا کنند .   


[۱] محمد ناجي “أبو اليقظان المصري عضو سابق حزب «النور» سلفی مدخلی مصر بود که در سال ۲۰۱۳ به سوریه رفت . وی یکی از شرعی های احرار الشام بود که از آن جدا شد و بعد در دارودسته ی جولانی  هنگام جنگ با احرار فتوا داد که هر سرباز از احرار را یافتید در سرش گلوله ای خالی کرده و او را بکشید و من روز قیامت پاسخگو خواهم بود، اگر بی گناه هم کشته شده باشند روز قیامت بر اساس نیاتشان برانگیخته می شوند و ….   “وأنا مسؤول يوم القيامة، تعال يوم القيامة، وقول أبو اليقظان قلي اضرب الأحرار، وعلى نياتهم يبعثون”.

دیدگاهتان را بنویسید