زمانی که بی حیاهای دارودسته ی جولانی دم از غیرت امارت اسلامی طالبان می زدند

زمانی که بی حیاهای دارودسته ی جولانی دم از غیرت امارت اسلامی طالبان می زدند

به قلم : عبدالله مسلم افغانی

همه می دانیم که دارودسته ی  جولانی تنازلات و ذلیلی های زیادی را انجام داده است قبل از آنکه مجبور شود؛ به نظر شما اگر این گروه در برابر محک و آزمایش و برخورد مستقیم با تحدیات و مشکلات واقعی قرار گیرد چه اتفاقی خواد افتاد ؟

این گروه اخیرا برای اینکه ذلیلی ها و خیانتهای آشکار و تنازلات غیر شرعی خود را بپوشاند تبلیغات وسیعی را در  رسانه های مجازی خود در باره ی غیرت طالبان و موفقیت آن در برابر آمریکا راه انداخت که به محض پیدا شدن سوالاتی در ذهن مخاطبین فورا از این تبلیغات هم دست کشیدند .

  در این زمینه لازم مید انم برای آنکه مخاطبین بفهمند چرا اینها دست از تبلیغ برای عزتمندی طالبان کشیدند ، مقایسه ای موردی داشته باشیم  : می دانیم طالبان تنها به دلیل تعدیل اسم امارت اسلامی گفتگوهای خود با طرف آمریکائی را رد کرد و حاضر نشد تحت اسمی غیر از این وارد گفتگو شود و این یعنی عزت ؛ اما رهبران و مجموعه ی دارودسته ی بازنده ی جولانی قبل از آنکه معرکه ی  حقیقی شروع شود بلکه حتی قبل از آنکه گفتگوها شروع شود تنازلات و عقب نشینی های ذلیلانه ی خود را شروع کرد . مثل :  

  • شکستن بیعت و دوری از القاعده
  • چندین بار تغییر اسم و جلد و منهج
  • التزام به صلح تحمیلی از خارج
  • وارد کردن نیروهای مرتد خارجی در اشغال سرزمین مسلمین به نمایندگی از ارتش سکولار ناتو
  • تطبیق مخرجات و توافقات آستانه
  • تطبیق اتفاقیه ی ننگین سوچی
  • تسلیم نمودن زمام امور در ساحه ی ادلب به نظامیان بعثی جدا شده از حکومت بشار اسد
  • باز نمودن معبرهای اقتصادی با نظام بشار اسد که آنهمه خود برای بسته شدن آن داده شده بود
  • تحویل مجاهدین مهاجر القاعده و غیره به حکومت سکولار ترکیه و فاش نمودن مکانهای گروهای مسلح مخالف خود در رسانه ها و…
  • و چندین مورد دیگر که لازم به ذکر نیست . چون همه بر کارنامه ی  سیاه این گروه مافیائی در حق اهل سنت و بخصوص در حق مهاجرین اهل سنت و ناموس اهل سنت واقفند .

با چنین کارنامه ی ذلیلانه ای باید گفت این مزدوران ذلیل را چه به عزت طالبان ؟!

دیدگاهتان را بنویسید