در وضع موجود ، درسرزمینهای مسلمان نشین انقلاب و اعتراض ما به کی و چیست ؟

در وضع موجود ، درسرزمینهای مسلمان نشین انقلاب و اعتراض ما به کی و چیست ؟

به قلم : احسان هورامی  ( دانشجوی علوم سیاسی )

ربعی بن عامر رضی الله تعالی عنه جوهر نظام اسلام را طی پاسخ به پرسش رستم که “شما با خود چی دارید؟ ، فرمانده فارس به بهترین وجه معرفی کرده گفت: الله سبحانه و تعالی ما را فرستاده تا کسی را که می خواهد از بندگی بندگان به بندگی الله سبحانه و تعالی آزاد ساخته و از تنگی دنیا به فراخی او رهنمائی نموده و از جبر ادیان به عدل اسلام هدایت شان کنیم.”

انقلاب ما قبل از هر چیزی ، انقلاب بر علیه دنیایست که در آن بندگی بندگان ( سکولاریسم ) ، تنگی دنیا و جبر ادیان مسخ شده حاکم است . دنیایی که در آن انسان و انسانیت زیر پا له شده و بر محور آرزو و امیال پلید یک اقلیت مسلح ناچیزی می گردد که با همین قدرت اسلحه ای که دارند اکثریت عظیم مردم غیر مسلح دنیا را به زیر سلطه ی خود درآورده و نا امنی ، فقر ، قتل ، فحشاء ، مشروبخوری و اعتیاد ، دزدی و هزاران مصیبت دیگر را بر آنها تحمیل می کنند .

آمار رسمی در جامعه آمریکا، ثروتمندترین جامعه ی سکولاریست  دنیا، اعلام می کند که یک درصد جمعیت آن کشور نود درصد ثروت را در اختیار دارد. این یک درصد صاحب سرمایه ها است. یک درصدی که قدرت سیاسی را در دست دارد. رسانه ها را در اختیار دارد، به افکار عمومی و فرهنگ شکل می دهد و به خاطر کار آن نود و نه درصدی که از تمام اینها محروم است، زندگی می کند. جنگ ها بپا می کنند، سیاست خارجی و داخلی تعیین می کنند و ــ بخصوص امروز در دل این بحران اقتصادی ــ جوامع بشری را به صلابه می کشند برای اینکه منافع عظیم شرکت های مالتی میلیاردر حفظ شود.

این وضعیت هم اکنون در تمام دنیا ی سکولاریستی  و ادیان فاسد  و مسخ شده  حاکم است و در سرزمینهای مجاور خود  به طریق خیلی فاحش و کاملا برجسته ای شما این ظلم و استثمار و تبعیض را مشاهده می کنید. یک دار و دسته مفتخور سکولار با همراهی فاسدان مذهبی حکومت را در دست گرفته که منافع یک اقلیت ناچیز صاحب سرمایه را حفظ می کند و خود حکومتی ها در رأس قله این اقلیت مالتی میلیاردری در جامعه قرار گرفته اند.  و به خاطر این قوانین فاسد سکولاریستی و توجیهات فاسد ادیان و مذاهب مسخ شده وضعیت اسفباری چون فقر، اعتیاد، فحشا، خودکشی ، افسردگی و تمام مصائب اجتماعی ناشی از  شرک و فقر در جامعه بیداد می کند.

در وضع موجود ، اعتراض ما درسرزمینهای مسلمان نشین به حکومتهای سکولار مرتد  و ادیان و مذاهب مسخ شده ی به خدمت گرفته شده برای پاسداری از منافع این اقلیت ناچیز مرتد  است . باید گفت که چنین وضعیتی در شان انسان نیست ، نه از ژن و غریزه و طبیعت انسانها ناشی می شود و نه دستور خداوند است که چنین وضع نابسامان و فلاکتباری در دنیا برقرار باشد. علت این وضعیت فقط و فقط این است که یک اقلیت ناچیز (سکولار و مذهبی فاسد ) بر دنیا حکمروایی می کند و همه چیز را در جهت منافع خودش سازمان داده است.

این وضعیت باید درهم بشکند و مجاهدین مسلمان  در پیشاپیش صفوف مردم رنجدیده و محروم این دنیا، همواره اعتراضشان این بوده که باید حکم بنده ها بر انسانها و ظلم و جور ادیان بربیفتد و آزادی انسانها به انسانها برگردد ، آزادی یعنی بازگرداندن اختیار به انسانها.

