منهج دارودسته ی جولانی به حکمتیار و علوش و علی باپیر نزدیکتر است یا منهج القاعده ؟!

منهج دارودسته ی جولانی به حکمتیار و علوش و علی باپیر نزدیکتر است یا منهج القاعده ؟!

به قلم : ابوبکر الخراسانی   

دیده می شود که دارودسته ی جولانی در رسانه های خود اخبار مجاهدین القاعده ی صومالی و نیجر و یمن و حتی شام را نشر می دهند و یا عکسهائی از شیخ اسامه را نشر می دهند یا سخنرانیهای دکتر ایمن را نشر می دهند و می خواهند به مخاطبین بفهمانند که ما نیز در مسیر جهاد القاعده هستیم .

اینها مجموعه ای هستند که :  بیعت را شکستند، و به امانت خیانت کردند؛ برادران القاعده در بلاد شام را در تنگناه شدید قرار داده اند، و رهبران القاعده در بلاد شام را دستگیر و زندانی نموده اند و… حالا و به دنبال آن،  سفیه و احمقهائی از دارودسته ی  جولانی بر ما ظاهر می شوند و می گویند : “ما از شما به القاعده مستحق تریم “!!

باید به اینها گفته شود سکوت کنید، والله منهج شماها به سیاف و ربانی و احمد شاه مسعود و حکمتیار و علی باپیر  و علوش و احرار الشام و امثالهم نزدیکتر است و معاذ الله که شباهتی به مسیر جهادی القاعده داشته باشید طرفداری لفظی شما از طالبان هم تنها در حد شعار است و اگر مثل شام در افغانستان قدرتی داشتید قطعا بر طالبان خروج ی کردید و  در افغانستان هم همان کاری را می کردید که در شام کرده اید .

دیدگاهتان را بنویسید