مسلمین باید مختار باشند که هرجور دینشان به آنها دستور داده زندگی کنند. وفقر و فحشا سفارش شیطان است که باید از آنهم دوری شود انسانها در پرهیز از فقر و فحشاء نیز باید از بالاترین استانداردهای رفاهی زندگی برخوردار باشند و این ممکن است ؛ می شود ؛  قدرت تکنیکی و رشد تکنولوژی آنقدر هست که چندین برابر جمعیت کره زمین را با رفاهی چندین برابر وضعیت موجود تأمین کند و زندگی شان را سازمان دهد. این ممکن است و تنها یک شرط دارد و آنهم این است که با تبعیت از قوانین شریعت اسلام سود و سودپرستی سکولاریستی و فساد ادیان مسخ شده  را کنار بزنید. سازمان دادن سیاست، اقتصاد و روابط اجتماعی را بر مبنای قوانین بشری لغو کنید. قدرت و دخالت در سرنوشت سیاسی را بدست شریعت اسلام بسپارید و این حکومت های سکولاریستی و مذهبیون فاسد بالای سر مردم را کنار بزنید. تمام این زندان ها، سرکوبگری ها، بیحقوقی ها و دیکتاتوریها لازم شده اند برای اینکه منافع طبقاتی  این اقلیت را تأمین کنند و درسرزمینهای مسلمان نشین بیش از هر جای دیگر این واقعیت تلخ بارز و آشکار است.

اینها هستند که به ابوغریب و دوکان  و گوانتانامو ها احتیاج دارند. اینها هستند که به شکنجه و اعدام تجاوز و آدمکشی احتیاج دارند. دعوا بر سر نژاد و قبیله در کردستان ، افغانستان ، عراق ، مالی ، یمن ، چچن و غیره نیست. این مزخرفات را باید کنار گذاشت. به روشنی پای ایدئولوژی ها، افکار متفاوت کافرین و منافع مادی یک اقلیت مفتخور سکولاریست در میان است که با تمام توان نظامی جهنمی اش  با کمک مذهبیون فاسد دارد از این منافع دفاع می کند.

در برابر این، ما در چند اخیر در سرزمینهای مسلمان نشین  شاهد یک جنبش انقلابی شریعت گرا بر علیه این دو طبقه ی فاسد هستیم . جوامع چند میلیونی مسلمین بلند شده و در کنار مجاهدین مسلح فرقه ی ناجیه، با همان اهداف، با همان نوع اعتراض مورد نظر شریعت دست به سلاح برده  و اعلام کرده که دیگر بس است و این وضع را نمی خواهیم. مجاهدین شریعت گرایان برآنند که کیفرخواست خود را از زبان مسلمین  بر علیه سکولاریسم و دین فروشان فاسد  اعلام کنند. با آن سیاست ها، اهداف و آرمانهایی که شریعت گرایان  همیشه اعلام کرده اند. مسلمین نه می خواهند استثمار شوند و نه هیچ نفعی در استثمار کسی دارند. مسلمین  فقط وقتی می توانند آزاد شوند که همه جامعه آزاد شود و به همین خاطر، پرچم، سیاست و افق مسلمین  یعنی شریعت اسلام به عنوان قانون اساسی، لغو سکولاریسم و قوانین ادیان و مذاهب مسخ شده ، با منافع اکثریت عظیم انسانها در سرزمینهای مسلمان نشین  و در کل جهان کاملا بهم مربوط و منطبق است.

مجاهدین مسلح فرقه ی ناجیه  به همه محرومان، به همه ستمکشان و تمام کسانیکه به نحوی از تبعیض در رنج اند، فراخوان می دهند که به این صفوف بپیوندند. به صفوف مجاهدین شریعت گرای مسلمان  جهان برای مبارزه علیه کل سکولاریسم و ادیان و مذاهب مسخ شده .

مضمون اعتراضات، مضمون انقلابات و ریشه های عینی مبارزه در دنیای امروز مسلمین  چیزی جز اعتراض به سیستم فاسد سکولاریسم و مذاهب و ادیان فاسدی که به خدمت سکولاریسم درآمده اند  ( یعنی پایه های این ظلم، استثمار ، سودپرستی، ستم و بیحقوقی )  نیست. برای رسیدن به آزادی باید سیستم سکولاریسم  را برانداخت و باید از آن طبقه و بخش ناچیزی از جامعه که این استبداد و سرکوب را برای دفاع از منافع خودش لازم دارد، خلع ید کرد و هم از نظر سیاسی و هم بلحاظ اقتصادی کنارش زد.

هم اکنون چند دهه است که جنبش انقلابی شریعت گرایان  در سرزمینهای مسلمان نشین  در این جهت به پیش می رود. این جنبش باید اهدافش را روشن تر بشناسد. شفاف تر بشناسد و با پرچم اعتراض به سیستم  سکولاریستی  به میدان  بیاید و من مطمئن هستم با این پرچم و با این افق و جهت گیری، دیر نخواهد بود که سیستم سکولاریسم و مزدوران مذهبی اش را بزیر بکشیم و یک جامعه شریعت گرا ، آزاد، شاد و برابر، یک جامعه اسلامی  را پایه گذاری کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید